Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  18. Dala—Jūs Saņemsit Atalgojumu

  85. Nodaļa—Atalgojums Šeit Un Mūžībā

  [533] Bagātīgs atalgojums gaida uzticīgus vecākus. Ja vecāki pareizi audzinās savus bērnus, viņi būs priecīgi, redzot savas rūpīgās audzināšanas augļus savu bērnu Kristum līdzīgajā raksturā. Viņi pienes Dievam augstāko kalpošanu, atklājot pasaulei labi pārvaldītas un disciplinētas ģimenes, kas ne tikai bīstas Kungu, bet godā un pagodina Viņu ar savu ietekmi pār citām ģimenēm. Viņi saņems savu atalgojumu. 1The Review and Herald, November 17, 1896.Am 474.1

  Ticīgie vecāki, jūs gaida atbildīgs darbs vadīt savu bērnu soļus arī viņu reliģiskajā pieredzē. Ja viņi patiesi mīl Dievu, viņi svētīs un parādīs godbijību jums par rūpēm, ko esat viņiem veltījuši, un par jūsu uzticību, ierobežojot viņu ilgas un pakļaujot viņu gribu. 2Liecības draudzei 1, 403.Am 474.2

  Ja patiesības sēkla ir agri sēta sirdī un rūpīgi kopta, tam noteikti būs sava alga. 3Counsels to Teachers, Parents, and Students, 144.Am 474.3

  Vecākiem vajadzētu strādāt, domājot par nākotnes pļauju. Sējot ar asarām, piedzīvojot daudzus mazdūšības brīžus, viņiem vajadzētu nopietni lūgt. Vecāki var ieraudzīt apsolījumu par vēlu un trūcīgu ražu, tomēr tam nevajadzētu atturēt viņus no sēšanas. Gan sevis attīstīšanai, gan saviem bērniem par labu viņiem vajadzētu sēt pie visiem ūdeņiem, izmantojot katru iespēju. Šāda sēklas sēšana nebūs veltīga. Pļaujas laikā daudzi uzticīgi vecāki atgriezīsies ar [534] prieku, nesot sev līdzi savus kūlīšus. 4The Review and Herald, August 30, 1881.Am 474.4

  Sniedziet saviem bērniem intelektuālu kultūru un morālu izglītību. Nostipriniet viņu jaunos prātus ar stingriem un šķīstiem principiem. Lieciet pamatus cēlai vīrišķībai un sievišķībai, kamēr jums ir iespēja. Jūsu darbs tiks tūkstoškārt atalgots. 5Counsels to Teachers, Parents, and Students, 131. Am 475.1

  Bērni, kuri būs gatavi Debesīm, godās savus vecākus. Dieva Vārdā mēs atrodam skaistu aprakstu laimīgai mājai un sievietei, kas pār to valda: “Tās dēli pieceļas un svētī viņu, tās vīrs viņu slavē.” (Sak. 31:28) Vai mājas saimniece var vēlēties lielāku cildinājumu par šeit izteikto? 6The Health Reformer, December, 1877.Am 475.2

  Ja viņa [sieva un māte] meklē spēku un mierinājumu pie Dieva un Viņa gudrībā un bijībā cenšas darīt savus ikdienas pienākumus, viņa saistīs vīru pie savas sirds un redzēs bērnus izaugam par godājamiem vīriem un sievām, kam būs morāla izturība sekot savas mātes paraugam. 7The Signs of the Times, November29, 1877.Am 475.3

  Noslogotas mātes vislielākajam pamudinājumam vajadzētu būt tam, ka katrs bērns, kurš ir pareizi audzināts un kurš ir ieguvis iekšēju rotu, klusa un lēnprātīga gara rotu, būs derīgs Debesīm un mirdzēs Kunga pagalmos. 8Liecības draudzei 3, 566. Am 475.4

  Debesu priekiem jāsākas mājās. Debesis un zeme mūsdienās nav tālāk viena no otras kā tad, kad gani klausījās eņģeļu dziesmā. Cilvēce vēl joprojām ir Debesu rūpju objekts kā tad, kad parasti cilvēki ar visparastāko nodarbošanos pusdienlaikā satika eņģeļus un sarunājās ar Debesu vēstnešiem vīna dārzos un uz lauka. Mūsu ikdienišķajās dienas gaitās Debesis var būt ļoti tuvu. Eņģeļi no augšā esošajiem pagalmiem pavadīs to soļus, kas nāk un iet pēc Dieva pavēles. 9Laikmetu ilgas, 48.Am 475.5

  [535] Dzīve uz zemes ir iesākums dzīvei Debesīs. Izglītība uz zemes ir iepazīšanās ar Debesu principiem. Dzīves darbs šeit ir sagatavošana dzīves darbam tur. Kas mēs esam tagad raksturā un svētajā kalpošanā, ir droša norāde tam, kas mēs būsim. 10Audzināšana, 307. Am 475.6

  Kalpošanai, kas veikta no sirds, būs liels atalgojums. “Tavs Tēvs, kas redz apslēpto, tevi atalgos.” (Mat. 6:4) Dzīvē, ko dzīvojam Kristus žē-lastībā, veidojas raksturs. Dvēselē ir jātiek atjaunotai sākotnējai piemī-lībai, jātiek piešķirtām Kristus rakstura īpašībām un jāsāk atmirdzēt dievišķajai līdzībai. To sieviešu un vīriešu sejas, kas staigā un strādā ar Dievu, izsaka Debesu mieru. Viņus apņem Debesu gaisotne. Šīm dvēselēm ir sākusies Dieva valstība. Tām ir Kristus prieks, prieks būt par svētību cilvēcei. Tām ir pagodinājums būt pieņemtām Meistara darbā, un tām ir uzticēts darīt Viņa darbu Viņa vārdā. 11Laikmetu ilgas, 312. Am 476.1

  Visiem ir jābūt sagatavotiem Debesu sabiedrībai. Dievs vēlas, lai Debesu plāns tiktu īstenots un katrā ģimenē, katrā draudzē un katrā iestādē valdītu Debesu dievišķā kārtība un saskaņa. Ja šī mīlestība ir ie-tekmējusi sabiedrību, tad pie tiem, kas atpirkti ar Kristus asinīm, mums vajadzētu redzēt cēlo principu atklāšanos kristīgā izsmalcinātībā, pie-klājībā un labestībā. Garīga pārveidošanās būtu redzama visās mūsu ģimenēs, mūsu iestādēs un mūsu draudzēs. Kad notiek šī pārmaiņa, šie līdzekļi kļūst par instrumentiem, ar kuru starpniecību Dievs izplata Debesu gaismu pasaulē un ar dievišķas mācības un disciplīnas palīdzību [536] dara vīriešus un sievietes derīgus Debesu sabiedrībai. 12Liecības draudzei 8, 140. Am 476.2

  Atalgojums pēdējā lielajā dienā. Savā darbā ar bērniem satveriet Dieva vareno spēku. Nododiet savus bērnus Kungam lūgšanā. Strādājiet nopietni un nenogurstoši viņu labā. Dievs dzirdēs jūsu lūgšanas un tuvinās viņus sev. Tad pēdējā lielajā dienā jūs varēsit vest viņus pie Dieva un teikt: “Šeit es esmu, un bērni, ko Tu man esi devis.” 13Manuskripts 114, 1903. Am 476.3

  Kad Samuēls saņems godības kroni, viņš to pienesīs troņa priekšā un priecīgi atzīs, ka viņu ar nemirstīgu godību ir kronējušas mātes uzticīgās mācības, pateicoties Kristus nopelnam. 14Good Health, March 1, 1880, par. 7Am 476.4

  Pasaule nekad nenovērtēs gudru vecāku darbu, bet, kad tiesa apsēdīsies un grāmatas tiks atvērtas, viņu darbs parādīsies tāds, kā to redz Dievs, un tiks atalgots cilvēku un eņģeļu priekšā. Kļūs redzams, ka viens bērns, kas ir uzticīgi uzaudzināts, ir bijis gaisma pasaulē. Lai pārraudzītu bērna rakstura veidošanu, bija asaras, raizes un bezmiega naktis, bet darbs ir darīts gudri, un vecāki no Meistara dzird: “Labi darīts!” 15The Signs of the Times, July 13, 1888.Am 476.5

  Uzņemšana Ķēniņa pilī. Lai jaunieši un mazie bērni tiek mācīti izvēlēties sev ķēnišķīgās drēbes, kas austas Debesu austuvē, “smalkā lina audumā, mirdzošā un tīrā”, ko valkās visi zemes svētie. Šis apģērbs, Kristus paša bezvainīgais raksturs, tiek brīvi piedāvāts katram cilvēkam. Visi, kas to saņems, to saņems un valkās šeit.Am 477.1

  Lai bērniem tiek mācīts, ka, atverot savus prātus šķīstām, mīlošām domām un darot mīlošus un noderīgus darbus, viņi tērpjas Viņa rakstura skaistajās drēbēs. Šis tērps [537] padarīs viņus skaistus un mīlošus šeit un būs viņu pilnvara ieiet Ķēniņa pilī. Viņa apsolījums ir: “Tie staigās ar mani, tērpušies baltā, tādēļ ka viņi ir tā cienīgi.” (Atkl. 3:4) 16Audzināšana, 249.Am 477.2

  Atpestīto dievišķā uzņemšana. Es redzēju lielu skaitu eņģeļu ne-sam no pilsētas godības kroņus katram svētajam, uz kā rakstīts viņa vārds. Kad Jēzus lūdz kroņus, eņģeļi nes tos Viņam, un ar savu labo roku mīlošais Jēzus uzliek kroņus uz svēto galvām. Tādā pašā veidā eņģeļi atnes arfas, un Jēzus arī tās pasniedz svētajiem. Eņģeļi vispirms aizskar stīgas, tad visas balsis paceļas pateicīgā, priecīgā slavā. Katra roka prasmīgi slīd pār arfas stīgām, radot melodisku mūziku bagātīgās un pilnīgās skaņās.Am 477.3

  Tad es redzēju Jēzu, kurš vadīja atpestītos uz pilsētas vārtiem. Viņš atvēra vārtus ar to mirdzošajām eņģēm un lūdza ienākt tautas, kas ir ievērojušas patiesību. Pilsētā viss iepriecināja acis. Visur bija redzama bagātīga godība. Tad Jēzus paskatījās uz saviem atpestītajiem svētajiem. Viņu sejas izstaroja godību, un, pievēršot savas mīlošās acis viņiem, Viņš ar savu bagātīgo, muzikālo balsi teica: “Es esmu redzējis tavas dvēseles sāpes un esmu apmierināts. Šī bagātīgā godība pieder tev, lai baudītu to mūžīgi. Tavas ciešanas ir beigušās. Nāves vairs nebūs, ne ciešanas, ne asaras, arī sāpju vairs nebūs.” Es redzēju atpestīto pulkus zemojamies un noliekam mirdzošos kroņus pie Jēzus kājām. Tad, Viņa mīlošajai rokai palīdzot viņiem piecelties, viņi pieskaras savām zelta arfām un piepilda visas Debesis ar savu bagātīgo mūziku un Jēra dziesmām. [.. ]Am 477.4

  [538]Valoda ir pārāk vāja, lai mēģinātu aprakstīt Debesis. Uzlūkojot šo ainu, nespēju pārtraukt brīnīties. Ārkārtīgā mirdzuma un izcilās godības pārņemta, es nolieku rakstāmo un izsaucos: “Kāda mīlestība! Kāda brīnišķīga mīlestība!” Vispacilātākā valoda nevarētu aprakstīt Debesu godību un Glābēja mīlestības bezgalīgos dziļumus. 17Agrīnie raksti, 288, 289.Am 478.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents