Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1. Daļa—Skaista Māja

  1. Nodaļa—Mājas Gaisotne

  [15]Mājas ir visu aktivitāšu sirds. Sabiedrību veido ģimenes, un sa-biedrība ir tāda, kādu to veido ģimeņu galvas. No sirds “rosās dzīvība”, un sabiedrības, draudzes un tautas sirds ir ģimene. No ģimenes ietekmes atkarīga sabiedrības labklājība, draudzes panākumi un nācijas uzplaukums. 1“Kristus dziedinošā kalpošana” 349. lpp.Am 8.1

  Nākotnes sabiedrības pacēlumu vai kritumu noteiks ap mums augošo jauniešu uzvedība un morāle. Kā jaunieši tiks audzināti un kā viņu raksturi veidoti bērnībā, iemantojot tikumīgus ieradumus, paškontroli un atturību, tāda arī būs viņu ietekme uz sabiedrību. Ja jaunieši nav audzināti un netiek kontrolēti, viņi izaug ietiepīgi, nesātīgi ēstkārē un kaislībās, un tāda būs arī viņu ietekme uz sabiedrību nākotnē. Sabiedrība, kādā tagad uzturas jaunieši, ieradumi, ko viņi izveido tagad, un principi, ko viņi pieņem, nosaka to, kāda būs sabiedrība nākamajos gados. 2Pacific Health Journal, 1890. gada jūnijs.Am 8.2

  Jaukākās Debesis. Mājām vajadzētu kļūt par visu, ko ietver šis vārds. Tām ir jābūt mazām Debesīm virs zemes, vietai, kur tiek attīstītas, nevis cītīgi apspiestas pieķeršanās jūtas. Mūsu laime ir atkarīga no mīlestības, līdzjūtības un patiesas pieklājības citam pret citu. 3“Liecības draudzei” 3. sēj. 539. lpp.Am 8.3

  Jaukākās Debesis ir mājas, kur mājo Kunga Gars. Ja Dieva griba tiek piepildīta, vīrs un sieva [16] ciena viens otru un kopj mīlestību un uzticību. 4The Signs of the Times, 1911. gada 20. jūnijs.Am 9.1

  Mājas gaisotnes svarīgums. Gaisotne, kas apņem tēva un mātes dvēseli, piepilda visu māju, un tā ir jūtama ikvienā mājas daļā. 5Manuskripts 49, 1896.g.Am 9.2

  Vecāki lielā mērā veido gaisotni ģimenē, un, ja starp māti un tēvu ir nesaskaņas, bērni manto tādu pašu garu. Padariet savu mājas gaisotni patīkamu, maigi rūpējoties viens par otru. Ja esat atsvešinājušies un neesat Bībeles kristieši, tad atgriezieties, jo - kāds raksturs jums būs pārbaudes laikā, tāds tas arī būs, Kristum atnākot. Ja gribat būt svētie Debesīs, jums tādiem vispirms ir jākļūst virs zemes. Rakstura īpašības, kādas izkopjat dzīvē, neizmainīs nāve vai augšāmcelšanās. Jūs iznāksit no kapa ar tādu pašu raksturu, kādu būsit ieguvuši savās mājās un sabiedrībā. Jēzus atnākdams neizmainīs jūsu raksturu. Pārveidošanas darbs ir jādara tagad. Mūsu ikdienas dzīve nosaka mūsu likteni. 6Vēstule 18b, 1891.g.Am 9.3

  Šķīstas gaisotnes radīšana. Katrā kristieša mājā vajadzētu būt noteikumiem. Vecākiem vajadzētu ar vārdiem un izturēšanos vienam pret otru rādīt bērniem vērtīgu un dzīvu paraugu, kādiem viņiem vajadzētu būt. Pastāvīgi ir jāpraktizē nevainojama valoda un patiesa kristīga pieklājība. Māciet bērniem un jauniešiem cienīt sevi, uzticēties Dievam, būt patiesiem, māciet viņiem cienīt Dieva likumu un paklausīt tam. Šie principi pārvaldīs viņu dzīvi un tiks atklāti attiecībās ar citiem cilvēkiem. Viņi radīs šķīstu gaisotni, kam būs ietekme, kas iedrošinās vājās dvēseles uz ceļa, kas ved uz svētumu un Debesīm. Lai ikviena mācība paceļ un izdaiļo raksturu, [17] tad ieraksti Debesu grāmatās būs tādi, no kuriem tiesas dienā jums nebūs jākaunas.Am 9.4

  Bērni, kas saņem šāda veida pamācības, [..] būs sagatavoti uzņemties atbildīgus pienākumus un ar priekšzīmi un paraugu pastāvīgi palīdzēs arī citiem rīkoties pareizi. Tie, kuru morālās jūtas nav notrulinātas, novērtēs pareizos principus. Viņi pareizi novērtēs savus talantus un vislabākajā veidā izmantos savu fizisko, garīgo un morālo spēku. Šādas dvēseles spēj stāties pretī kārdinājumiem, tās apņem siena, ko nav tik viegli sagraut. 7Special Selections from the Testimonies for Students and Workers of our Sanitariums (1911) 4., 5.Am 9.5

  Dievs grib, lai mūsu ģimenes simbolizētu ģimeni Debesīs. Vecākiem un bērniem tas jāpatur prātā katru dienu un vienam pret otru jāizturas kā Dieva ģimenes locekļiem. Tad viņu dzīvēm būs tāds raksturs, kas pasaulei sniegs mācību par to, kādas var būt ģimenes, kuras mīl Dievu un ievēro Viņa baušļus. Kristus būs pagodināts. Viņa miers, žēlastība un mīlestība izplatīsies ģimenes lokā kā dārga smarža. 8The Review and Herald, 1896. gada 17. novembrisAm 10.1

  Daudz kas ir atkarīgs no tēva un mātes. Viņiem ir jābūt stingriem un laipniem, audzinot bērnus, un viņiem ir nopietni jāstrādā, lai viņu mājas dzīve būtu sakārtota un labi vadīta, lai Debesu eņģeļi gribētu ienākt viņu mājās un sniegt savu mieru un jauko gaisotni. 9Manuskripts 14, 1905. g.Am 10.2

  Padariet mājas gaišas un priecīgas. Nekad neaizmirstiet, ka jums mājas ir jāpadara gaišas un priecīgas sev un saviem bērniem, savā raksturā parādot Pestītāja īpašības. Ja ļausit Kristum ienākt savās mājās, jūs spēsit atšķirt labu no ļauna. Jūs varēsit palīdzēt [18] bērniem būt par taisnības kokiem, kas nes Gara augļus. 10Vēstule 2 9 , 1902. gAm 10.3

  Būs sarežģījumi, bet tādi ir visā cilvēcē. Lai pacietība, pateicība un mīlestība uztur sirdī saules gaismu, kaut arī diena ir ļoti apmākusies! 11“Kristus dziedinošā kalpošana” 393. lpp.Am 10.4

  Māja var būt vienkārša, bet tā vienmēr var būt vieta, kur tiek runāti priecīgi vārdi un darīti laipni darbi, kur pieklājība un mīlestība ir pastāvīgi viesi. 12The Review and Herald, 1901. gada 9. jūlijs.Am 10.5

  Nosakiet ievērot mājas noteikumus gudrībā un mīlestībā, nevis ar dzelzs rīksti. Bērni labprāt paklausīs mīlestībā izteiktiem noteikumiem. Slavējiet savus bērnus, kad vien varat. Padariet viņu dzīves pēc iespējas priecīgākas. [.. ] Uzturiet sirds augsni auglīgu, parādot mīlestību un pieķeršanos, tā sagatavojot to patiesības sēklai. Atcerieties, ka Kungs dod zemei ne tikai mākoņus un lietu, bet arī skaisto, iepriecinošo saules gaismu, kas liek sēklai dīgt un raisīties pumpuriem. Atcerieties, ka bērni nav tikai jānorāj vai jāizsaka viņiem aizrādījumi, bet arī jāiedrošina un jāuzslavē ar laipniem un mīļiem vārdiem. 13Counsels to Teachers, Parents and Students, 114.Am 10.6

  Lai mājās nav nesaskaņu. “Bet gudrība no augšienes vispirms ir šķīsta, pēc tam miermīlīga, rāma, prātam paklausīga, pilna žēlsirdības un citu labu augļu, tā ir taisnīga un bez liekulības. Taisnības augļus mierā sēj tikai tie, kas paši tur mieru.” (Jēk. 3:17, 18) Lēnprātība un miers ir tas, ko mēs vēlamies just savās mājās. 14Manuskripts 9, 1903. g.Am 11.1

  Maigas saites, kas savieno. Ģimenes saites ir ciešākās, maigākās un svētākās no visām saitēm virs zemes. Tām bija paredzēts būt par svētību cilvēkiem. Un tās ir svētība, ja vien laulības derība tiek noslēgta saprātīgi un dievbijībā, pareizi izprotot uzticēto atbildību. 15“Kristus dziedinošā kalpošana” 356., 357. lpp.Am 11.2

  Ikvienai mājai vajadzētu būt vietai, kur valda mīlestība un mājo Dieva eņģeļi, [19] darot vecāku un bērnu sirdis iejūtīgas un pakļāvīgs. 16Vēstule 2 5 , 1904. g.Am 11.3

  Mūsu mājām ir jākļūst par Bēteli, un mūsu sirdīm - par templi. Kamēr dvēselē tiek lolota Dieva mīlestība, tajā valdīs miers, būs gaisma un prieks. Mīlestībā atklājiet Dieva Vārdu savās ģimenēs un jautājiet: “Ko Dievs ir teicis?” 17Vēstule 24a, 1896. g.Am 11.4

  Kristus klātbūtne padara mājas kristīgas. Mājas, ko padarījusi krāšņu mīlestība, līdzjūtība un maigums, ir vieta, kur eņģeļiem patīk iegriezties un kur tiek pagodināts Dievs. Rūpīgi sargātas kristīgas mājas ietekme bērnības un jaunības gados ir drošākais sargs pret pasaules samaitātību. Šādas mājas gaisotnē bērni mācīsies mīlēt gan savus šīs zemes vecākus, gan Debesu Tēvu. 18Manuskripts 126, 1903. g.Am 11.5

  Jau no zīdaiņa vecuma bērniem ir vajadzīga stipra siena, kas nošķir viņus no pasaules un pasargā no tās samaitājošās ietekmes. 19Counsels to Teachers, Parents and Students, 119. lppAm 11.6

  Katrai kristīgai ģimenei vajadzētu atklāt pasaulei ticības spēku un krāšņumu. [..] Vecākiem vajadzētu saprast savu atbildību neielaist savās mājās nekādas morālā ļaunuma iezīmes. 20The Review and Herald, 1900. gada 9. oktobrisAm 11.7

  Mājās ir jāizplatās Dieva svētumam. [..] Vecākiem un bērniem ir jā-audzina sevi sadarboties ar Dievu. Viņiem ir jāsaskaņo savi ieradumi un rīcība ar Dieva plāniem. 21Vēstule 9, 1904. gAm 12.1

  Ģimenes attiecībām vajadzētu būt svētdarošām savā ietekmē. Kristīgas mājas, izveidotas un vadītas saskaņā ar Dieva plānu, ir brīnišķīga palīdzība, veidojot kristīgu raksturu. [..] Vecākiem un bērniem vajadzētu apvienoties, pienesot mīlošu kalpošanu Viņam, kurš vienīgais var uzturēt cilvēku mīlestību šķīstu un cēlu. 22Manuskripts 16, 1899. g.Am 12.2

  [20]Pirmais darbs, kas ir jāizdara kristīgā mājā, ir parūpēties, lai tajā mājotu Kristus Gars un ikviens tās loceklis spētu ņemt savu krustu un sekot Jēzus pēdās. 23Manuskripts 17, 1891. g.Am 12.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents