Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  5. Daļa—Pie Laulību Altāra

  15. Nodaļa—Svinīgi Solījumi

  [99] Dieva nolūks vīram un sievai. Dievs izveidoja no vīrieša sievieti, lai viņa būtu viņam par draugu un palīgu, lai būtu vienota ar viņu, iepriecinātu, iedrošinātu un svētītu viņu, bet viņš savukārt lai būtu viņas stiprais palīgs. Visi, kas uzsāk laulības attiecības ar svētu nolūku - vīrs, lai iegūtu sievietes sirds šķīsto pieķeršanos, sieva - lai mīkstinātu un uzlabotu sava vīra raksturu un pilnveidotu to -, piepilda viņiem uzticēto Dieva nolūku.Am 80.1

  Kristus nenāca, lai laulību iznīcinātu, bet lai atjaunotu to sākotnējā svētumā un augstajā stāvoklī. Viņš nāca atjaunot Dieva morālo līdzību cilvēkā, un Viņš iesāka savu darbu, darot svētas laulības attiecības. 1Manuskripts 16, 1899.Am 80.2

  Viņš, kurš deva Ādamam Ievu kā palīgu, izdarīja savu pirmo brīnumu kāzās. Kristus iesāka savu publisko kalpošanu kāzu telpā, kur draugi un radi priecājās. Tādējādi Viņš darīja svētu laulību, atzīstot to par tradīciju, ko Viņš pats ir iecēlis. Viņš noteica, lai vīrieši un sievietes ir vienoti svētā laulībā, lai izaudzinātu ģimenes, kuru locekļiem, ar godu kronētiem, vajadzētu tikt atzītiem par augšā esošās ģimenes locekļiem. 2Kristus dziedinošā kalpošana, 356.Am 80.3

  Jēzus grib laimīgas laulības. Dievišķā mīlestība, kas plūst no Kristus, nekad neiznīcina cilvēcisko mīlestību, bet iekļauj to. Ar tās palīdzību cilvēciskā mīlestība tiek šķīstīta un attīrīta, paaugstināta un padarīta cēlāka. Cilvēciska mīlestība nekad nevarēs nest savus dārgos augļus, kamēr nebūs vienota ar dievišķo dabu un nebūs trenēta augt Debesu virzienā. Jēzus grib redzēt laimīgas [100] laulības, laimīgu ģimenes dzīvi. 3The Bible Echo, September 4, 1899.Am 80.4

  Līdzīgi visām citām Dieva labajām dāvanām, kas ir uzticētas cilvēcei, laulību ir sabojājis grēks. Taču evaņģēlija nolūks ir atjaunot tās šķīstumu un skaistumu. [..]Am 81.1

  Tikai Kristus žēlastība var padarīt laulību par tādu, kādu Dievs to bija plānojis, - par līdzekli cilvēces svētīšanai un pacelšanai. Tādējādi zemes ģimenes savā vienotībā, mierā un mīlestībā var būt simbols Debesu ģimenei.Am 81.2

  Sabiedrības stāvoklis rada skumju priekšstatu par Debesu ideālu attiecībā uz šo svēto savienību. Tomēr pat tiem, kuri ir piedzīvojuši rūgtumu un vilšanos tur, kur bija cerējuši iegūt sadraudzību un prieku, Kristus evaņģēlijs piedāvā mierinājumu. 4The Review and Herald, December 10, 1908.Am 81.3

  Priecīgs notikums. Raksti apliecina, ka uz kāzām [Kānā] bija aici-nāts gan Jēzus, gan Viņa mācekļi. Kristus nav devis kristiešiem atļauju, uzaicinātiem uz kāzām, atbildēt: “Mums nevajadzētu piedalīties tik priecīgā pasākumā.” Apmeklējot šīs svinības, Kristus mācīja, ka Viņš gribētu, lai mēs priecājamies kopā ar tiem, kas priecājas, ievērojot Viņa baušļus. Viņš nekad neiebilda pret nevainīgiem cilvēku svētkiem, kas notiek saskaņā ar Debesu likumiem. Ir pareizi, ka Kristus sekotāji ap-meklē svētkus, ko Kristus pagodināja ar savu klātbūtni. Pēc šo svētku apmeklēšanas Kristus piedalījās vēl daudzos citos, svētot tos ar savu klātbūtni un pamācībām. 5Manuskripts 16, 1899.Am 81.4

  Izrādīšanās, izšķērdība un pārgalvīga jautrība kāzās nav piemērota. Laulību ceremonijas ir padarītas par izrādīšanās, izšķērdības un savu iegribu apmierināšanas pasākumu. Bet, ja derību slēdzošās puses ir vienotas reliģiskajos uzskatos un rīcībā un viss notiek saskaņā, un ce-remonija tiek vadīta bez izrādīšanās un pārspīlējumiem, [101] šo laiku kāzas nevar būt Dievam nepatīkamas. 6The Review and Herald, September 25, 1888.Am 81.5

  Nav iemesla, kāpēc mums vajadzētu lielu parādi vai izrādīties, pat ja puses ir pilnībā piemērotas viena otrai. 7Liecības draudzei 4, 515.Am 82.1

  Man vienmēr šķitis tik nepiemēroti, ka laulību svinības tiek saistītas ar pārgalvīgu jautrību un līksmi vai izlikšanos. Nē. Tā ir Dieva iecelta kārtība, uz ko ir jāraugās ar vislielāko nopietnību. Izveidojot ģimenes attiecības šeit, virs zemes, tām ir jāparāda, kādas tās būs Debesīs. Dieva gods vienmēr ir jāliek pirmajā vietā. 8Manuskripts 170, 1905.Am 82.2

  Kāzas Vaitas kundzes mājās. Otrdien ap 11 no rīta mūsu lielā ēda-mistaba bija sagatavota kāzu ceremonijai. Brālis B noturēja dievkalpo-jumu, un tas noritēja jauki. Tika izteikts lūgums [..], lai māsa Vaita pie-lūgtu pēc laulības ceremonijas. Kungs deva man īpašu brīvību. Mana sirds tika mīkstināta un pakļauta Dieva Garam. Šajā gadījumā nebija vieglprātīgu joku vai muļķīgu vārdu: viss, kas bija saistīts ar šo laulību, bija svinīgs un svēts. Visam bija paceļošs un dziļi iespaidojošs raksturs. Kungs svētīja šo laulību, un šie divi cilvēki tagad ir savienojuši savas intereses strādāt misijas laukā, meklēt un glābt tos, kas ir pazuduši. Dievs svētīs viņus viņu darbā, ja viņi staigās pazemīgi ar Viņu, pilnībā balstoties uz Viņa apsolījumiem. 9Manuskripts 23, 1894.Am 82.3

  Savienojot kopā divas dzīves [Piezīme. E. Vaitas piezīmes kāzu ceremonijas gadījumā sanatorijā Kalifornijā 1905. gadā]. Šis ir nozīmīgs laiks to cilvēku dzīves vēsturē, [102] kas stāvēja tavā priekšā, lai savie-notu savas intereses, savas simpātijas, mīlestību, darbu viens ar otru, lai kalpotu dvēseļu glābšanas darbā. Laulības attiecībās tiek sperts ļoti svarīgs solis - divas dzīves tiek savienotas vienā. Tas ir saskaņā ar Dieva gribu, ka vīrietis un sieviete tiek saistīti kopā Viņa darbā, lai virzītu to uz priekšu svētumā un pilnībā. Viņi to var.Am 82.4

  Dieva svētība mājās, kur pastāv šī savienība, ir kā saules gaisma De-besīs, jo tā ir Kunga izteiktā griba, ka vīram un sievai ir jātiek saistītiem kopā svētām savienības saitēm Jēzus Kristus pakļautībā, lai Viņš kon-trolētu un Viņa Gars vadītu. [..]Am 83.1

  Dievs grib, lai mājas būtu vislaimīgākā vieta uz zemes, simbols Debesu mājām. Nesot laulības dzīves atbildības mājās, saistot savas intereses ar Jēzu Kristu, atbalstoties uz Viņa rokas un paļaujoties uz Viņu, vīrs un sieva var dalīties laimē šajā savienībā, ko slavē Dieva eņģeļi.Am 83.2

  Laulība nemazina viņu lietderīgumu, bet stiprina to. Viņi var padarīt šo laulības dzīvi par kalpošanu, lai mantotu dvēseles Kristum. Es zinu, par ko runāju, jo trīsdesmit sešus gadus esmu vienota ar savu vīru, un mēs esam gājuši visur, kur Kungs ir licis iet. Šajā jautājumā mēs zinām, ka mums ir Dieva uzslava laulības attiecībās. Tāpēc tā ir svēta kārtība. [.. ]Am 83.3

  Un tagad es varu šajā reizē paņemt pie rokas šo mūsu brāli un tevi, viņa sievu, un aicināt jūs turpināt Dieva darbu vienoti. Es teiktu, padariet Dievu par savu padomdevēju. Savienojieties, savienojieties kopā. 10Manuskripts 170, 1905.Am 83.4

  Padoms tikko precētam pārim. Mans dārgais brāli un māsa, [103] jūs esat savienojušies mūžu ilgā derībā. Jūsu izglītība laulības dzīvē ir sākusies. Pirmais gads laulībā ir pieredzes gūšanas gads, kurā sieva un vīrs iepazīst cits cita atšķirīgās rakstura īpašības, tāpat kā bērns mācās skolā. Šajā pirmajā laulības dzīves gadā lai nav nevienas nodaļas, kas varētu sabojāt jūsu nākotnes laimi. [..]Am 83.5

  Mans brāli, tavas sievas laiks, spēks un laime tagad ir saistīta ar tavu laiku, spēku un laimi. Tava ietekme pār viņu var būt dzīvības smarža uz dzīvību vai nāves smarža uz nāvi. Esi uzmanīgs un nesabojā viņas dzīvi.Am 83.6

  Mana māsa, tev tagad ir jāmācās pirmās praktiskās mācības attiecībā uz laulības dzīves atbildībām. Esi droša, ka tu mācies šīs mācības uzticīgi ik dienas. [..] Pastāvīgi sargies, lai nedotu vietu savtībai.Am 83.7

  Jums katram ar savu mīlestību jādar limīgs otrs jūsu mūža savienībā. Katram ir jākalpo otra laimei. Tāda ir Dieva griba attiecībā uz jums. Lai gan jums ir jākļūst kā vienam, nevienam no jums nav jāzaudē sava in-dividualitāte, tai pazūdot otrā. Dievs ir jūsu individualitātes īpašnieks. Viņam jums jājautā: Kas ir pareizi? Kas ir nepareizi? Kā es vislabāk varu piepildīt savas radīšanas nolūku? 11Liecības draudzei 7, 45.Am 84.1

  Solījums Debesu liecinieku priekšā. Dievs ir pavēlējis, lai starp tiem, kas dodas laulības attiecībās, valdītu pilnīga mīlestība un saskaņa. Lai līgava un līgavainis Debesu Visuma klātbūtnē solās sev mīlēt viens otru, kā Dievs ir noteicis. [..] Sievai ir jāgodā un jāparāda cieņa savam vīram, un vīram ir jāmīl un jālolo sava sieva. 12The Bible Echo, September 4, 1899.Am 84.2

  Vīriem un sievām, sākot laulības dzīvi, vajadzētu nodot sevi Dievam. 13Manuskripts 70, 1903.Am 84.3

  [104]Esiet uzticīgi savam laulību solījumam, esiet kā tērauds, atsa-cīdamies domās, vārdos vai darbos sabojāt savas dzīves ziņojumu kā cilvēki, kas bīstas Dievu un paklausa Viņa baušļiem. 14Vēstule 231,1903.Am 84.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents