Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  17. Nodaļa—Savstarpējie Pienākumi

  [114] Katram ir savi pienākumi . Abiem cilvēkiem, kuri apvienojuši savas intereses kopīgā dzīvē, būs savas rakstura īpašības un personīgi pienakumi. Katram būs savs darbs, bet sievietes nevajadzētu vērtēt pēc darba daudzuma, ko viņas var paveikt, kā nastu nesējus dzīvniekus. Sievai ir jārotā ģimene kā gudra vīra sievai un dzīvesbiedrei. Uz katra soļa viņai vajadzētu jautāt: “Vai tas ir patiesas sievišķības standarts?” un “Kā es varu padarīt savu ietekmi mājās Kristum līdzīgu?” Vīram vajadzētu darīt sievai zināmu, ka viņš novērtē viņas darbu. 1Manuskripts 17, 1891.Am 93.1

  Sievai ir jāciena savs vīrs. Vīram ir jāmīl un jālolo sava sieva. Kā lau-lības solījums savieno viņus kā vienu, tā viņu ticībai Kristū vajadzētu padarīt viņus kā vienu Viņā. Kas Dievam varētu būt vēl patīkamāk, kā redzēt tos, kas, uzsākot laulības attiecības, kopā meklē iespējas mācīties par Jēzu un kļūt arvien piepildītākiem ar Viņa Garu? 2Manuskripts 36, 1899.Am 93.2

  Tev tagad ir jāveic pienākumi, kādi pirms laulībām tev nebija. “.. ap-velciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu.” (Kol. 3:12) “Dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis.” (Ef. 5:2) Rūpīgi izpētiet šādu pamācību: “Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā: jūs, sievas, - saviem vīriem kā Kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas Pestītājs; [..] jūs, vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis.” (Ef. 5:22-25). 3Liecības draudzei 7, 46.Am 93.3

  [115] Dieva pamācība Ievai. Ievai tika stāstīts par ciešanām un sāpēm, kas kopš šī brīža būs viņas daļa. Kungs teica: “Savu vīru tu kārosi, bet viņš valdīs pār tevi!” (1. Moz. 3:16) Dievs bija radījis viņu līdzīgu Ādamam. Ja viņi būtu palikuši paklausīgi Dievam - saskaņā ar Viņa lielo mīlestības likumu -, viņi vienmēr būtu saskaņā viens ar otru. Bet grēks bija ienesis nesaskaņas, un tagad viņu savienību varēja saglabāt un saskaņu nodrošināt tikai ar vienas vai otras puses pakļaušanos. Ieva bija pirmā, kura izdarīja pārkāpumu. Viņa bija kritusi kārdināšanā, atdaloties no sava drauga, pretēji dievišķajam norādījumam. Viņas lūguma dēļ Ādams grēkoja, un viņa tagad atradās sava vīra pakļautībā. Ja cilvēce būtu mīlējusi Dieva likumā ietvertos principus, šis spriedums, lai gan radies grēka dēļ, būtu viņiem izrādījies par svētību. Bet ļaunprātīgā varas izmantošana no vīrieša puses pārāk bieži ir padarījusi sievietes likteni ļoti rūgtu un viņas dzīvi - par nastu.Am 94.1

  Ieva pie vīra sāniem Ēdenes dārzā bija pilnīgi laimīga, bet, līdzīgi mūsdienu nemierpilnajām Ievām, viņa padevās glaimiem par cerību ieiet augstākā attīstības stāvoklī nekā tā, ko Dievs bija viņai norādījis. Mēģinot pacelties augstāk par sākotnējo stāvokli, viņa nokrita daudz zemāk par to. Līdzīgas sekas piedzīvos visi, kuri nelabprāt ar prieku uzņemas savus dzīves pienākumus saskaņā ar Dieva plānu. 4Sentēvi un pravieši, 58, 59. Am 94.2

  Sievas pakļaujas, vīri mīl. Bieži tiek uzdots jautājums: “Vai sievai nevar būt pašai savas gribas?” Bībele skaidri apliecina, ka vīrs ir ģimenes galva. “Jūs, sievas, pakļaujieties vīriem.” (Kol. 3:18, KJV) Ja šī pavēle noslēgtos šeit, mēs varētu teikt, [116] ka sievas stāvoklis ir neapskaužams. Daudzos gadījumos tas ir ļoti smags un pārbaudošs stāvoklis, un būtu labāk, ja laulību būtu mazāk. Daudzi vīri apstājas pie vārdiem “sievas, pakļaujieties”, bet mēs lasām tās pašas pavēles turpinājumu “tā piederas saskaņā ar Kungu” (Ef. 5:22, KJV).Am 94.3

  Dievs prasa, lai sieva vienmēr būtu dievbijīga un godātu Viņu. Pilnīgi jāpakļaujas tikai Kungam Jēzum Kristum, kurš ir atpircis viņu kā savu bērnu ar savas dzīvības bezgalīgo maksu. Dievs viņai ir devis sirdsapziņu, ko viņa nedrīkst pārkāpt un palikt nesodīta. Viņas individualitāte nedrīkst pazust vīra individualitātē, jo viņa ir Kristus atpirkta. Ir nepareizi iedomāties, ka ar aklu nodošanos viņai ir jādara visās lietās tieši tā, kā saka vīrs, ja viņa zina, ka, to darot, tiks ievainota viņas miesa un gars, kas ir atpirkti no verdzības sātanam. Ir Viens, kurš sievai ir jāvērtē augstāk par vīru. Tas ir viņas Glābējs, un viņai jāklausa vīram, kā Dievs ir norādījis - “tā piederas saskaņā ar Kungu”.Am 95.1

  Ja vīrs pieprasa pilnīgu sievas pakļaušanos, paziņojot, ka sievietei nav teikšanas vai savas gribas ģimenē, bet pilnībā jāpadodas, viņš noliek savu sievu stāvoklī, kas ir pretējs Rakstiem. Šādi skaidrojot Rakstus, viņš sabojā laulības nolūku. Šis skaidrojums ir vienkārši radies, lai vīri varētu īstenot pašu izdomātu likumu, kas nav viņiem dota priekšrocība. Mēs lasām tālāk: “Jūs, vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām.” (Kol. 3:19) Kāpēc lai vīrs būtu skarbs pret sievu? Ja vīrs saskata sievā kļūdas un daudz trūkumu, skarbs gars ļaunumu nedziedinās. 5Vēstule 18, 1891Am 95.2

  [117] Sievas pakļaujas tikai tik daudz, cik vīri ir pakļāvušies Kristum. Kunga Jēzus attiecības ar draudzi daudzu vīru attiecībās ar sievām nav pareizi attēlotas, jo viņi nerīkojas kā Kungs. Vīri paziņo, ka viņu sievām it visā ir jāpakļaujas viņiem. Taču Dieva nodoms nebija dot vīru rokās kontroli kā mājas galvām, ja viņi nav padevušies Kristum. Vīram ir jāatrodas Kristus vadībā, lai ar savu izturēšanos varētu parādīt Kristus attieksmi pret draudzi. Ja viņš ir rupjš, skarbs, nesavaldīgs, egoistisks, bargs un valdonīgs cilvēks, lai viņš nekad neizsaka nevienu vārdu, ka vīrs ir sievas galva un ka viņai ir jāpakļaujas viņam visā, jo viņš nav Kungs, viņš nav vīrs šā vārda patiesajā nozīmē. [..]Am 95.3

  Vīriem vajadzētu mācīties no parauga un mēģināt saprast, ko nozīmē Vēstules efeziešiem simbolā attēlotās Kristus attiecības ar draudzi. Vīram ir jābūt savas ģimenes Glābējam. Vai viņš stāvēs savā cēlajā, Dieva dotajā vīrišķībā, vienmēr cenšoties pacelt sievu un bērnus? Vai viņš ap sevi radīs šķīstu, jauku gaisotni? Vai viņš necentīsies tikpat cītīgi uzturēt Jēzus mīlestību, padarot to par mājās valdošu principu, kā viņš aizstāv savas tiesības uz autoritāti?Am 96.1

  Ikvienam vīram un tēvam jāmēģina izprast Kristus vārdi ne tikai no vienas puses, kavējoties pie tā, ka sievai ir jāpakļaujas savam vīram, bet Golgātas krusta gaismā, lai iztrastu savu stāvokli ģimenes lokā. “Jūs, vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu.” (Ef. 5:25, 26) Jēzus atdeva sevi krusta nāvei, [118] lai Viņš varētu mūs Svētā Gara ietekmē šķīstīt un pasargāt no visa grēka un piesārņojuma. 6Manuskripts 17, 1891.Am 96.2

  Nepieciešama savstarpēja iecietība. Mums ir vajadzīgs Dieva Gars, citādi mūsu mājās nekad nebūs saskaņas. Sieva, ja viņai būs Kristus gars, būs uzmanīga savos vārdos. Viņa kontrolēs savu garu, viņa būs pakļāvīga un tomēr nejutīsies kā verdzene, bet kā sava vīra sabiedrotā. Ja vīrs ir Dieva kalps, viņš neuzkundzēsies pār sievu. Viņš nebūs patvaļīgs un kategorisks. Mēs nevaram būt par daudz piesardzīgi, uzturot mīlestību savās mājās. Jo mājas, ja tajās mājo Kunga Gars, ir Debesu simbols. [..] Ja viens kļūdās, otrs parādīs Kristum līdzīgu iecietību un vienaldzīgi nenovērsīsies. 7Vēstule 18, 1891.Am 96.3

  Ne vīram, ne sievai nevajadzētu mēģināt patvaļīgi kontrolēt otru. Nespiediet viens otru pakļauties jūsu vēlmēm. Jūs nevarat to darīt un saglabāt viens otra mīlestību. Esiet laipni, pacietīgi un iecietīgi, taktiski un pieklājīgi. Dieva žēlastībā jūs varat gūt panākumus, padarot cits citu laimīgus, kā jūs to apsolījāt laulības solījumā. 8Kristus dziedinošā kalpošana, 361.Am 96.4

  Lai katrs laipni pakļaujas. Laulības dzīvē vīrieši un sievietes rei-zēm rīkojas kā nedisciplinēti, ietiepīgi bērni. Vīrs grib iet savu ceļu, sieva - savu, un neviens nevēlas labprātīgi pakļauties. Šāds stāvoklis var izraisīt tikai vislielāko nelaimi. Gan vīram, gan sievai vajadzētu būt labprātīgiem atstāt savu ceļu vai uzskatus. Laime nav iespējama, kamēr abi stūrgalvīgi rīkojas, kā viņiem patīk. 9Manuskripts 31, 1911.Am 97.1

  Ja vīrieši un sievietes nemācīsies no Kristus, Viņa lēnprātības un pazemības, viņi atklās impulsīvu, nesaprātīgu garu, kādu bieži parāda bērni. Stiprā, nedisciplinētā griba meklēs iespējas valdīt pār citiem. Tā-diem ir jāpārdomā Pāvila vārdi: “Kad biju mazs [119] bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns, kad kļuvu vīrs, es atmetu bērna dabu.” (1. Kor. 13:11) 10Vēstule 5 5 , 1902.Am 97.2

  Ģimenes sarežģījumu pārvarēšana. Ja vīrs un sieva nav pakļāvuši savas sirdis Dievam, nav viegli novērst ģimenes sarežģījumus, pat ja abi mēģina taisnīgi un godīgi sadalīt savus pienākumus. Kā vīrs un sieva var dalīties savos uzskatos par mājas dzīvi un saglabāt mīlošu, stipru pieķer-šanos viens otram? Viņiem vajadzētu būt vienotiem savās interesēs par visu, kas saistās ar mājas uzturēšanu, un sievai, ja viņa ir kristiete, būs ko-pīgas intereses ar vīru kā savu biedru. Jo vīram ir jābūt ģimenes galvai. 11Manuskripts 31, 1911. Am 97.3

  Padoms nesaskanīgām ģimenēm . Tavs gars ir nepareizs. Ieņemot kādu pozīciju, tu visu labi neapsver un neapdomā, kā tas, ka tu paliec pie saviem uzskatiem un, ne ar vienu nerēķinoties, ieaud tos savās lūgšanās un sarunās, ietekmēs tavu ģimeni, lai gan zini, ka tava sieva ir citos uzskatos. Tā vietā, lai cienītu sievas jūtas un, kā džentlmenim pienākas, laipni izvairītos no tādiem jautājumiem, par kuriem zini, ka jūsu viedokļi atšķiras, tu esi turpinājis kavēties pie tiem un stūrgalvīgi paudis savus uzskatus, neņemot vērā nevienu sev līdzās. Tu esi uzskatījis, ka citiem nav tiesības redzēt lietas citādāk nekā tev. Šādi augļi neaug uz kristieša koka. 12Liecības draudzei 2, 418.Am 97.4

  Mans brāli, mana māsa, atveriet sirds durvis, lai uzņemtu Jēzu. Ielū-dziet Viņu savā dvēseles templī. Palīdziet viens otram uzvarēt grūtības, kas ienāk ikviena laulības dzīvē. Jums būs ugunīga [120] cīņa, lai uzva-rētu savu ienaidnieku velnu, un, ja jūs gaidāt Dieva palīdzību šajā kaujā, jums abiem ir jāapvienojas, apņemoties uzvarēt, apzīmogot savas lūpas pret jebkādu nepareizu vārdu izteikšanu, pat ja jums ir jākrīt uz ceļiem un skaļi jākliedz: “Kungs, rāj manas dvēseles ienaidnieku!” 13Vēstule 1 0 5 , 1893.Am 98.1

  Kristus ikvienā sirdī radīs vienotību. Ja Dieva griba tiek piepil-dīta, vīrs un sieva cienīs viens otru un uzturēs mīlestību un uzticību. Jebko, kas varētu sabojāt mieru un ģimenes vienotību, vajadzētu stingri apspiest un lolot laipnību un mīlestību. Tas, kurš parādīs maiguma, ie-cietības un mīlestības garu, atklās, ka pretī saņem tādu pašu garu. Kur valda Dieva Gars, tur nebūs runas par nepiemērotību laulības dzīvē. Ja Kristus, godības cerība, patiešām valdīs sirdīs, tad mājās būs mīlestība un vienotība. Kristus, mājojot sievas sirdī, būs saskaņā ar Kristu, kurš mājo vīra sirdī. Viņi kopā centīsies iegūt mājokli, ko [121] Kristus ir aizgājis sagatavot tiem, kuri Viņu mīl. 14The Signs of the Times, November 14, 1892. Am 98.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents