Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  15. Daļa—Rakstura Īpašības, Kas Padara Gaišu Ģimenes Dzīvi

  69. Nodaļa—Pieklājība Un Laipnība

  [421] Pieklājība izraidīs pusi no dzīves ļaunumiem. Princips, ko ieaudzina pavēle: “Brāļu savstarpējā mīlestībā esiet sirsnīgi” (Rom. 12:10), ir mājas dzīves pašā pamatā. Kristīgai pieklājībai vajadzētu valdīt katrā mājā. Tā daudz nemaksā, bet tai ir spēks mīkstināt raksturus, kas bez tās būtu kļuvuši smagi un skarbi. Pastāvīgas pieklājības izkopšana, labprātība darīt citiem to, ko mēs gribētu, lai dara mums, aizraidītu pusi no dzīves ļaunumiem. 1The Signs of the Times, M ay 25, 1882.Am 372.1

  Pieklājība sākas mājās. Ja gribam, lai mūsu bērni praktizē laipnību, pieklājību un mīlestību, mums pašiem ir jārāda paraugs. 2The Signs of the Times, September 9, 1886.Am 372.2

  Vecākiem jāparāda pieklājība vienam pret otru pat mazās lietās. Universālai laipnībai vajadzētu būt mājas likumam. Nevajadzētu pieļaut rupju valodu un nevajadzētu izrunāt nekādus rūgtus vārdus. 3The Good Health, January 1, 1880, par. 6.Am 372.3

  Visiem var būt priecīga sejas izteiksme, maiga balss, pieklājīgas manieres, un šie elementi ir spēks. Bērnus pievelk priecīga, saulaina uzvedība. Parādiet viņiem laipnību un pieklājību, un viņi parādīs tādu pašu garu pret jums un cits pret citu. 4Audzināšana, 240.Am 372.4

  Jūsu pieklājībai un paškontrolei būs lielāka ietekme uz jūsu bērnu raksturiem nekā tikai vārdiem. 5The Review and Herald, June 13, 1882.Am 372.5

  Savstarpēja laipnība padara mājas par paradīzi. Runājot laipni ar bērniem un slavējot viņus, kad viņi cenšas darīt pareizi, vecāki var atbalstīt viņu pūles, darīt viņus laimīgus un ap ģimenes loku [422] izplatīt pievilcību, kas aizdzīs tumšās ēnas un ienesīs priecīgu saules gaismu. Savstarpēja laipnība un iecietība padarīs mājas par paradīzi un piesaistīs ģimenei svētos eņģeļus. Bet viņi bēgs no tādas mājas, kurā izskan nepatīkami vārdi, kurā valda īgnums un konflikti. Nelaipnība, sūdzēšanās un dusmas izdzen no mājām Jēzu. 6The Signs of the Times, April 17, 1884.Am 372.6

  Pieklājība ikdienas dzīvē un pieķeršanās, kādai vajadzētu pastāvēt starp vienas ģimenes locekļiem, nav atkarīga no ārējiem apstākļiem. 7The Signs of the Times, August 23, 1877.Am 373.1

  Patīkamas balsis, laipnas manieres un sirsnīga pieķeršanās, kas izpaužas darbībā kopā ar čaklumu, kārtīgumu un taupību, padara pat būdu par vislaimīgākajām mājām. Radītājs šādas mājas uzlūko ar atzinību. 8The Signs of the Times, October 2, 1884.Am 373.2

  Ir daudzi, kam vajadzētu mazāk dzīvot pasaulei ārpusē un vairāk savas ģimenes locekļiem. Vajadzētu būt mazākai mākslīgas pieklājības izrādīšanai un mīlestībai pret svešiniekiem un apmeklētājiem un vairāk tādai pieklājībai, kas izriet no patiesas mīlestības un līdzjūtības pret mīļajiem, kas ir ap mūsu pašu pavardu. 9Turpat.Am 373.3

  Patiesas laipnības definīcija. Ir liela vajadzība izkopt mājās patiesu smalkjūtību. Tā ir spēcīga liecība par labu patiesībai. Lai arī kas ir tas, kurā tā parādās, valodas un uzvedības vulgaritāte norāda uz samaitātu sirdi. Debesu izcelsmes patiesība nekad nedegradē saņēmēju, nekad nepadara viņu rupju un skarbu. Patiesība ir mīkstinoša un attīroša savā ietekmē. Ja uzņemta sirdī, tā padara jauniešus cieņas pilnus un pieklājīgus. Kristīgu pieklājību var iegūt, vienīgi pateicoties Svētā Gara darbam. Tās nav pieķeršanās jūtās vai mākslīgos uzspodrinājumos, paklanīšanās un muļķīgos smaidos. Šāda pieklājība piemīt tiem, kas ir pasaulē, bet [423] viņiem trūkst patiesas kristīgas pieklājības. Patiesa elegance, patiesa pieklājība ir iegūstama vienīgi praktiskās zināšanās par Kristus evaņģēliju. Patiesa pieklājība ir laipnība, kas parādīta visiem - gan augstiem, gan zemiem, gan bagātiem, gan nabagiem. 10Manuskripts 74, 1900.Am 373.4

  Patiesas pieklājības būtība ir domāšana par citiem. Svarīga, ilgtspējīga izglītība ir tā, kas paplašina līdzjūtību un iedrošina universālu laipnību. Tā saucamā kultūra, kas nepadara jauniešus godbijīgus pret saviem vecākiem, novērtējot viņu izcilās spējas, esot iecietīgiem pret trūkumiem un izpalīdzīgiem vajadzībās, kas nepadara viņus taktiskus un maigus, dāsnus un izpalīdzīgus pret mazajiem, vecajiem un neveiksmīgajiem un pieklājīgus pret visiem, ir kļūda. 11Audzināšana, 241.Am 374.1

  Kristīga pieklājība ir zelta saite, kas savieno ģimenes locekļus mīles-tības saitēs, katru dienu kļūstot tuvākiem un spēcīgākiem. 12The Signs of the Times, November 29, 1877.Am 374.2

  Padariet zelta likumu par savas ģimenes likumu. Visvērtīgākie noteikumi sabiedriskiem un ģimenes sakariem atrodami Bībelē. Tajā ir ne tikai vislabākais un visšķīstākais tikumības standarts, bet arī vis-vērtīgākais pieklājības kodekss. Mūsu Glābēja kalna svētruna satur neizsakāmi vērtīgas pamācības veciem un jauniem. To vajadzētu bieži pārlasīt ģimenes lokā, tā dārgajām mācībām vajadzētu būt par paraugu ikdienas dzīvē. Zelta likumam “Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem”, kā arī apustuļa pavēlei “Izrādiet cits citam vislielāko cieņu” vajadzētu būt ģimenes likumam. Tie, kas lolo Kristus garu, parādīs pieklājību mājās, labdarības garu pat mazās lietās. Viņi pastāvīgi centīsies padarīt visus, kas ir ap viņiem, [424] laimīgus, aiz-mirstot sevi laipnajās uzmanībās pret citiem. Tas ir auglis, kas aug uz kristiešu koka. 13The Signs of the Times, July 1, 1886Am 374.3

  Zelta likums ir patiesas pieklājības princips, un tā vispatiesākā ilus-trācija ir redzama Jēzus dzīvē un raksturā. Ak, kādi maiguma un skais-tuma stari atspīd Glābēja ikdienas dzīvē! Kāds saldums izplūst no Viņa klātbūtnes! Tas pats gars atklāsies Viņa bērnos. Tie, pie kuriem mājo Kristus, būs dievišķas gaisotnes apņemti. Viņu baltās šķīstuma drēbes padarīs smaržīgas smaržas no Kunga dārza. Viņu sejas atspoguļos gaismu no Viņa, izgaismojot klūpošo un nogurušo kājas. 14Domas no svētību kalna, 100, 101.Am 374.4

  Vislabākais etiķetes traktāts. Visvērtīgākais etiķetes apcerējums, kāds jebkad ir uzrakstīts, ir dārgās pamācības, ko devis Glābējs ar Svētā Gara izteikumiem caur apustuli Pāvilu, - vārdi, kuriem vajadzētu būt neizdzēšami ierakstītiem ikviena cilvēka, gan jauna, gan veca, atmiņā: “Kā Es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu.” (Jāņa 13:34)“Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga; mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas.” (1. Kor. 13:4-8) 15Audzināšana, 242.Am 375.1

  [425]Bībele prasa pieklājību. Tā atklāj daudzas nesavtīga gara, maigu rakstura īpašību, pievilcīga noskaņojuma ilustrācijas, kas raksturo patiesu laipnību. Tomēr tas ir tikai Kristus rakstura atspoguļojums. Visa patiesā laipnība un pieklājība pasaulē, pat starp tiem, kas neatzīst Viņa vārdu, nāk no Viņa. Viņš ilgojas, lai šīs rakstura īpašības pilnībā atspoguļotos Viņa bērnos. Tāds ir Viņa nolūks, lai mūsos, cilvēkos, būtu ieraugāms Viņa skaistums. 16Turpat, 241, 242.Am 375.2

  Kristietība padarīs vīrieti par džentlmeni. Kristus bija pieklājīgs pat pret saviem vajātājiem. Viņa patiesie sekotāji atklās tādu pašu garu. Pa-lūkojieties uz Pāvilu, kurš tika vests valdnieku priekšā. Viņa runa Agripa priekšā ir patiesas laipnības ilustrācija, kā arī pārliecinoša daiļrunība. Evaņģēlijs neatbalsta formālu pieklājību, kāda ir tagadējā pasaulē, bet pieklājību, kas izriet no patiesas sirds laipnības. 17Kristus dziedinošā kalpošana, 489, 490.Am 375.3

  Mēs nelūdzam atklāt to, ko pasaule sauc par pieklājību, bet gan to pieklājību, ko ikviens paņems sev līdzi uz svētīto mājokļiem. 18The Signs of the Times, August 13, 1912.Am 375.4

  Patiesai pieklājībai ir jābūt mīlestības motivētai. Visrūpīgākā ārēja dzīvei noderīgo īpašību izkopšana nav pietiekama, lai atbrīvotos no īgnuma, skarba sprieduma un nepiedienīgas runāšanas. Patiesa iz-smalcinātība nekad netiks atklāta, kamēr paša “es” tiks uzskatīts par augstāko.Mīlestībai ir jāmājo sirdī. Dziļš kristietis savus rīcības motīvus gūst no savas dziļās sirds mīlestības uz savu Kungu. No viņa pieķeršanās Kristum rodas nesavtīga interese par brāļiem. 19Kristus dziedinošā kalpošana, 490.Am 375.5

  No visām lietām, pēc kurām tiecamies, kuras lolojam un izkopjam, nekas Dieva acīs nav tik vērtīgs kā šķīsta sirds, kas pilna ar pateicību un mieru.Am 376.1

  [426] Ja sirdī mājo dievišķa saskaņa un mīlestība, tā atspīdēs vārdos un darbos. [..] Patiesas labdarības garam ir jāmājo sirdī. Mīlestība piešķir tās īpašniekam žēlastību, pareizu uzvedību un piemīlīgumu. Mīlestība apgaismo vaigu un klusina balsi. Tā attīra un paceļ visu cilvēku. Tā ved viņu saskaņā ar Dievu, jo tā ir Debesu īpašība. 20Liecības draudzei 4, 559, 560. Am 376.2

  Patiesu pieklājību nevar iemācīties, tikai praktizējot etiķetes notei-kumus. Pienācīga uzvedība ir jāpraktizē vienmēr. Kad vien princips ne-tiek pārkāpts, domāšana par citiem vada pie pakļaušanās vispārējiem ieradumiem. Patiesa pieklājība neprasa upurēt principus ērtību dēļ. Tā ignorē sabiedrisko stāvokli. Tā māca cienīt sevi, godāt cilvēka cēlumu un cienīt katru lielās cilvēces ģimenes locekli. 21Audzināšana, 240. Am 376.3

  Mīlestība tiek izteikta skatienos, vārdos un darbos. Pāri visām lietām vecākiem vajadzētu apņemt savus bērnus ar prieka, pieklājības un mīlestības gaisotni. Mājas, kurās mājo mīlestība un kurās tā izpaužas skatienos, vārdos un darbos, ir vieta, kur patīk mājot eņģeļiem. Vecāki, lai mīlestības saules gaisma, prieks un laimīga apmierinātība ienāk jūsu pašu sirdīs, un lai tās saldā ietekme izplatās pa visu māju. Parādiet laipnu, iecietīgu garu un iedrošiniet to pašu darīt jūsu bērniem, izkopjot īpašības, kas mājas dzīvi padarīs gaišu. Šādi radīta gaisotne bērniem būs tas pats, kas gaiss un saules gaisma augu valstij, veicinot veselību un prāta un miesas enerģiju. 22Counsels to Teachers, Parents, and Students, 115 Am 376.4

  Pieklājīgas manieres, priecīgas sarunas un mīlestības darbi saistīs bērnu sirdis pie saviem vecākiem ar zīda pieķeršanās saitēm [427] un darīs vairāk, lai padarītu mājas pievilcīgas, nekā visretākie greznojumi, ko var nopirkt par zeltu. 23The Signs of the Times, October 2, 1884.Am 376.5

  Dažādiem temperamentiem ir jāapvienojas. Tāda ir Dieva kārtī-ba, ka cilvēkiem ar dažādiem temperamentiem vajadzētu būt kopā. Ja tas tā ir, katram ģimenes loceklim ir svēti jāciena jūtas un jārespektē citu tiesības. Šādi tiks izkopta savstarpēja uzmanība un iecietība, tiks mazināti aizspriedumi un rakstura skarbās vietas padarītas maigākas. Tiks nodrošināta saskaņa, un dažādo temperamentu sajaukšanās var nākt par labu ikvienam. 24The Signs of the Times, April 4, 1911. Am 377.1

  Nekas neizpirks pieklājības trūkumu. Tie, kas sauc sevi par Kris-tus sekotājiem, bet vienlaikus ir rupji, nelaipni un nepieklājīgi vārdos un rīcībā, nav mācījušies no Jēzus. Lielīgs, valdonīgs un kļūdu meklējošs vīrs nav kristietis, jo, lai būtu kristietis, ir jābūt līdzīgam Kristum. Dažu tā saucamo kristiešu uzvedībā tik ļoti trūkst laipnības un pieklājības, ka labais viņos ir kā zaimi. Varbūt viņu sirsnība netiek apšaubīta, viņu krietnumu varbūt neviens neapstrīd, bet sirsnība un krietnums nevar izpirkt laipnības un pieklājības trūkumu. Kristietim ir jābūt gan līdzjūtīgam, gan patiesam, iejūtīgam un pieklājīgam, gan krietnam un godīgam. 25The Youth’s Instructor, March 31, 1908. Am 377.2

  Jebkura nevērība pieklājībā un smalkjūtīgas cieņas parādīšanā brālim pret brāli, jebkura nevērība laipnu, iedrošinošu vārdu izteikšanā ģimenes lokā - vecāki pret bērniem, bērni pret vecākiem - nostiprina Kristum līdzīgu raksturu. Ja šīs mazās lietas tiek izdarītas, tās kļūst par lielām lietām. Tās palielinās proporcionāli. Tās kļūst par saldu smaržu dzīvē, kas uzkāpj pie Dieva kā svēts vīraks. 26Manuskripts 107, 1898.Am 377.3

  Daudzi ilgojas, lai kāds par viņiem domātu. Daudzi ļoti ilgojas pēc draudzīgas līdzjūtības. [..] Mums ir jāaizmirst sevi, vienmēr jāmeklē iespējas parādīt pateicību par labvēlību pat nelielās lietās, ko esam saņē-muši no citiem, un jāmeklē iespējas iepriecināt citus un atvieglot viņu ciešanas un nastas ar laipnu rīcību un nelieliem mīlestības darbiem. Šīs mazās laipnības, kas, iesākušās ģimenē, izplatās ārpus tā, palīdz veidot dzīves laimi. Taču šo mazo lietu neņemšana vērā izraisa dzīves rūgtumu un ciešanas. 27Liecības draudzei 3, 539, 540. Am 377.4

  Ar sabiedrisko attiecību palīdzību notiek saziņa ar pasauli. Kristietība nonāk kontaktā ar pasauli ar sabiedrisko attiecību palīdzību. No katra vīrieša un sievietes, kas nobaudījuši Kristus mīlestību un uzņē-muši sirdī dievišķo gaismu, Dievs prasa izplatīt gaismu uz to cilvēku tumšā ceļa, kas labāku ceļu nepazīst. 28Liecības draudzei 4, 555. Am 378.1

  Ar draudzīgiem vārdiem un patīkamiem skatieniem mēs varam parādīt tūkstošiem mazu uzmanību, ko atkal saņemsim atpakaļ. Neuzmanīgi kristieši, nepievērošot uzmanību citiem, parāda, ka viņi nav savienībā ar Kristu. Nav iespējams būt savienībā ar Kristu un būt nelaipnam pret citiem un aizmirst viņu tiesības. 29Liecības draudzei 3, 539.Am 378.2

  Mums visiem vajadzētu kļūt par Jēzus lieciniekiem. Sociālajam spē-kam, kas darīts svēts Kristus žēlastībā, ir jātiek uzlabotam, mantojot dvēseles Glābējam. Lai pasaule redz, ka neesam savtīgi iegrimuši savās interesēs, bet ilgojamies dalīties ar svētībām un priekštiesībām ar citiem cilvēkiem. Lai viņi redz, ka mūsu reliģija neatņem mums līdzjūtību un nepadara prasīgus. Lai visi, kas apliecina, ka atraduši Kristu, [429]kalpo cilvēku labā tā, kā Viņš to darīja. Mums nekad nevajadzētu sniegt pasaulei nepareizu priekšstatu, ka kristieši ir drūmi un nelaimīgi ļaudis. 30Laikmetu ilgas, 152. Am 378.3

  Ja esam pieklājīgi un maigi mājās, tad mēs izplatīsim patīkama rakstura smaržu arī tad, kad nebūsim mājās. Ja parādām iecietību, pacietību, lēnprātību un gara spēku mājās, mēs būsim gaisma pasaulē. 31The Signs of the Times, November 14, 1892. Am 378.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents