Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  77. Nodaļa—Ziemassvētki

  [477]Ziemassvētki kā svētki. “Ziemassvētki nāk!” - šī ziņa izskan visā pasaulē no austrumiem līdz rietumiem un no ziemeļiem līdz dien-vidiem. Jauniešiem, tiem, kas ir brieduma gados, un pat vecajiem tas ir vispārējs prieka, lielas līksmes periods. Kas ir Ziemassvētki, ka tiem vajadzētu pievērst tik daudz uzmanības? [..]Am 423.1

  25. decembri uzskata par Jēzus Kristus dzimšanas dienu, un tās ie-vērošana ir kļuvusi par populāru ieradumu. Tomēr nav skaidrs, vai mēs ievērojam patieso Glābēja dzimšanas dienu. Vēsture to skaidri neap-stiprina. Bībele mums nedod precīzu laiku. Ja Kungs būtu uzskatījis šīs zināšanas par būtiskām mūsu glābšanai, Viņš būtu runājis caur saviem praviešiem un apustuļiem, lai mēs pārzināt šo jautājumu, bet Rakstu klusēšana šajā jautājumā mums pierāda, ka tas mums ir apslēpts gudrāku nolūku dēļ.Am 423.2

  Savā gudrībā Kungs ir apslēpis vietu, kur Viņš apglabāja Mozu. Dievs viņu apglabāja, cēla augšā un paņēma uz Debesīm. Šis noslēpums bija domāts, lai novērstu elkdievību. Viņu, pret kuru tauta sacēlās, kamēr viņš bija aktīvā kalpošanā, un kuru viņi pārbaudīja gandrīz pāri cilvēka izturības spējām, pēc nāves pielūdza gandrīz kā Dievu. Šī paša iemesla dēļ Viņš ir noklusējis arī precīzu Kristus dzimšanas dienu, lai diena nesaņemtu godu, kas pienākas Kristum kā pasaules Glābējam - tam, kas ir jāpieņem, kam ir jāuzticas un uz ko ir jāpaļaujas kā uz to, [478] kurš var izglābt pilnībā visus, kas nāk pie Viņa. Dvēseles pielūgsmi vajadzētu atdot Jēzum kā bezgalīgā Dieva Dēlam. 1The Review and Herald, December 9, 1884.Am 423.3

  Diena, ko nevar ignorēt. Tā kā 25. decembris tiek ievērots, lai pie-minētu Kristus dzimšanu, un bērni redz un dzird, ka šī patiešām ir prieka un līksmes diena, jums būs grūti šo laiku atstāt neievērotu un bez uzmanības. To var izmantot kalpošanai ļoti labam nolūkam.Am 424.1

  Pret jauniešiem vajadzētu izturēties ļoti uzmanīgi. Ziemassvētku dienā nevajadzētu tos atstāt meklēt pašiem savas izklaides tukšumā un izpriecās, izklaidēs, kas var kaitēt viņu garīgumam. Vecāki var kontrolēt šo jautājumu, pievēršot bērnu prātus un ziedojumus Dievam un dvēseļu glābšanai.Am 424.2

  Ilgas pēc izklaidēm nevajadzētu nomākt un patvaļīgi apspiest, bet gan ar čaklām pūlēm kontrolēt un vadīt. Ilgas dāvināt var pagriezt šķīstā un svētā virzienā, darot labu mūsu līdzcilvēkiem un papildinot dārgumu krātuvi, pateicoties lielajam, varenajam darbam, kura dēļ Kristus nāca pasaulē. Viņa rīcību iezīmēja pašaizliedzība un pašuzupurēšanās. Lai tā iezīmē arī mūsu rīcību, kas apliecinām mīlestību uz Jēzu, jo Viņā ir mūsu cerība uz mūžīgo dzīvību. 2Turpat.Am 424.3

  Apmainīšanās ar dāvanām kā pieķeršanās jūtu apliecinājums. Svētku laiks līdz ar dāvanu apmaiņu strauji tuvojas, un gan veci, gan jauni cītīgi domā, ko dāvāt saviem draugiem kā sirsnīgu piemiņas dāvanu. Ir patīkami saņemt dāvanu no tiem, ko mīlam, lai arī cik tā būtu niecīga. Tas ir apliecinājums, ka neesam aizmirsti, un, šķiet, saista mūs vairāk kopā. [..] [479]Am 424.4

  Ir pareizi dāvāt cits citam mīlestības un piemiņas apliecinājumus, ja, to darot, neaizmirstam Dievu, savu labāko draugu. Mums dāvanas vajadzētu sagatavot tādas, kas dos patiesu labumu saņēmējam. Es ieteiktu grāmatas, kas palīdz saprast Dieva Vārdu vai kas vairo mūsu mīlestību pret tā priekšrakstiem. Nodrošiniet šajos garajos ziemas vakaros kaut ko lasīšanai. 3The Review and Herald, December 26, 1882.Am 424.5

  Bērniem ieteicams dāvināt grāmatas. Ir daudzi, kuriem nav grā-matu un publikāciju par tagadējo patiesību. Šis ir plašs lauks, kur var droši ieguldīt naudu. Ir liels skaits bērnu, kam vajadzētu nodrošināt lasāmvielu. “The Sunshine Series”, “Golden Grains Series”, “Poems”, “Sabbath Readings” [Piezīme. Šeit ir atsauksme uz publikācijām, kas šobrīd nav pieejamas. Tā kā princips, kas izteikts šajā jautājumā, ir izmantojams arī mūsdienās, šīs atsauces citātā ir atstātas.] un citas ir dārgas grāmatas, un tās var droši ienest ikvienā ģimenē. Nelielo naudas summu, kas parasti tiek izlietota par konfektēm un nelietderīgām rotaļlietām, var sakrāt, lai iegādātos šos sējumus. [..]Am 425.1

  Lai tie, kas vēlas pasniegt saviem bērniem, mazbērniem un citiem rada bērniem dāvanas, sagādā viņiem iepriekš minētās bērnu grāmatas. Jauniešiem grāmata “Life of Joseph Bates” ir dārgums. Arī trīs sējumi “The Spirit of Profecy” [Piezīme. Agrīnā E. Vaitas grāmatu sērija, kas bija pirms tagadējās “Laikmetu konflikta sērijas”.]. Šos sējumus vajadzētu sagādāt katrai ģimenei. Dievs ir devis gaismu no Debesīm, un nevienai ģimenei nevajadzētu palikt [480] bez tās. Lai dāvanas, ko sagatavojat, ir tādas, kas izlej gaismas starus uz Debesu ceļa. 4The Review and Herald, December 11, 1879.Am 425.2

  Jēzu nedrīkst aizmirst. Brāļi un māsas, kamēr domājat, ko dāvināt cits citam, gribu jums atgādināt par mūsu debesu Draugu, lai jūs nekļūstat nevērīgi pret Viņa prasībām. Vai Viņš nebūs iepriecināts, ja parādīsim, ka neesam Viņu aizmirsuši? Jēzus, dzīvības Valdnieks, ir atdevis visu, lai noliktu glābšanu mūsu sniedzamības robežās. [..] Viņš cieta līdz pat nāvei, lai varētu mums dot mūžīgo dzīvību.Am 425.3

  Caur Kristu mēs saņemam katru svētību. [..] Vai mūsu Debesu Lab-darim nevajadzētu saņemt arī mūsu pateicības un mīlestības apliecinājumus? Brāļi un māsas, nāciet ar saviem bērniem, pat ar zīdaiņiem uz rokām, un upurējiet Dievam saskaņā ar savām spējām. Rakstiet savās sirdīs melodiju Viņam, un lai Viņa slava ir uz jūsu lūpām. 5The Review and Herald, December 26, 1882.Am 425.4

  Ziemassvētki - laiks godāt Dievu. Pasaule brīvdienas pavada vieglprātībā un izšķērdībā, nesātībā un izrādoties. [..] Ziemassvētku un Jaungada laikā tūkstošiem dolāru tiek iztērēti nevajadzīgā izdabāšanā, kas ir ļaunāk, nekā ja tie būtu izmesti. Taču mūsu priekštiesība ir atstāt šī degradējošā laikmeta ieradumus un praksi. Tā vietā, lai tērētu līdzekļus tikai ēstgribas apmierināšanai, nevajadzīgiem rotājumiem vai apģērbam, mums brīvdienas vajadzētu padarīt par laiku, kad godinām un slavējam Dievu. 6The Review and Herald, December 11, 1879.Am 426.1

  Kristum vajadzētu būt augstākajam mērķim, bet Ziemassvētki tiek ievēroti tā, ka gods tiek novirzīts no Viņa uz mirstīgu cilvēku, kura grē-cīgā un [481] kļūdainā rakstura dēļ Viņam bija jānāk pasaulē.Am 426.2

  Jēzus, Debesu Majestāte, karaliskais Debesu Ķēniņš, nolika malā savu karaļa godu, atstāja savu godības troni un savu augsto stāvokli un nāca mūsu pasaulē, lai kritušajam cilvēkam, kas ir vājš morālajā spēkā un grēka samaitāts, nodrošinātu dievišķu palīdzību. [..]Am 426.3

  Vecākiem vajadzētu to atgādināt saviem bērniem un mācīt viņus rindiņu pēc rindiņas, priekšrakstu pēc priekšraksta par viņu pienākumu pret Dievu - nevis pienākumu citam pret citu, lai godātu cits citu ar dāvanām un ziedojumiem. 7The Review and Herald, December 9, 1884.Am 426.4

  Ievirziet bērnu domas citā gultnē. Ir daudzas interesantas lietas, kas nemaksā tik daudz kā nevajadzīgās dāvanas, ar kurām bieži tiek ap-veltīti mūsu bērni un radinieki, tā mājās var parādīt pieklājību un ienest laipnību.Am 426.5

  Jūs varat mācīt bērniem mācību, paskaidrojot viņiem iemeslu, kāpēc esat mainījuši viņu dāvanu vērtību, pastāstot viņiem, ka līdz šim vairāk esat domājuši par viņu prieku, nevis par Dieva godu. Pastāstiet viņiem, ka esat vairāk domājuši par savām izpriecām un viņu apmierināšanu, kā arī par saskaņošanos ar pasaules ieradumiem un tradīcijām, sagatavojot dāvanas tiem, kam tās nav vajadzīgas, nevis virzījuši uz priekšu Dieva darbu. Līdzīgi gudrajam vīram senatnē, jūs varat pienest Dievam savas vislabākās dāvanas un ar saviem ziedojumiem parādīt Viņam, ka novērtējat Viņa Dāvanu grēcīgajai pasaulei. Lai jūsu bērnu domas tiek ievirzītas jaunā, nesavtīgā gultnē, mudinot viņus pienest upurus Dievam pateicībā par Viņa vienīgā Dēla dāvanu. 8The Review and Herald, November 13, 1894. [482]Am 426.6

  “Vai mums vajadzētu Ziemassvētku eglīti?” Dievs būtu ļoti ie-priecināts, ja katrai draudzei Ziemassvētkos būtu Ziemassvētku eglīte, kurā iekārt lielākus vai mazākus ziedojumus šo lūgšanu namu vajadzī-bām. [Piezīme. Šajā rakstā ir runāts par tā brīža celtniecības projektiem. Tā kā atklātais princips ir izmantojams arī mūsdienās, ir atstātas šīs īpašās atsauces.] Esam saņēmuši vēstules ar jautājumu: vai mums vajadzētu Ziemassvētku eglīti? Vai tas nebūs kā pasaulē? Mēs atbildam, ka varat darīt kā pasaule, ja jums ir noskaņojums tā darīt, vai arī varat rīkoties tik atšķirīgi no pasaules, cik vien iespējams. Tas nav nekāds grēks, ja izvēlamies smaržīgu, mūžzaļu koku un noliekam to savā baznīcā, bet grēks var būt motivācija, kas mūs mudina to darīt, un tas, kā mēs izmantojam dāvanas, kas iekārtas kokā.Am 427.1

  Koks var būt tik garš un tā zari tik plati, cik nepieciešams, bet lai tā zari ir pilni ar zelta un sudraba labdarības dāvanām. Pienesiet to Viņam kā savu Ziemassvētku dāvanu. Lai jūsu ziedojumi tiek svētīti ar lūgšanām. 9The Review and Herald, December 11, 1879.Am 427.2

  Ziemassvētku un Jaungada svinības var un vajag rīkot to labā, kuri ir bezpalīdzīgi. Dievs tiek pagodināts, ja sniedzam palīdzību tiem, kam ir jāuztur lielas ģimenes. 10Manuskripts 13, 1896. Am 427.3

  Eglīte, kas rotāta ar ziedojumiem, nav nekas grēcīgs. Lai vecāki neieņem nostāju, ka mūžzaļš koks, kas ienests baznīcā sabatskolas bērnu priekam, ir grēks; tas var kļūt par lielu svētību. Lieciet bērniem domāt par labdarību. Nekādā gadījumā šo sanāksmju mērķim nevajadzētu būt tikai izpriecām. Lai gan var būt daži, kuri pavērsīs šo notikumu par bezrūpīgas vieglprātības laiku un kuru prāti nesaņems [483] dievišķo ietekmi, uz citiem prātiem un raksturiem šis laiks būs ļoti labvēlīgs. Esmu gandarīta, ka daudzo demoralizējošo sanāksmju vietā ir izdomāti nevainīgi aizstājēji. 11The Review and Herald, December 9, 1884.Am 427.4

  Nodrošiniet nevainīgus priekus šajā dienā. Vai jūs, mani kristīgie brāļi un māsas, necelsities un nesagatavosities dievbijībā pienākumam tā nokārtot šo jautājumu, ka tas nav sauss un neinteresants, bet pilns nevainīgu prieku, kas nes Debesu zīmogu? Zinu, ka trūcīgākā ļaužu grupa atsauksies šiem ierosinājumiem. Arī visbagātākajiem vajadzētu parādīt interesi un pienest savas dāvanas un ziedojumus proporcionāli līdzekļiem, ko Dievs viņiem ir uzticējis. Lai Debesu grāmatās ir ierakstītas ziņas par tādiem Ziemassvētkiem, kādi vēl nav redzēti, pateicoties ziedojumiem, kas tiks doti Dieva darba uzturēšanai un Viņa valstības celšanai. 12Turpat.Am 428.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents