Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  2. Daļa—Gaismas Avots Sabiedrībā

  4. Nodaļa—Tālejoša Mājas Dzīves Ietekme

  [31] Kristīgas mājas ir kā līdzība. Ģimenes misija sniedzas tālāk par tās locekļiem. Kristīgām mājām ir jābūt kā līdzībai, kas ilustrē dzīves patieso principu izcilību. Šāda liecība pasaulei būs spēks uz labu. [..] Kad jaunieši iziet no šādām mājām, gūtās mācības tie paņem līdzi. Dzīves cēlie principi tiek ienesti citās mājās, un sabiedrībā veidojas garīgs pacēlums. 1Kristus dziedinošā kalpošana, 352.Am 22.1

  Mājas, kurās locekļi ir pieklājīgi un laipni kristieši, izplata tālu sniedzošu ietekmi uz labu. Citas ģimenes ievēros rezultātus, kas sasniegti šādās mājās, un sekos viņu paraugam, sargājot savas mājas no sātana ietekmes. Dieva eņģeļi bieži apmeklēs mājas, kurās ievēro Dieva gribu. Dievišķās žēlastības spēkā šādas mājas kļūst par atspirdzinājuma vietu nogurušiem svētceļniekiem. Ar modrām rūpēm paša “es” tiek nomākts. Tiek veidoti pareizie ieradumi, un tiek rūpīgi ievērotas citu cilvēku tiesības. Ticība, kas darbojas mīlestībā un šķīsta dvēseli, vadības grožus tur savās rokās, vadot visu saimi. Šādu māju svētītajā ietekmē plaši atzīst un ievēro brālības principu, kas ir dots Dieva Vārdā. 2Vēstule 272, 1903.Am 22.2

  Sakārtotas ģimenes ietekme. Tas tiešām nav maz - neticīgā sa-biedrībā ģimenei būt par Jēzus Kristus pārstāvjiem, [32] kas ievēro Dieva baušļus. Mums jābūt kā dzīves vēstulēm, kas zināmas un lasāmas visiem cilvēkiem. Šāds stāvoklis prasa lielu atbildību. 3Liecības draudzei 4:106.Am 22.3

  Viena kārtīga, labi disciplinēta ģimene runā par labu kristietībai vairāk nekā visas sludinātās svētrunas. Šāda ģimene nepārprotami apliecina, ka vecāki ir guvuši panākumus, sekodami Dieva norādījumiem, un ka viņu bērni kalpos Viņam draudzē. Viņu ietekme pieaug, jo dodot viņi atkal saņem, ko dot. Tēvs un māte savos bērnos atrod palīgus, kuri mājās saņemtās pamācības sniedz tālāk citiem. Viņi palīdz kaimiņiem, kas dzīvo blakus, un tā viņi tiek bagātināti šai dzīvei un mūžībai. Visa ģimene ir iesaistīta kalpošanā Kungam, pateicoties viņu dievbijīgajam paraugam. Arī citi tiek iedvesmoti būt uzticīgi Dievam un patiesi pret Viņu, aprūpējot Viņa ganāmpulku, Viņa skaisto ganāmpulku. 4The Review and Herald, June 6, 1899.Am 23.1

  Vislielākais pierādījums, kādu par kristietības spēku iespējams sniegt pasaulei, ir pareizi veidota un audzināta ģimene. Tā patiesību apkārtējiem ļaudīm ieteiks spēcīgāk par visu citu, jo šādas ģimenes ir dzīva liecība par tās praktisko iespaidu uz cilvēka sirdi. 5Liecības draudzei 4:304.Am 23.2

  Vislabākā liecība par mājas kristietību ir raksturs, kas rodas tās ietekmē. Darbi runā skaļāk nekā vispārliecinošākā dievbijības apliecināšana. 6Sentēvi un pravieši, 579.Am 23.3

  Mūsu darbs šajā pasaulē [..] ir ieraudzīt, kādus tikumus mēs varam mācīt saviem bērniem un savām ģimenēm, ar ko viņi varēs ietekmēt citas ģimenes, un tādējādi mēs varam būt izglītojošs spēks, lai gan nekad neesam stāvējuši uz paaugstinājuma. Sakārtota un labi disciplinēta ģimene Dieva acīs ir daudz vērtīgāka nekā tīrs zelts, nekā Ofīras zelts. 7Manuskripts 12, 1895.Am 23.4

  Mums ir brīnišķīgas iespējas. Mūsu laiks šeit ir ierobežots. Mēs šo dzīvi varam dzīvot tikai vienreiz. To darot, izveidosim no tās [33] labāko, ko vien varam. Darbs, kuram esam aicināti, neprasa bagātību, augstu sociālo stāvokli vai izcilas spējas, bet gan laipnu, pašuzupurīgu garu un noteiktu mērķi. Pat maza lampiņa, ja tā pastāvīgi deg, var iededzināt daudzas citas lampas. Mūsu ietekmes loks var šķist šaurs, mūsu spējas nelielas, iespēju nedaudz, sasniegumi - ierobežoti. Tomēr mums ir dotas brīnišķīgas iespējas, ja uzticīgi izmantojam tās paši savās mājās. Ja atvērsim savas sirdis un mājas dzīves dievišķajiem principiem, kļūsim par dzīvību dodoša spēka straumes kanālu. No mūsu mājām plūdīs dziedinošas straumes, nesdamas dzīvības veldzi, skaistumu un auglību tur, kur tagad ir neauglība un bads. 8Kristus dziedinošā kalpošana, 355.Am 23.5

  Dievbijīgi vecāki izplatīs ietekmi no sava ģimenes loka uz citiem, un tas darbosies kā raugs, kas iejaukts trīs mēros miltu. 9The Signs of the Times, September 17, 1894.Am 24.1

  Uzticīgs darbs, kas padarīts mājās, māca arī citus darīt tāda paša veida darbu. Dievam uzticīgs gars ir kā raugs, un, atklādamies draudzē, tam būs ietekme uz citiem. Tas būs ieteikums par labu kristietībai visās vietās. Ar visu sirdi nodevušos Kristus kareivju darbs sniedzas līdz pat mūžībai. Tad kāpēc mūsu draudzēs tik ļoti trūkst misijas gara? Tāpēc, ka ģimenes dievbijība ir atstāta novārtā. 10The Review and Herald, February 19, 1895.Am 24.2

  Slikti sakārtotas ģimenes ietekme. Slikti sakārtotas ģimenes ietekme ir plaši izplatīta un tā postoši iedarbojas uz visu sabiedrību. Tā kļūst par ļaunuma straumi, no kā cieš pati ģimene, draudze un valsts. 11Sentēvi un pravieši, 579.Am 24.3

  Nevienam no mums nav iespējams dzīvot tā, lai neatstātu nekādu ietekmi pasaulē. Neviens ģimenes loceklis nevar noslēgties sevī tā, ka citi [34] ģimenes locekļi nejustu viņa ietekmi un garu. Pat sejas izteiksmei ir ietekme uz labu vai ļaunu. Viņa gars, viņa vārdi, darbi, attieksme pret citiem ir nekļūdīgi. Ja viņš dzīvo savtīgi, viņa dvēseli apņem kaitīga gaisotne. Turpretī, ja viņa sirds ir pārpilna ar Kristus mīlestību, viņš parādīs pieklājību, laipnību, cieņu pret citu cilvēku jūtām un ar saviem mīlestības darbiem nodos saviem biedriem patīkamas, pateicības pilnas un priecīgas jūtas. Varēs redzēt, ka viņš dzīvo Jēzum un ik dienasAm 24.4

  mācās pie Viņa kājām, saņemot Viņa gaismu un Viņa mieru. Viņš varēs teikt: “Tava lēnprātība mani padarījusi lielu.” (2. Sam. 22:36, KJV) 12The Youth’s Instructor, June 22, 1893.Am 25.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents