Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  28. Nodaļa—Bērna Pirmā Skola

  [181] Dieva sākotnējais audzināšanas plāns. Izglītības sistēma, kas bija izveidota Ēdenē, balstījās uz ģimeni. Ādams bija “Dieva dēls” (Lūk. 3:38), un Visaugstākā bērni saņēma pamācības no sava Tēva. Tā bija ģimenes skola vārda vispatiesākajā nozīmē.Am 152.1

  Dievišķajā audzināšanas plānā, kā tas tika pielāgots cilvēka stāvoklim pēc krišanas, Kristus stāv kā Tēva pārstāvis, vienojošā saikne starp Dievu un cilvēku. Viņš ir lielais cilvēces skolotājs. Viņš pavēlēja, lai vīrieši un sievietes ir Viņa pārstāvji. Ģimene bija skola, un vecāki bija skolotāji.Am 152.2

  Izglītība ģimenē dominēja arī sentēvu dienās. Šādi izveidotās skolās Dievs nodrošināja vislabvēlīgākos apstākļus rakstura attīstībai. Cilvēki, kuri atradās Viņa vadībā, vēl joprojām sekoja dzīves plānam, ko Viņš bija norādījis iesākumā. Tie, kuri aizgāja no Dieva, būvēja sev pilsētas un, sapulcējušies tajās, dzīvoja greznībā un netikumos, kas padara arī mūsdienu pilsētas par pasaules lepnumu un tās lāstu. Taču cilvēki, kuri ievēroja Dieva ieceltos dzīves principus, mājoja starp laukiem un pa-kalniem. Starp viņiem bija zemkopji un lopkopji, un šajā brīvajā, neat-karīgajā dzīvē ar tās iespējām strādāt, pētīt un pārdomāt, viņi mācījās par Dievu un mācīja bērniem Viņa darbus un ceļus. Šī bija izglītības metode, ko Dievs ilgojās iedibināt Israēlā. 1Audzināšana, 33, 34.Am 152.3

  [182]Ikdienas dzīvē ģimene bija gan skola, gan draudze, vecāki bija skolotāji gan laicīgos, gan reliģiskos jautājumos. 2Turpat, 41.Am 153.1

  Skola - ģimenes loks . Savā gudrībā Kungs ir izdevis dekrētu, ka ģimenei vajadzētu būt visaugstākajai no visiem izglītības līdzekļiem. Bērna izglītībai ir jāsākas mājās. Šeit ir viņa pirmā skola. Šeit kopā ar saviem vecākiem kā skolotājiem viņam ir jāmācās mācības, kas viņu va-dīs cauri visai dzīvei - cieņas, paklausības, godbijības un paškontroles mācības. Mājas audzināšanā radītā ietekme ir vislielākais spēks uz labu vai ļaunu. Tā darbojas klusi un pakāpeniski, bet, ja notiek pareizajā vir-zienā, tā kļūst par tālu sniedzošu spēku patiesības un taisnības pusē. Ja bērns mājās nav pareizi pamācīts, sātans audzinās viņu ar saviem izrau-dzītajiem līdzekļiem. Tieši tāpēc mājās apgūtās mācības ir svarīgas! 3Counsels to Teachers, Parents, and Students, 107.Am 153.2

  Raugieties uz ģimenes loku kā uz skolu, kurā sagatavojat savus bērnus pienākumu veikšanai mājās, sabiedrībā un draudzē. 4The Signs of the Times, September 10, 1894.Am 153.3

  Audzināšana mājās svarīguma ziņā ir pirmajā vietā . Tas ir skumjš fakts, un tas ir gandrīz vispārīgi atzīts un nožēlots, ka mūsdienu jauniešu audzināšana mājās ir pamesta novārtā. 5The Review and Herald, August 30, 1881.Am 153.4

  Nav svarīgāka darba lauka, kā tas, kas ir uzticēts ģimenes dibinātājiem un sargiem. Neviens darbs, kas uzticēties cilvēkiem, nav saistīts ar lielākām un tālāk sniedzošām sekām kā mātes un tēva darbs.Am 153.5

  Nākotnes sabiedrību nosaka tagadējie bērni un jaunieši, un tas, kādi būs šie bērni un jaunieši, ir [183] atkarīgs no ģimenes. Pienācīgas mājas audzināšanas trūkums rada lielu daļu slimību un bēdu, kā arī noziegumu, kas ir cilvēces lāsts. Ja mājas dzīve būtu šķīsta un patiesa un ja bērni, kas dodas prom no tās aprūpes, būtu sagatavoti stāties pretī dzīves pienākumiem un briesmām, kāda izmaiņa gan būtu redzama pasaulē! 6Kristus dziedinošā kalpošana, 351.Am 153.6

  Viss cits lai ir otršķirīgs. Ikviens bērns, kas nācis pasaulē, ir Jēzus Kristus īpašums, un viņu vajadzētu ar vārdiem un paraugu audzināt mīlēt Dievu un paklausīt Viņam. Taču lielākā daļa vecāku ir atstājuši novārtā savu Dieva doto darbu, neaudzinot un nemācot savus bērnus pazīt un mīlēt Kristu no pirmajiem saprāta pamošanās brīžiem. Ar čaklām pūlēm vecākiem ir jāvēro atvērtais, uzņēmīgais prāts un jāpadara viss cits mājas dzīvē pakārtots skaidrajam pienākumam, ko viņiem uzticējis Dievs, - mācīt savus bērnus Kunga pamācībās. 7Manuskritps 126, 1896.Am 153.7

  Vecākiem nevajadzētu ļaut darba rūpēm, pasaulīgajiem ieradumiem un noteikumiem, kā arī modei valdīt pār sevi, tā ka savi bērni zīdaiņa vecumā tiek atstāti novārtā un, viņiem pieaugot, netiek sniegtas pareizās pamācības. 8The Signs of the Times, September 17, 1894.Am 154.1

  Viens no svarīgiem iemesliem, kāpēc mūsdienu pasaulē ir tik daudz ļaunuma, ir tas, ka vecāki nodarbina savus prātus ar citām lietām, nevis vissvarīgākajām - kā pielāgot sevi pacietīgas un laipnas bērnu mācīšanas darbam Kunga ceļos. Ja aizkars tiktu atvilkts, mēs varētu ieraudzīt, ka daudzi, daudzi bērni, kuri ir aizgājuši pa nepareizu ceļu, šīs nevērības dēļ ir zaudēti labām ietekmēm. Vecāki, vai jūs varat atļauties tādu pieredzi? Nevienam darbam jūsu dzīvē nevajadzētu būt tik svarīgam, ka tas novērš jūs no bērnu audzināšanas darba [184] un jūs nepalīdzat viņiem saprast, ko nozīmē pilnībā paklausīt Kungam un uzticēties Viņam. [.. ]Am 154.2

  Kāda būs jūsu pūļu alga? Jūs atradīsit savus bērnus sev blakus, lab-prātīgus uzņemties pienākumus un sadarboties ar jums darbā, ko iero-sināsit. Jūs sapratīsit, ka jūsu darbs ir kļuvis vieglāks. 9Manuskripts 53, 1912.Am 154.3

  Dieva mācību līdzekļi mājas skolā . Vecākiem vajadzētu īpašā veidā uzskatīt sevi par Dieva līdzekļiem savu bērnu pamācīšanā turēties uz Kunga ceļa, kā to darīja Ābrahāms. Viņiem ir čakli jāmeklē Rakstos, lai uzzinātu, kāds ir Kunga ceļš, lai viņi varētu to mācīt savai saimei. Miha saka: “Viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs, ko Kungs no tevis prasa - spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu.” (Mih. 6:8) Lai būtu skolotāji, vecākiem ir jābūt skolēniem, pastāvīgi uzņemot gaismu no Dieva vēstnešiem un ar vārdiem un paraugu ienesot šo dārgo gaismu bērnu audzināšanas darbā. 10Kristīgā sātība, 145.Am 154.4

  Saskaņā ar gaismu, ko Dievs man devis, es zinu, ka vīram un sievai mājās ir jābūt mācītājiem, ārstiem, medmāsām, skolotājiem, saistot bērnus pie sevis un pie Dieva, mācot viņus izvairīties no katra ieraduma, kas kaut kādā veidā kavē Dieva darbu, un rūpēties par katru dzīvā organisma daļu. 11Manuskripts 100, 1902.Am 155.1

  Mātei vajadzētu šajā bērnu mācīšanas darbā būt pārākai. Lai gan svarīgi un nopietni pienākumi gulstas uz tēvu, mātei, kura gandrīz ne-pārtraukti ir saskarsmē ar bērniem, īpaši viņu pirmajos dzīves gados, ir jābūt vienmēr viņu īpašajai skolotājai un draugam. Viņai vajadzētu ļoti rūpētie, lai attīstītu bērnos tīrības un kārtības izjūtu, vadīt viņus, veidojot pareizus ieradumus un gaumes izjūtu. Viņai vajadzētu mācīt viņus būt strādīgiem, pašpaļāvīgiem un [185] izpalīdzīgiem pret citiem, dzīvot, rīkoties un strādāt tā, it kā vienmēr atrastos Dieva acu priekšā. 12Pacific Health Journal, January, 1890Am 155.2

  Vecākās māsas var spēcīgi ietekmēt jaunākos ģimenes locekļus. Jaunākos, redzot vecāko paraugu, vairāk vadīs atdarināšanas princips, nekā bieži atkārtotas pamācības. Vecākajai meitai vajadzētu vienmēr uzskatīt par savu kristietes pienākumu palīdzēt mātei nest daudzās smagās nastas. 13Liecības draudzei 3, 337.Am 155.3

  Vecākiem daudz laika vajadzētu pavadīt mājās. Ar vārdiem un paraugu viņiem vajadzētu mācīt saviem bērniem mīlēt un bīties Dievu, mācīt viņus būt gudriem, sabiedriskiem, sirsnīgiem, attīstīt čakluma, taupības un pašaizliedzības ieradumus. Dāvājot bērniem mīlestību, līdzjūtību un iedrošinājumu mājās, vecāki var nodrošināt viņiem drošu patvērumu pret daudziem pasaules kārdinājumiem. 14Fundamentals of Christian Education, 65Am 155.4

  Sagatavošana draudzes skolai. Mājas skolā mūsu zēni un meitenes ir jāsagatavo draudzes skolai. Vecākiem to vajadzētu pastāvīgi atcerēties un kā skolotājiem mājās viņiem vajadzētu visus savus spēkus veltīt Dievam, lai varētu piepildīt augsto un svēto misiju. Čakla un uzcītīga pamācīšana mājās ir vislabākā sagatavošana, ko bērni var iegūt savai skolas dzīvei. 15Counsels to Teachers, Parents, and Students, 150.Am 155.5

  Dieva prasībām vajadzētu būt vissvarīgākajām. Mums ir Bībeles noteikumi gan vecāku, gan bērnu vadīšanai, augsti un svēti standarti, no kuriem nedrīkst novirzīties. Dieva prasībām vajadzētu būt vissvarīgākajām. Lai ģimenes tēvs un māte atver Dieva Vārdu Viņa, siržu pārbaudītāja, priekšā un visā nopietnībā jautā: [186] “Ko Dievs ir teicis?” 16The Review and Herald, September 15, 1891.Am 156.1

  Māciet saviem bērniem mīlēt patiesību tāpēc, ka tā ir patiesība, un tāpēc, ka viņiem ar patiesības palīdzību jātiek darītiem svētiem un sa-gatavotiem lielajai pārskata dienai, kas uz visiem laikiem noteiks, vai viņi ir derīgi uzņemties augstāku darbu un kļūt par karaliskās ģimenes locekļiem, Debesu Ķēniņa bērniem. 17The Signs of the Times, September 10, 1894.Am 156.2

  Sagatavojiet gaidāmajam konfliktam. Sātans vada savus pulkus. Vai mēs personīgi esam sagatavoti baisajam konfliktam, kas ir tieši mūsu priekšā? Vai mēs gatavojam savus bērnus lielajai krīzei? Vai mēs gatavojam sevi un savu saimi saprast mūsu ienaidnieka pozīcijas un cīņas paņēmienus? Vai mūsu bērni mācās pieņemt lēmumus, lai spētu būt stingri un nelokāmi visos principu un pienākumu jautājumos? Es lūdzu, lai mēs visi varētu saprast laika zīmes un lai mēs varētu tā sagatavoties paši un sagatavot savus bērnus, ka konflikta laikā Dievs ir mūsu patvērums un aizsardzība. 18The Review and Herald, April 23, 1889.Am 156.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents