Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  21. Nodaļa—Lauku Dzīves Priekšrocības

  [141] Ar zemes gabalu un ērtu māju . Kad vien iespējams, vecāku pienākums ir atrast saviem bērniem mājas laukos. 1Country Living, 12.Am 117.1

  Tēvi un mātes, kam pieder zemes gabals un ērta māja, ir karaļi un karalienes. 2Fundamentals of Christian Education, 327.Am 117.2

  Neuzskatiet, ka jums kaut kas ir atņemts, ja tiekat aicināti atstāt pilsētas un pārcelties uz laukiem. Šeit bagātīgas svētības sagaida tos, kas tās satvers. 3Country Living, 14.Am 117.3

  Veicina ekonomisko drošību . Atkal un atkal Kungs ir devis norādījumu ļaudīm vest savas ģimenes prom no pilsētām uz laukiem, kur viņi paši var sevi nodrošināt. Jo nākotnē pirkšanas un pārdošanas problēma būs ļoti nopietna. Mums tagad vajadzētu sākt ņemt vērā pamācību, kas mums atkal un atkal ir dota: izejiet no pilsētām uz lauku apgabaliem, kur mājas nav cieši cita pie citas un kur jūs netraucēs ienaidnieks. (Vairāk padomu par šo tēmu lasiet nodaļā “Lauku dzīve”.) 4Turpat, 9, 10.Am 117.4

  Padoms pilsētas iedzīvotājam. Tev būtu labi nolikt savas sarežģītās rūpes un atrast patvērumu laukos, kur nav jūtama tik spēcīga jauniešu morāli samaitājoša ietekme. Tā ir taisnība, ka arī laukos nebūsi pilnīgi atbrīvots no problēmām un rūpēm, bet tu varēsi izvairīties no daudziem ļaunumiem un aizvērt durvis kārdinājumu straumēm, kas draud gūt virsroku [142] pār tavu bērnu prātiem. Viņiem vajadzīga nodarbo-šanās un pārmaiņas. Mājas dzīves vienmuļība padara viņus nemierīgus un satrauktus, un viņiem jau ir izveidojies ieradums satikties ar pilsētas netikumīgajiem zēniem, tādējādi apgūstot ielas dzīves paradumus.Am 117.5

  Dzīvot laukos viņiem būtu liela svētība. Aktīva dzīve brīvā dabā at-tīstītu gan viņu prātu, gan miesu. Vajadzētu būt dārzam, ko kopt, kur viņi varētu atrast gan izpriecas, gan lietderīgu nodarbošanos. Augu un puķu audzēšana uzlabo gaumi un spriedumu, savukārt Dieva skaistās un labās dabas iepazīšana atstās izsmalcinošu un cēlu ietekmi uz prātu, saistot to ar visa Meistaru un Radītāju. 5Liecības draudzei 4, 136.Am 118.1

  Lauku iedzīvotājiem garantētas bagātīgas svētības . Zemei ir svētības, kas apslēptas tās dzīlēs, lai tie, kuriem ir drosme, griba un ne-atlaidība, varētu iegūt tās dārgumus. [..] Daudziem zemniekiem nav izdevies no savas zemes iegūt pienācīgu atdevi, tāpēc ka šo darbu uz-skatījuši par pazemojošu. Viņi nesaprot, ka tajā ir svētība gan viņiem pašiem, gan viņu ģimenēm. 6Fundamentals of Christian Education, 326, 327.Am 118.2

  Darbs, kas atspirdzina prātu, izsmalcinās raksturu . Apstrādājot zemi, uzmanīgs strādnieks pamanīs, ka viņa priekšā atveras dārgumi, par kuriem viņš nav iedomājies. Neviens nevar gūt panākumus lauksaimniecībā vai dārzkopībā, neņemot vērā saistītos likumus. Ir jāpēta katras augu sugas īpašās vajadzības. Katram augam vajadzīga sava augsne un aprūpe, un veiksmes priekšnosacījums ir ievērot likumus, kas pārvalda katru augu. Piesardzība, kas nepieciešama, pārstādot augus, kad pat neviens sakņu atzars nedrīkst tikt saspiests vai nepareizi novietots, rūpes par jaunajiem augiem, zaru izgriešana un laistīšana, sargāšana no salnas naktī [143] un no saules dienā, ravēšana, cīņa ar slimībām un kaitēkļiem, audzēšana un plānošana - tas viss ne tikai māca svarīgās mācības, kas saistītas ar rakstura attīstību, bet darbs pats ir attīstības līdzeklis. Rūpība, pacietība, uzmanības pievēršana sīkumiem, paklausība likumam paveic vissvarīgāko audzināšanas darbu. Pastāvīgā saskare ar dzīvības noslēpumu un dabas piemīlību, kā arī maigums, kas nepieciešams, kalpojot šai skaistajai Dieva radībai, atspirdzina prātu, izdaiļo un padara cēlāku raksturu. 7Audzināšana, 111, 112.Am 118.3

  Dievs izglītos un pamācīs . Viņš, kurš Ādamam un Ievai Ēdenē mā-cīja kopt dārzu, pamācīs arī cilvēkus mūsdienās. Pie Viņa ir gudrība tam, kas ar zemi, stāda un sēj sēklu. Zemei ir savi apslēptie dārgumi, un Kungs gribētu, kaut tūkstoši un desmitiem tūkstoši, kas drūzmējas pilsētās, lai nopelnītu niecīgu naudas summu, apstrādātu zemi. [..] Tie, kuri aizvedīs savas ģimenes uz laukiem, noliks tās tur, kur būs mazāk kārdinājumu. Bērni, kuri ir kopā ar vecākiem, kas mīl un bīstas Dievu, ir daudz labākā situācijā, lai mācītos no Lielā Skolotāja, kas ir gudrības avots. Viņiem ir daudz vairāk labvēlīgu iespēju kļūt derīgiem Debesu valstībai. 8Fundamentals of Christian Education, 326.Am 119.1

  Dieva plāns Israēla zemei. Nepaklausot Dievam, Ādams un Ieva pazaudēja Ēdeni, un grēka dēļ visa zeme bija nolādēta. Tomēr, ja Dieva tauta ņemtu vērā Viņa norādījumus, viņu zemes auglība un skaistums tiktu atjaunots. Dievs pats deva norādījumus par augsnes apstrādi, un viņiem bija [144] jāsadarbojas ar Viņu tās atjaunošanā. Tādējādi visa zeme Dieva valdībā kļūtu par garīgu patiesību mācību. Kā paklausībā Viņa dabas likumiem zemei ir jāražo savi dārgumi, tā paklausībā Viņa morāles likumiem cilvēku sirdīm ir jāatspoguļo Viņa rakstura īpašības. 9Kristus līdzības, 289.Am 119.2

  Atrodiet garīgas mācības ikdienas dzīvē. Dievs mūs ir ielicis skaistajā dabas ainavā, lai piesaistītu un ieinteresētu prātu. Viņa nodoms ir, lai mēs saistītu dabas krāšņumu ar Viņa raksturu. Ja uzticīgi pētīsim dabas grāmatu, atradīsim auglīgu augsni bezgalīgās mīlestības un Dieva spēka pārdomāšanai. 10Vēstis jauniešiem, 365, 366.Am 119.3

  Kristus savu mācību saista ne tikai ar atpūtas dienu, bet arī ar darba nedēļu. [..] Apstrādājot zemi un sējot, arot un vācot ražu, Viņš māca mūs ieraudzīt Viņa žēlastības darba ilustrāciju sirdī. Viņš ilgojas, lai mēs atrastu dievišķās patiesības mācību ikvienā lietderīgā darbā un katrā dzīves jomā. Tad ikdienas darbs vairs neatņems mūsu uzmanību un nevadīs mūs tā, ka aizmirstam Dievu. Tas turpinās mums atgādināt par mūsu Radītāju un Pestītāju. Dieva domas skries kā zelta pavediens cauri visām mūsu mājas rūpēm un darbiem. Mums Viņa vaiga godība būs ieraugāma dabas vaigā. Mums arvien jāmācās jaunas mācības par Debesu patiesību un jāpieaug Viņa šķīstuma līdzībā. 11Kristus līdzības, 2 6 , 27.Am 120.1

  Dabu un cilvēkus pārvalda vieni un tie paši likumi. Lielais Skolotājs savus klausītājus veda dabā, lai viņi varētu klausīties balsī, kas runā visā radībā. Un, viņu sirdīm kļūstot maigākām un prātiem uzņēmīgā-kiem, Viņš palīdzēja viņiem saprast [145] garīgās mācības, ko mācīja ai-navas, pie kurām kavējās viņu acis. [..] Viņa mācībās bija kaut kas tāds, kas ieinteresēja katru prātu, uzrunāja katru sirdi. Tādējādi ikdienas pie-nākumus, tā vietā lai tie kļūtu tikai par rutīnu, kam atņemtas augstākās domas, apgaismoja un paaugstināja pastāvīgie atgādinājumi par garīgo un neredzamo.Am 120.2

  Tā arī mums ir jāmāca. Ļaujiet bērniem redzēt dabā Dieva gudrības un mīlestības izpausmi. Lai domas par Viņu ir saistītas ar putniem, puķēm un kokiem. Lai viss, ko redzam, kļūst par neredzamā izskaidrojumu, un visi dzīves notikumi ir līdzekļi, ar kuru palīdzību mācīt dievišķo mācību.Am 120.3

  Bērniem tādā veidā mācoties visās radītajās lietās un dzīves piedzīvojumos saskatīt mācību, parādiet, ka tie paši likumi, kas pārvalda dabu un dzīves notikumus, pārvalda arī mūs, ka tie ir doti mūsu labumam un ka tikai paklausībā tiem mēs varam atrast patiesu laimi un veiksmi. 12Audzināšana, 102, 103.Am 120.4

  Sniedziet praktiskas mācības lauksaimniecībā. No gandrīz ne-skaitāmajām mācībām, ko māca dažādie augšanas procesi, daži vis-dārgākie ietverti Glābēja līdzībā par sēklas augšanu. Tai ir mācības, ko mācīt gan jauniem, gan veciem. [..]Am 121.1

  Sēklas dīgšana aino garīgās dzīves sākumu, un auga attīstība ir simbols rakstura attīstībai. [..] Vecākiem un skolotājiem, cenšoties iemācīt šīs mācības, darbu vajadzētu padarīt praktisku. Lai bērni paši sagatavo zemi un sēj sēklas. Viņiem strādājot, vecāki vai skolotāji var stāstīt par sirds dārzu, kurā tiek sētas labas un sliktas sēklas. Tāpat kā dārzs ir jāsagatavo dabiskajām sēklām, tā arī sirdis ir jāsagatavo patiesības sēklai. [..] Neviens negaida, ka neapstrādāts zemes gabals nesīs uzreiz [146] ražu. Čaklas, neatlaidīgas pūles ir jāpieliek augsnes sagatavošanā, sēklas sēšanā un audzēšanā. Tāpat ir jābūt arī garīgajā sēšanā. 13Turpat, 1 0 4 , 1 0 5 , 111.Am 121.2

  Nepareizie ieradumi uzskatīti par nezālēm . Ja iespējams, mājām vajadzētu atrasties ārpus pilsētas, kur bērniem būs augsne, ko apstrādāt. Lai viņiem ir pašiem savs zemes gabals. Mācot viņus, kā izveidot dārzu, kā sagatavot augsni sēklai un cik svarīgi ir izravēt nezāles, māciet arī, cik svarīgi ir nepieļaut savā dzīvē nepievilcīgu un kaitējošu rīcību. Māciet viņus tā izturēties pret nepareiziem ieradumiem, kā viņi izturas pret nezālēm dārzā. Lai mācītu šīs mācības, būs vajadzīgs laiks, bet tas atmaksāsies, lielā mērā atmaksāsies. 14Counsels to Teachers, Parents, and Students, 124.Am 121.3

  Mājas vide liecina par mūsu ticību. Vecākiem ir pienākums pret Dievu padarīt savu apkārtni tādu, kas saskan ar patiesību, ko viņi ap-liecina. Viņiem ir jāsniedz saviem bērniem pareizas mācības, un bērni mācīsies saistīt mājas uz Zemes ar mājām Debesīs. Ģimenei šeit, cik vien iespējams, jābūt paraugam Debesu mājām. Tad kārdinājumi izdabāt tam, kas ir zemisks un pazemojošs, zaudēs savu spēku. Bērniem vajadzētu mācīt, ka viņi ir tikai praktikanti šeit un viņiem jāizglītojas, lai kļūtu par to māju iedzīvotājiem, ko Kristus ir aizgājis sagatavot tiem, kuri Viņu mīl un kuri ievēro Viņa baušļus. Šis ir visaugstākais pienākumus, kas ir jāpaveic vecākiem. 15Kristīgā sātība, 144.Am 121.4

  Vecāki, jūsu mājām jāatrodas laukos! Tik ilgi, kamēr Dievs man dos spēku uzrunāt savus ļaudis, es turpināšu aicināt vecākus atstāt pilsētas un iegādāties mājas laukos, kur viņi var apstrādāt zemi un mācīties no dabas grāmatas mācības par [147] šķīstumu un vienkāršumu. Daba ir Kunga klusais kalps, kas mums ir dots, lai mācītu garīgas patiesības. Tā stāsta mums par Dieva mīlestību un pasludina lielā Mākslinieka gudrību.Am 122.1

  Man patīk skaistas puķes. Tās ir piemiņa no Ēdenes, norādot uz svēto zemi, kurā mēs, ja būsim uzticīgi, drīz ieiesim. Kungs vada manu prātu ieraudzīt puķu un koku veselību dodošās īpašības. 16Vēstule 47,1903. Am 122.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents