Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  25. Nodaļa—Rūpes Par Grūtībās Nonākušiem Bērniem

  [167] Bērni bāreņi . Daudzi tēvi, kuri ir nomiruši ticībā, paļaujoties uz Dieva mūžīgo apsolījumu, ir atstājuši savus mīļos, pilnībā uzticoties, ka Kungs par viņiem gādās. Kā Dievs gādā par šiem vecākus zaudējušajiem bērniem? Viņš nedara brīnumu un nesūta mannu no Debesīm. Viņš nesūta kraukļus, lai tie atnes ēdienu, bet Viņš dara brīnumu pie cilvēku sirdīm, izraidot no dvēseles savtību un atverot labdarības straumes. Viņš pārbauda savu uzticīgo sekotāju mīlestību, uzticot viņu maigajai žēlastībai slimos un bez vecākiem palikušos bērnus.Am 140.1

  Lai tie, kam ir mīlestība uz Dievu, atver savas sirdis un mājas un uz-ņem šos bērnus. [..]Am 140.2

  Tiem, kuri strādās Meistara labā, rūpējoties par šiem bērniem un jauniešiem, kam ir atņemta modrā vecāku vadība un kristīgās mājas pakļaujošā ietekmē, atvērsies plašs lauks, kur viņi varēs būt noderīgi. Daudzi no viņiem iemantojuši ļaunas rakstura īpašības un, ja viņiem ļaus izaugt neziņā, viņi nonāks tādu draugu lokā, kas vadīs uz ļaunumu un noziegumiem. Šiem panākumus nesološajiem bērniem ir jābūt noliktiem pozīcijās, kas labvēlīgas pareiza rakstura veidošanai, lai viņi varētu kļūt par Dieva bērniem. 1Liecības draudzei 6, 281, 282.Am 140.3

  Draudzes atbildība. Bez tēva un mātes palikuši bērni tiek ielikti draudzes rokās, un Kristus saviem sekotājiem saka: “Ņemiet šos vecākus zaudējušos bērnus, audziniet viņus man, un jums būs sava alga.” Es šajā ziņā esmu redzējusi atklājamies daudz savtības. [168]Ja nav pierādījumu, ka viņiem pašiem būs kāds labums no tā, ka viņi uzņems savā ģimenē tos, kuriem vajadzīgas mājas, daži aizgriežas un atbild: “Nē!” Šķiet, ka viņiem vienalga vai nerūp tas, vai šie bērni būs izglābti vai pazuduši. Viņi domā, ka tā nav viņu darīšana. Kā Kains viņi saka: “Vai es esmu sava brāļa sargs?” Viņi nav labprātīgi nonākt neērtībās vai pienest upuri bāreņu dēļ, un viņi vienaldzīgi iegrūž šos bērnus pasaules rokās, kas reizēm ir labprātīgāka viņus uzņemt nekā tie, kas sauc sevi par kristiešiem. Dieva dienā tiks jautāts par tiem, kuru glābšanas iespēju Debesis bija nolikušas viņu rokās, bet viņi ilgojās tikt attaisnoti un neiesaistīties labajā darbā, ja tas viņiem nedod peļņu. Man rādīja, ka tie, kas atsakās no iespējas darīt labu, dzirdēs Jēzu sakām: “Ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši.” (Mat. 25:45) Lūdzu, izlasiet Jes. 58:5—11. 2Turpat, 2:33.Am 141.1

  Aicinājums bezbērnu pārim. Dažiem, kuriem nav pašiem savu bērnu, vajadzētu audzināt sevi mīlēt un rūpēties par citu bērniem. Viņi var nebūt aicināti doties strādāt uz svešiem laukiem, bet viņi var būt aicināti strādāt tajā pašā vietā, kur viņi dzīvo. Tā vietā, lai tik daudz uzmanības pievērstu mājdzīvniekiem, pieķeroties mēmiem dzīvniekiem, viņi varētu izmantot savus talantus, strādājot ar cilvēkiem, kuriem ir Debesis, ko iegūt, un elle, no kā izbēgt. Lai viņi velta uzmanību maziem bērniem, kuru raksturus viņi var veidot pēc dievišķās līdzības. Veltiet savu mīlestību bez mājām palikušiem bērniem. Tā vietā, lai aizvērtu sirdis pret cilvēces ģimenes locekļiem, ieraugiet, cik daudzus no šiem mazajiem jūs varat izaudzināt Kunga gādībā un pamācībās. Ir daudz darba ikvienam, kas vēlas darīt darbu. [169] Iesaistoties šādā kristīgā kalpošanā, draudze var pieaugt skaita ziņā un kļūt bagātāka garā. Bez mājām un bez tēva palikušu bērnu glābšana ir ikviena draudzes locekļa pienākums. 3Manuskripts 38, 1895.Am 141.2

  Ja tie, kuriem nav bērnu un kuriem Dievs ir piešķīris līdzekļus, atvērtu savas sirdis, lai rūpētos par bērniem, kam nepieciešama mīlestība, rūpes un pieķeršanās, kā arī palīdzība laicīgos jautājumos, viņi būtu daudz lai-mīgāki, nekā ir šodien. Kamēr jaunieši, kuriem nav tēva remdējošo rūpju un mātes maigās mīlestības, ir pakļauti šo pēdējo dienu samaitājošajām ietekmēm, kāda pienākums ir aizstāt dažiem no viņiem mātes un tēva vietu. Mācieties sniegt viņiem mīlestību, pieķeršanos un līdzjūtību. Vi-siem, kas apliecina, ka viņiem ir Tēvs Debesīs, kas, kā viņi cer, rūpēsies par viņiem un beigās aizvedīs viņus uz mājām, ko Viņš viņiem ir sagata-vojis, vajadzētu izjust svinīgu pienākumu, kas gulstas uz viņiem, būt par draugiem tiem, kam nav draugu, un tēviem bāreņiem, palīdzēt atraitnēm un būt praktiskā ziņā noderīgiem šajā pasaulē, palīdzot cilvēcei. 4Liecības draudzei 2, 329.Am 142.1

  Vai Dieva kalpu sievām vajadzētu adoptēt bērnus? Ir uzdots jautājums, vai Dieva kalpa sievai vajadzētu adoptēt zīdaiņa vecuma bēr-nus. Es atbildu: ja viņai nav aicinājuma vai spēju iesaistīties misijas darbā ārpus mājas un viņa izjūt to par savu pienākumu pieņemt bērnus bāreņus un rūpēties par viņiem, viņa var paveikt labu darbu. Bet lai viņa vispirms izvēlas starp tiem bāreņiem, kuru vecāki ir bijuši sabata ievērotāji. Dievs svētīs vīrus un sievas, ja viņi ar atvērtām sirdīm dalīs savas mājas ar tiem, kam māju nav. Bet, ja Dieva kalpa sieva var paveikt savu daļu, izglītojot citus, [170] viņai vajadzētu savus spēkus veltīt Dievam kā kristīgai strādniecei. Viņai vajadzētu būt īstam palīgam savam vīram, palīdzot viņam viņa darbā, attīstot savu intelektu un palīdzot nest vēsti. Ceļš ir atvērts pazemīgai, sevi ziedojošai sievietei, ko ir padarījusi cēlu Kristus žēlastība, lai apmeklētu tos, kuriem ir vajadzīga palīdzība, un nestu gaismu mazdūšīgām dvēselēm. Viņas var pacelt tos, kas ir nospiesti, lūdzot kopā ar viņiem un norādot viņiem uz Kristu. Šādām sievietēm nevajadzētu veltīt savu laiku un spēkus vienam bezpalīdzīgam mazulim, kuram nepieciešamas patstāvīgas rūpes un uzmanība. Viņām nevajadzētu tādā veidā labprātīgi saistīt savas rokas. 5Turpat, 6:285.Am 142.2

  Atveriet mājas bāreņiem un tiem, kuriem nav draugu. Cik tas ir jūsu spēkos, atveriet savas mājas durvis tiem, kuriem nav māju. Lai ik-viens ir gatavs darīt savu daļu, palīdzot virzīt uz priekšu šo darbu. Kungs teica Pēterim: “Gani Manus jērus!” Šī pavēle ir dota mums, un, atverot savas mājas bāreņiem, mēs palīdzam to izpildīt. Nelieciet Jēzum vilties.Am 143.1

  Paņemiet šos bērnus un pienesiet viņus Dievam kā smaržīgu upuri. Lūdziet Viņa svētības pār tiem un tad veidojiet viņus saskaņā ar Kristus pavēli. Vai mūsu ļaudis pieņems šo svēto atbildību? 6Turpat, 6:284. [Piezīme. Vairāk par šo tēmu lasiet nodaļā “Kalpošana labdarībā”.]Am 143.2

  Pārbaudījums Dieva ļaudīm. Pirms vairākiem gadiem man rādīja, ka Dieva ļaudis tiks pārbaudīti šajā jautājumā, vai viņi atvērs savas mājas durvis tiem, kuriem nav māju, ka būs daudz bez mājām palikušo patiesības dēļ. Pretestība un vajāšanas liks ticīgajiem atstāt mājas, bet tiem, kuriem mājas vēl ir, pienāktos plaši atvērt durvis cilvēkiem, kam māju nav. Nesen man rādīja, ka Dievs īpašā veidā savus ļaudis [171] pārbaudīs tieši šajā jautājumā. Kristus mūsu dēļ kļuva nabags, lai mēs Viņa spēkā varētu kļūt bagāti. Viņš pienesa upuri, lai varētu sagatavot mājas ceļiniekiem un svešiniekiem pasaulē, kas meklē labāku zemi, tas ir, Debesu dzimteni. 7Turpat, 2:27, 28.Am 143.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents