Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  16. Nodaļa—Laimīga Un Veiksmīga Kopdzīve

  [105] Patiesa savienība ir mūžu gara pieredze. Iegūt pareizu izpratni par laulības attiecībām ir visa mūža darbs. Tie, kas apprecas, iestājas skolā, kuru viņi šajā dzīvē nekad nepabeigs. 1Liecības draudzei 7, 45.Am 85.1

  Lai arī cik piesardzīgi un gudri tiek noslēgta laulība, tikai nedaudzi pāri ir pilnīgi vienoti, kad noslēdzas laulības ceremonija. Patiesa abu cilvēku savienošanās laulībā ir vēlāko gadu darbs. 2Kristus dziedinošā kalpošana, 359, 360.Am 85.2

  Kad dzīve ar savām mulsinošajām nastām un rūpēm stājas priekšā tikko precētajam pārim, romantika, ko iztēle bieži velta laulībai, pazūd. Vīrs un sieva iepazīst viens otra raksturu tā, kā to iepriekš nebija iespē-jams iepazīt. Šis ir viskritiskākais periods viņu pieredzē. Visas viņu nā-kotnes dzīves laime un lietderīgums ir atkarīgs no tagad pieņemtā vir-ziena. Bieži viņi ierauga viens otrā negaidītas vājības un trūkumus, bet sirdis, ko ir savienojusi mīlestība, atklās arī labās īpašības, kas iepriekš nebija zināmas. Lai visi meklē otrā izcilo, nevis trūkumus. Bieži tā ir mūsu pašu attieksme, gaisotne, kas apņem mūs, kas nosaka to, ko mēs atklāsim otrā cilvēkā. 3Turpat, 360.Am 85.3

  Mīlestība ir jāpārbauda . Pieķeršanās jūtām jābūt tik skaidrām kā kristāls un skaistām savā šķīstumā, tomēr tās var būt seklas, tāpēc ka nav pārbaudītas. Lai Kristus ir pirmais, pēdējais un vislabākais visā. Pastāvīgi raugieties uz Viņu, un jūsu mīlestība uz Viņu katru dienu kļūs dziļāka un stiprāka, nonākot [106] pārbaudījumos. Mīlestībai uz Viņu kļūstot stiprākai, jūsu mīlestība vienam pret otru kļūs dziļāka un stiprāka. 4Liecības draudzei 7, 46.Am 85.4

  Lai gan var rasties grūtības, apmulsums un mazdūšīgi brīži, ne vīrs, ne sieva nedrīkst lolot domu, ka viņu savienība ir kļūda vai vilšanās. Apņemieties būt otram viss, kas varat būt. Turpiniet parādīt uzmanību, kādu parādījāt sākumā. Visos veidos iedrošiniet viens otru izcīnīt dzīves cīņas. Mācieties, lai vairotu viens otra laimi. Lai valda savstarpēja mīlestība, savstarpēja piedošana. Tad laulība, tā vietā lai būtu mīlestības gals, būs kā pats mīlestības sākums. Patiesas draudzības siltums un mīlestība, kas saista sirdi pie sirds, ir Debesu prieka priekšnojauta. 5Kristus dziedinošā kalpošana, 360.Am 86.1

  Visiem ir jāattīsta pacietība, praktizējot to. Būdami laipni un piedo-doši, patiesa mīlestība uzturēs sirdī siltumu un tiks attīstītas tādas rak-stura īpašības, ko atzīst Debesis. 6The Review and Herald, February 2, 1886.Am 86.2

  Ienaidnieks cenšas atsvešināt. Sātans vienmēr ir gatavs izmantot ik reizi, kad rodas kādas domstarpības, un, balstoties uz apšaubāmām, iedzimtām vīra un sievas rakstura īpašībām, viņš centīsies radīt atsveši-nātību starp tiem, kas ir savienojuši savas intereses svinīgā derībā Dieva priekšā. Laulības solījumā viņi ir apsolījuši būt kā viens, sieva slēdzot derību mīlēt vīru un paklausīt viņam, vīrs apsolot mīlēt un lolot sievu. Ja Dieva likumam paklausa, konfliktu dēmons tiks turēts ārpus ģimenes un nenotiks ne interešu dalīšanās, ne arī tiks pieļauta pieķeršanās jūtu mazināšanās. 7Vēstule 18a, 1891.Am 86.3

  Padoms stipras gribas pārim. Ne vīram, ne sievai [107] nav jāie-ņem valdnieka loma. Kungs ir noteicis principu, pēc kā ir jāvadās šajā jautājumā. Vīram ir jārūpējas par sievu, kā Kristus rūpējas par draudzi. Un sievai ir jāciena un jāmīl vīrs. Abiem ir jāattīsta laipnības gars, apņe-moties nekad neapbēdināt vai nesāpināt otru. [.. ]Am 86.4

  Nemēģiniet piespiest otru darīt tā, kā jūs vēlaties. Jūs nevarat to darīt un vienlaikus saglabāt otra mīlestību. Savas gribas uzspiešana iznīcina mieru un laimi mājās. Lai jūsu laulības dzīvē nav sacensības! Ja tā būs, neviens no jums nebūs laimīgs. Esiet laipni savā valodā un maigi rīcībā un aizmirstiet paši par savām vēlmēm. Esiet nomodā par saviem vārdiem, jo tiem ir spēcīga ietekme uz labu vai ļaunu. Lai nekāds asums neienāk jūsu balsī! Ienesiet savā vienotajā dzīvē Kristus līdzības radīto smaržu. 8Liecības draudzei 7, 47.Am 87.1

  Aplieciniet mīlestību vārdos un darbos. Ir daudzi, kuri mīlestības parādīšanu uzskata par vājumu, un viņi ir atturīgi, tā radīdami nepatiku citos. Šis gars apstādina līdzjūtības straumi. Apspiežot sociālos un cēlsirdīgos impulsus, viņi vīst un viņu sirds kļūst vientuļa un auksta. Mums vajadzētu apzināties šo kļūdu. Mīlestība bez tās izpaušanas nevar ilgi pastāvēt. Lai neviena sirds, kas ir savienota ar tevi, nav badā laipnības un līdzjūtības trūkuma dēļ!Am 87.2

  Lai ikviens dod mīlestību, nevis to pieprasa sev. Attīstiet to, kas jūsos ir viscēlākais, un esiet ātri ieraudzīt labās īpašības viens otrā. Apziņa, ka tiec novērtēts, ir brīnišķīgs stimuls un dod apmierinājumu. Līdzjūtība un cieņa iedrošina tiekties pēc izcilības, un mīlestība pieaug, ja tā tiek pamudināta sasniegt cēlus mērķus. 9Kristus dziedinošā kalpošana, 360, 361.Am 87.3

  Iemesls, kāpēc ir tik daudz cietsirdīgu vīriešu un sieviešu mūsu pa-saulē, ir tas, ka patiesas pieķeršanās jūtas tiek uzskatītas par vājumu un [108] tiek apspiestas un apkarotas. Cilvēka dabas labākā daļa ir sabojāta, un tās attīstība traucēta bērnībā. Ja dievišķās gaismas stari neizkausēs viņu aukstumu un cietsirdīgo savtību, šādu cilvēku laime ir aprakta uz visiem laikiem. Ja mēs gribam maigas sirdis, kāda bija Jēzum, kad Viņš dzīvoja virs zemes, un svētu līdzjūtību, kāda ir eņģeļiem pret grēcīgiem mirstīgajiem, mums ir jāattīsta līdzjūtība jau bērnībā. Tad mēs būsim attīrīti, paaugstināti un Debesu principu vadīti. 10Liecības draudzei 3, 539.Am 87.4

  Pārāk daudz rūpes un grūtību ir ienests mūsu ģimenēs, un pārāk maz tiek lolota dabiska vienkāršība, miers un laime. Vajadzētu mazāk rūpēties par to, ko saka pasaule ārpusē, un vairāk izrādīt pārdomātu uzmanību ģimenes lokā. Starp saimes locekļiem nevajadzētu izrādīties un parādīt pasaulīgu pieklājību, bet gan vairāk izrādīt maigumu un mīlestību, rūpes un kristīgu pieklājību. Daudziem ir jāmācās, kā padarīt mājas pievilcīgas un patīkamas. Pateicīgām sirdīm un laipniem skatieniem ir lielāka vērtība nekā bagātībai un izšķērdībai, un apmierinātība ar vienkāršām lietām padarīs mājas laimīgas, ja tajās būs mīlestība. 11Turpat, 4:621, 622.Am 88.1

  Uzmanības parādīšanas vērtība. Dievs pārbauda mūs ar vienkār-šiem dzīves notikumiem. Mazās lietas ir tās, kas pārbauda sirdi. Neliela uzmanības parādīšana, neskaitāmi mazi gadījumi un vienkārša pieklājība ir tā, kas veido dzīves laimi. Laipnu, iedrošinošu, sirsnīgu vārdu un mazu laipnību trūkums ir tas, kas kopā veido nožēlojamu dzīvi. Beigās tiks atklāts, ka pašaizliedzība, rūpējoties par to laimi un labumu, kas ir ap mums, veido lielu [109] daļu no dzīves ziņojuma Debesīs. Turklāt tiks arī atklāts fakts, ka rūpes par sevi, neņemot vērā citu cilvēku laimi un labumu, Debesu Tēvs nav atstājis neievērotas. 12Turpat, 2:133, 134.Am 88.2

  Vīrs, kurš neizrādīja pieķeršanos. Mājas, kurās ir mīlestība un kurās mīlestība tiek izteikta vārdos, skatienos un darbos, ir vieta, kuru eņģeļiem patīk pagodināt ar savu klātbūtni un svētīt ar gaismas stariem no godības. Tajā pazemīgiem mājsaimniecības pienākumiem ir sava pievilcība. Neviens no dzīves pienākumiem sievai šādos apstākļos nebūs nepatīkams. Viņa tos veiks ar priecīgu garu un būs kā saulesstars visiem, kuri būs ap viņu. Viņa savā sirdī radīs melodiju Kungam. Šobrīd viņa jūtas tā, it kā viņai nepiederētu tavas sirds pieķeršanās jūtas. Tu viņai esi devis iemeslu tā justies. Tu veic nepieciešamos pienākumus, kas gulstas uz tevi kā uz ģimenes galvu, bet kaut kā pietrūkst. Stipri pietrūkst mīlestības dārgās ietekmes, kas rada laipnu uzmanību. Mīlestībai vajadzētu būt redzamai skatienos un izturēšanās veidā, kā arī dzirdamai balss tonī. 13Turpat, 2:417, 418.Am 88.3

  Uz sevi vērsta sieva. To morālais raksturs, kas ir vienoti laulībā, ir vai nu paceļošs, vai graujošs. Lejupslīde, ko rada zems, viltīgs, savtīgs un nekontrolēts raksturs, sākas drīz pēc laulības ceremonijas. Ja jaunais vīrietis izdara gudru izvēli, viņš var iegūt cilvēku, kurš ir viņam līdzās, kurš nesīs savas dzīves nastas, cik vien būs viņa spēkos, un kurš viņu padarīs cēlāku un izsmalcinātāku, kā arī laimīgu savā mīlestībā. Bet, ja sieva ir svārstīga raksturā, sevi apbrīnojoša, kategoriska un apsūdzoša, piedēvējot vīram [110] motīvus un jūtas, kas rodas tikai viņas pašas sabojātajā raksturā, ja viņa nespēj ieraudzīt viņa mīlestību un novērtēt to, bet runā par mīlestības trūkumu un pamestību, jo viņš neapmierina katru viņas untumu, viņa gandrīz neizbēgami radīs tādu lietu stāvokli, ko šķietami apraud. Viņa padarīs šīs apsūdzības par realitāti. 14Vēstule 10, 1889.Am 89.1

  Draudzīgas sievas un mātes raksturojums. Tā vietā, lai iegrimtu tikai mājsaimniecības smagajos darbos, sievai un mātei jāatvēl laiks arī lasīšanai, jābūt labi informētai, lai būtu par sava vīra biedru un ciešā saskarē ar bērnu prātiem, kas ātri attīstās. Viņai gudri jāizmanto iespējas, kādas ir tagad, lai ietekmētu savus mīļos izvēlēties augstāku dzīvi. Lai viņa atvēl laiku padarīt Glābēju par savu ikdienas Biedru un tuvu Draugu. Lai viņa atvēl laiku Viņa Vārdam, atvēl laiku doties ar bērniem ārā uz laukiem un mācīties par Dievu Viņa darbu skaistumā.Am 89.2

  Lai viņa ir jautra un dzīvespriecīga! Tā vietā, lai katru brīdi pavadītu nebeidzamā šūšanā, padariet vakaru par patīkamu sadraudzības brīdi, ģimenes apvienošanos pēc ikdienas pienākumiem. Daudzi vīri šādā veidā būs vadīti izvēlēties savas mājas sabiedrību, nevis klubu vai salonu. Daudzi zēni tiktu atturēti no došanās uz ielas. Daudzas meitenes tiktu pasargātas no vieglprātīgiem un sliktiem draugiem. Mājas ietekme ve-cākiem un bērniem būtu tāda, kādu Dievs to bija plānojis, - mūžu gara svētība. 15Kristus dziedinošā kalpošana, 294.Am 89.3

  Laulības dzīve nav tikai romantika. Tai ir savas reālās grūtības un vienkāršie pienākumi. Sievai nav jāuzskata sevi par lelli, kas ir jāaprūpē, bet par sievieti. Viņai ir jāliek sev uz pleciem patiesas, nevis iedomātas nastas un jādzīvo izprotoša, saturīga dzīve, [111] atzīstot, ka ir arī citas lietas, par ko rūpēties, nevis tikai par sevi. [..] Patiesai dzīvei ir savas ēnas un ciešanas. Ikviena dvēsele piedzīvos grūtības. Sātans pastāvīgi strādā, lai sētu šaubu sēklu ticībā un iznīcinātu ikviena drosmi un cerību. 16Vēstule 34, 1890.Am 90.1

  Padoms nelaimīgam pārim. Tava laulības dzīve lielā mērā ir bijusi kā tuksnesis - ar ļoti maz zaļām vietām, ko atcerēties ar pateicību. Tam tā nav jābūt.Am 90.2

  Mīlestība nevar pastāvēt, ja tā neatklājas ārēji redzamos darbos, tāpat kā ugunskurs nevar degt bez malkas. Tu, brāli C, esi juties tā, it kā parādīt maigumu laipnos darbos un izmantot iespēju izrādīt pieķeršanos savai sievai ar maigiem un laipniem vārdiem nebūtu tevis cienīgi. Tu esi mainīgs savās jūtās, un tevi ļoti ietekmē apkārtējie apstākļi. [.. ] Aizmirsti par savām darba rūpēm, problēmām un īgnumu, atstājot darba vietu. Nāc mājās ar priecīgu sejas izteiksmi, līdzjūtību, maigumu un mīlestību. Tas būs labāk, nekā tērēt naudu zālēm vai ārstiem savai sievai. Tā būs veselība miesai un spēks dvēselei. Jūsu dzīves ir bijušas ļoti nožēlojamas. Jūs abi esat pielikuši savu daļu, lai tas tā būtu. Dievam nepatīk jūsu nožēlojamais stāvoklis. Šāda situācija izveidojusies paškontroles trūkuma dēļ.Am 90.3

  Jūs ļaujat savām jūtām valdīt. Tu, brāli C, domā, ka parādīt mīlestību, runāt laipni un sirsnīgi ir tevis necienīgi. Tu uzskati, ka visi maigie vārdi norāda uz rakstura vājumu, un tāpēc ir nevajadzīgi. Bet to vietā tiek izteikti īgni vārdi, kas izraisa nesaskaņas, [112] strīdus un nopēlumu. [..]Am 90.4

  Jums nav apmierināts gars. Tu kavējies pie savām grūtībām. Iedomāti trūkumi un nabadzība, kas ir tālu priekšā, ir tavā acu priekšā. Jūs jūtaties apbēdināti, satraukti un nomocījušies. Jūsu smadzenes, šķiet, deg, jūsu gars ir nospiests. Jūs nelolojat mīlestību pret Dievu un pateicību sirdī par visām svētībām, ar ko jūsu laipnais Debesu Tēvs jūs ir apveltījis. Jūs redzat tikai dzīves neērtības. Pasaulīgs neprāts nospiež jūs kā smagi dziļas tumsas mākoņi. Sātans līksmo pār jums, jo jūs piedzīvosit bēdas, lai gan miers un laime atrodas jūsu rokās. 17Liecības draudzei 1, 695-697.Am 91.1

  Savstarpēja mīlestība un iecietība tiks atalgota. Bez savstarpējas iecietības un mīlestības neviens laicīgs spēks nevarēs noturēt ne tevi, ne tavu vīru kristīgā vienotībā. Jūsu sadraudzībai laulības attiecībās vajadzētu būt tuvai un maigai, svētai un paceļošai, izraisot garīgu spēku jūsu dzīvēs, lai jūs viens otram būtu viss, ko Dieva Vārds prasa. Kad jūs nonāksit stāvoklī, kādu Kungs vēlas, lai jūs sasniegtu, jūs atradīsit Dievu un Debesis savā dzīvē. 18Vēstule 18a, 1891.Am 91.2

  Atcerieties, mans dārgais brāli un māsa, ka Dievs ir mīlestība un ka Viņa žēlastībā jūs varat gūt panākumus, darot viens otru laimīgu, kā jūs to solījāt laulības solījumā. 19Liecības draudzei 7, 49.Am 91.3

  Vīri un sievas var aizsniegt viņiem doto Dieva ideālu, ja viņi ņems Kristu par savu palīgu. Ko cilvēcīga gudrība nevar izdarīt, to paveiks Viņa žēlastība to labā, kas atdos sevi Viņam mīlošā uzticībā. Viņa aizgādība var savienot sirdis saitēm, kam ir Debesu izcelsme. Mīlestība nebūs tikai maigu un glaimojošu vārdu apmaiņa. Debesu stelles auž ar metiem un audiem, kas ir smalkāki, tomēr stiprāki nekā zemes stellēs austie. Rezultāts nav plānas drānas, bet izturīgs audums, kas neizdils un izturēs pārbaudījumus. Sirds būs saistīta ar sirdi zelta mīlestības spēcīgām saitēm. 20Kristus dziedinošā kalpošana, 362.Am 91.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents