Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  33. Nodaļa—Dievišķās Vadības Apsolījumi

  [204] Cik salda ir apziņa par dievišķu draugu. Tavs līdzjūtīgais Glābējs modri vēro tevi ar mīlestību un līdzjūtību, gatavs dzirdēt tavas lūgšanas un sniegt tev nepieciešamo palīdzību. Viņš zina katras mātes sirds nastas un ir viņas vislabākais draugs katrā ārkārtas situācijā. Viņa mūžīgās rokas atbalsta dievbijīgu, uzticīgu māti. Esot virs zemes, Viņam bija māte, kura cīnījās ar nabadzību un kurai bija daudz satraucošu rūpju un sarežģījumu, un Viņš juta līdzi ikvienai kristīgai mātei viņas rūpēs un raizēs. Šis Glābējs, kurš devās tālā ceļā, lai atvieglotu smago sirdi sievietei, kuras meitu bija apsēdis ļauns gars, dzirdēs mātes lūgšanas un svētīs viņas bērnus.Am 173.1

  Viņu, kas atdeva atraitnei viņas vienīgo dēlu, kad tas tika nests uz ka-piem, aizkustina sērojošās mātes ciešanas. Viņš, kurš raudāja līdzjūtības asaras pie Lācara kapa un atdeva Martai un Marijai viņu apglabāto brāli, Viņš, kurš piedeva Marijai Magdalēnai, Viņš, kurš atcerējās savu māti, karājoties nāves mokās pie krusta, Viņš, kurš parādījās raudošajām sievietēm un padarīja viņas par saviem vēstnešiem, lai izplatītu pirmās priecīgās ziņas par augšāmcēlušos Glābēju, - Viņš ir sievietes vislabākais draugs arī tagad un ir gatavs palīdzēt viņai visās dzīves vajadzībās. 1The Signs of the Times, September 9, 1886.Am 173.2

  Neviens darbs nevar līdzināties kristīgas mātes darbam. Viņa uzņemas savu darbu, izprazdama, ko nozīmē audzināt bērnus Kunga pamācībās. Cik bieži viņa jūt, [205] ka viņas nasta ir smagāka, nekā viņa var panest, un cik dārga ir priekštiesība nest to lūgšanā pie līdzjūtīgā Glābēja kājām! Viņa var nolikt savu nastu pie Viņa kājām un atrast Viņa klātbūtnē spēku, kas uzturēs viņu un dos viņai prieku, cerību, drosmi un gudrību vispārbaudošākajās stundās. Cik salda ir rūpju nomāktai mātei apziņa, ka viņai ir tāds draugs visās viņas grūtībās! Ja mātes ietu pie Kristus biežāk un uzticētos Viņam pilnīgāk, viņu nastas būtu vieglākas un viņas atrastu mieru savām dvēselēm. 2The Signs of the Times, September 13, 1877.Am 174.1

  Debesu Dievs dzird jūsu lūgšanas. Jūs nevarat audzināt bērnus tā, kā vajadzētu, bez dievišķas palīdzības, jo Ādama kritusī daba vienmēr cenšas gūt virsroku. Sirdij ir jābūt sagatavotai patiesības principiem, lai tie varētu iesakņoties dvēselē un tiktu izkopti dzīvē. 3The Review and Herald, October 25, 1892.Am 174.2

  Vecākiem jāsaprot, ka, sekojot Dieva norādījumiem, apmācot savus bērnus, viņi saņems palīdzību no augšienes. Viņi gūs daudz svētību, jo mācot viņi mācās. Viņu bērni gūs uzvaras, pateicoties zināšanām, ko viņi ir ieguvuši, ievērojot Kunga ceļu. Viņi spēs uzvarēt dabiskās un mantotās tieksmes uz ļaunu. 4The Review and Herald, June 6, 1899.Am 174.3

  Vecāki, vai jūs strādājat ar neatslābstošu enerģiju savu bērnu labā? Debesu Dievs ievēro jūsu rūpes, jūsu nopietno darbu un pastāvīgo modrību. Viņš dzird jūsu lūgšanas. Ar pacietību un maigumu audziniet savus bērnus Kungam. Visas Debesis ir ieinteresētas jūsu darbā. Dievs savienosies ar jums, vainagojot jūsu pūles ar panākumiem. 5The Review and Herald, January 29, 1901.Am 174.4

  Mēģinot padarīt skaidras glābšanas patiesības un norādīt bērniem uz Kristu kā personīgo Glābēju, eņģeļi būs jūsu pusē. Kungs dod tēviem un mātēm žēlastību izraisīt mazajos [206] bērnos interesi par dārgo Betlēmes bērniņa stāstu, kurš patiešām ir pasaules cerība. 6Laikmetu ilgas, 517.Am 174.5

  Lūdziet un saņemiet. Vecākiem viņu svarīgajā darbā vajadzētu lūgt un saņemt dievišķu palīdzību. Pat ja vecāku raksturs, ieradumi un rīcība nav veidoti pēc augstākā parauga, ja mācības, ko viņi saņēmuši bērnībā un jaunībā, ir izveidojušas nepareizu raksturu, viņiem nav jākrīt izmisumā. Dieva pārveidojošais spēks var izmainīt iedzimtas un iegūtas tieksmes, jo Jēzus reliģija ir paceļoša. “Piedzimis no jauna” nozīmē pārveidošanu, jaunu piedzimšanu Kristū Jēzū. 7The Review and Herald, April 13, 1897.Am 175.1

  Pamācīsim savus bērnus Vārda mācībās. Ja jūs sauksit, Kungs atbildēs. Viņš teiks: “Šeit es esmu. Ko tu gribi, lai es daru tavā labā?” Debesis ir savienotas ar zemi, tā ka katra dvēsele var piepildīt savu misiju. Kungs mīl šos bērnus. Viņš grib audzināt viņus ar izpratni par viņu augsto aicinājumu. 8Manuskripts 31, 1909.Am 175.2

  Svētais Gars vadīs. Mātei vajadzētu just vajadzību pēc Svētā Gara vadības, lai viņa pati varētu iegūt patiesu pieredzi, pakļaujoties Dieva ceļiem un gribai. Tad Kristus žēlastībā viņa var būt gudra, maiga un mīloša skolotāja. 9Counsels to Teachers, Parents, and Students, 128.Am 175.3

  Kristus ir sagādājis visu nepieciešamo, lai visiem vecākiem, ko pārvalda Svētais Gars, dotu spēku un žēlastību būt skolotājam savās mājās. Šai audzināšanai un disciplīnēšanai mājās būs pārveidojoša ietekme. 10Manuskripts 36, 1899.Am 175.4

  Dievišķais spēks savienosies ar cilvēku pūlēm. Bez cilvēcīgām [207] pūlēm dievišķās pūles ir veltīgas. Dievs strādās ar spēku, ja vecāki uzticīgā atkarībā no Viņa pamodīsies svētai atbildībai, kas gulstas uz viņiem, un centīsies pareizi audzināt savus bērnus. Viņš sadarbosies ar tiem vecākiem, kuri rūpīgi un ar lūgšanām audzinās savus bērnus, panākot savu un savu bērnu glābšanu. Viņš darbosies viņos, lai viņi gribētu un darītu Viņa labo gribu. 11The Signs of the Times, September 25, 1901.Am 175.5

  Cilvēka pūles vienas nepalīdzēs jūsu bērniem izveidot raksturu Debesīm, taču ar dievišķu palīdzību tiks paveikts liels un svēts darbs. 12The Review and Herald, October 25, 1892.Am 175.6

  Ja uzņematies vecāku pienākumus Dieva spēkā ar stingru apņemšanos nekad neatslābināt savas pūles, ne arī atstāt savu pienākumu posteni, cenšoties padarīt savus bērnus par tādiem, kādus Dievs viņus grib redzēt, tad Dievs raugās uz jums ar atzinību. Viņš zina, ka jūs darāt vislabāko, ko spējat, un Viņš vairos jūsu spēku. Viņš pats darīs daļu no darba, ko tēvs vai māte nevar izdarīt. Viņš darbosies kopā ar gudrajām, pacietīgajām, pareizajā virzienā vērstajām dievbijīgas mātes pūlēm. Vecāki, Dievs negrasās darīt darbu, ko Viņš ir uzticējis darīt jums savās mājās. Jums nav jāpadodas laiskumam un jābūt slinkiem kalpiem, ja vēlaties, lai jūsu bērni tiek glābti no briesmām, kas pasaulē viņiem ir visapkārt. 13The Review and Herald, July 10, 1888.Am 176.1

  Pieķerieties Jēzum pārbaudījumu brīžos. Vecāki, sakopojiet die-višķās gaismas starus, kas apspīd jūsu ceļu. Staigājiet gaismā, kā Kristus ir gaismā. Uzņemoties savu bērnu glābšanas darbu un saglabājot savu stāvokli uz svētuma ceļa, jūs piedzīvosit visizaicinošākos pārbaudījumus. Bet nezaudējiet drosmi! Pieķerieties Jēzum. Viņš saka: “Lai viņš pieķeras manam spēkam, lai viņam var būt [208] miers ar Mani, un viņam būs miers ar Mani.” Būs grūtības. Jūs sastapsities ar šķēršļiem. Raugieties pastāvīgi uz Jēzu. Kad rodas ārkārtas situācija, jautājiet Kungam: ko lai es tagad daru? 14Manuskripts 67, 1901.Am 176.2

  Jo smagāka cīņa, jo lielāka viņu [vecāku] vajadzība pēc Debesu Tēva palīdzības un jo ievērojamāka būs gūtā uzvara. 15The Review and Herald, August 30, 1881.Am 176.3

  Strādājiet ticībā. Pacietīgi, mīloši un kā uzticīgiem Kristus daudz-veidīgās žēlastības namturiem vecākiem ir jādara viņiem norādītais darbs. No viņiem sagaida, ka viņi būs uzticīgi. Viss ir jādara ticībā. Viņiem pastāvīgi ir jālūdz, lai Dievs piešķir viņu bērniem savu žēlastību. Viņi nekad nedrīkst kļūt izsmelti, nepacietīgi vai īgni savā darbā. Viņiem ir cieši jāpieķeras saviem bērniem un Dievam. Ja vecāki strādā pacietībā un mīlestībā, nopietni cenšoties palīdzēt saviem bērniem aizsniegt augstāku šķīstības un vienkāršības standartu, viņi piedzīvos veiksmi. 16Manuskripts 138, 1898.Am 176.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents