Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  78. Nodaļa—Ģimene Kā Misijas Centrs

  [484] Vecākiem vajadzētu norādīt bērniem pareizo virzienu. Uz mums kā vecākiem un kā kristiešiem gulstas atbildība norādīt bērniem pareizo virzienu. Viņi ir rūpīgi, gudri un maigi jāvada pa Kristum līdzīgas kalpošanas ceļu. Mēs esam svētās derības attiecībās ar Dievu audzināt savus bērnus kalpošanai Viņam. Apņemt viņus ar tādām ietekmēm, kas vadīs viņus izvēlēties kalpošanas dzīvi, un sniegt viņiem nepieciešamo apmācību ir mūsu pirmais pienākums. 1Kristus dziedinošā kalpošana, 396.Am 429.1

  Bērni var būt mūsu laiku Daniēli un Esteres. Dieva nolūks attiecībā uz bērniem, kuri aug pie mūsu ģimenes pavarda, ir plašāks, dziļāks un augstāks, nekā mūsu ierobežotā redze spēj aptvert. No vispazemīgākās vietas tie, ko Viņš ir redzējis kā uzticamus, aizgājušajos laikos ir aicināti liecināt par Viņu pasaules visaugstākajās vietās. Daudzi mūsdienu jaunekļi, kas uzaug kā Daniēls jūdu ģimenē, pēta Dieva Vārdu un Viņa darbus un mācās mācības par uzticīgu kalpošanu, stāvēs likumdošanas sanāksmēs, tiesas zālēs un karaļu galmos kā ķēniņu Ķēniņa liecinieki. Ļoti daudzi tiks aicināti plašākai kalpošanai. Visa pasaule ir atvērta evaņģēlijam. [.. ] No visām debespusēm skan grēka skarto siržu sauciens pēc mīlestības Dieva atziņas. [..] Tiem, kas šo atziņu ir saņēmuši - mums un mūsu bērniem -, ir pienākums atsaukties uz šo saucienu. Katrai mājai un katrai skolai, katram vecākam, skolotājam un bērnam, ko ir apspīdējusi evaņģēlija gaisma, šajā krīzē tiek uzdots jautājums, ko uzdeva Esterei Israēla vēsturē nozīmīgajā krīzes brīdī: [485] “Kas zina, vai ne šī laika dēļ tu esi kļuvusi ķēniņiene?” (Est. 4:14) 2Audzināšana, 262, 263.Am 429.2

  Veiksmīgi veidi, kā liecināt par Kristu. Ne visi var doties kā misionāri uz svešām zemēm, bet visi var būt misionāri savās ģimenēs un tuvākajā apkārtnē. Ir daudzi veidi, kā draudzes locekļi var pasniegt vēsti tiem, kas ir ap viņiem. Viens no veiksmīgākajiem ir dzīvot noderīgu un nesavtīgu kristīgu dzīvi. Tie, kas izcīna dzīves cīņu, lielā mērā var tikt atspirdzināti un stiprināti ar maziem uzmanības apliecinājumiem, kas nemaksā neko. Vienkāršā veidā izteikti laipni vārdi un vienkārši dāvāti mazi uzmanības apliecinājumi aizslaucīs visus kārdinājumu mākoņus un šaubas, kas savelkas pār dvēseli. Sirsnīgai, Kristum līdzīgas līdzjūtības izteiksmei, kas parādīta vienkāršā veidā, ir spēks atvērt siržu durvis, kurām nepieciešams vienkāršs, smalkjūtīgs Kristus Gara pieskāriens. 3Liecības draudzei 9, 30.Am 430.1

  Šis ir plašs kalpošanas lauks gan sievietēm, gan vīriešiem. Prasmīgs pavārs, šuvēja, medmāsa - visu palīdzība ir nepieciešama. Lai trūcīgu ģimeņu locekļi tiek mācīti, kā pagatavot ēdienu, kā šūt un labot savu apģērbu, kā rūpēties par slimajiem un kā pienācīgi rūpēties par mājām. Pat bērniem vajadzētu mācīt veikt mazus mīlestības un žēlastības dar-biņus to labā, kas ir mazāk veiksmīgi nekā viņi. 4Turpat, 9:36, 37.Am 430.2

  Bērniem un jauniešiem jāpievienojas kalpošanā citiem. Lai attaisnotu sevi, daži saka: “Manu laiku aizņem mani mājas pienākumi, mani bērni.” Vecāki, jūsu bērniem vajadzētu būt izpalīdzīgajām rokām, kas vairo jūsu spēku un spējas strādāt Kungam. Bērni ir jaunākie Kunga ģimenes locekļi. [486] Viņus vajadzētu vadīt nodot sevi Dievam, kuram viņi pieder radīšanas un glābšanas dēļ. Viņiem vajadzētu mācīt, ka Viņam pieder visi viņu miesas, prāta un dvēseles spēki. Viņus vajadzētu apmācīt palīdzēt dažādās nesavtīgas kalpošanas jomās. Neļaujiet saviem bērniem būt par traucēkli. Bērniem vajadzētu dalīties ar jums gan garīgajās, gan fiziskajās nastās. Palīdzot citiem, viņi palielina savu laimi un lietderīgumu. 5Turpat, 7:63.Am 430.3

  Ja ikvienā draudzē jauni vīrieši un jaunas sievietes svinīgi nodotu sevi Dievam un praktizētu pašaizliedzību mājas dzīvē, atvieglojot savas nogurušās, rūpju sagrauztās mātes, kādas pārmaiņas tad notiktu jūsu draudzēs! Māte tad atrastu laiku paciemoties pie kaimiņiem. Kad rodas iespēja, bērni, vēl mazi esot, var palīdzēt, darot mazus mīlestības un žēlastības darbiņus, lai svētītu citus. Tā mēs varētu ieiet tūkstošiem trūcīgu un vajadzībās nonākušu ģimeņu mājās, kas nepieder mūsu ticībai. Daudzās mājās vajadzētu atstāt grāmatas par veselību un sātību. Šo grāmatu izplatīšana ir svarīgs darbs, jo tās satur dārgas atziņas par slimību ārstēšanu - šīs zināšanas būs liela svētība tiem, kas nevar atļauties samaksāt par ārsta apmeklējumu. 6Manuskripts 119, 1901.Am 431.1

  Dievs vēlas, lai mazie bērni ir misionāri. Dievs grib, lai visi mazie bērni ir Viņa bērni, lai tie tiktu adoptēti Viņa ģimenē. Lai arī cik mazi viņi būtu, viņi var būt ticīgo ģimenes locekļi un iemantot visdārgāko pieredzi. 7Vēstule 104, 1897.Am 431.2

  Dzīves agrīnajos gados bērni var būt noderīgi Dieva darbā. [..] Viņš dos viņiem savu žēlastību un savu Svēto Garu, lai viņi uzvarētu nepacietību, īgnumu un visus grēkus. Jēzus mīl bērnus. Viņam ir svētības viņiem, un Viņam patīk redzēt, ka tie ir paklausīgi saviem vecākiem. Viņš ilgojas, lai viņi būtu Viņa mazie misionāri, kas, kalpodami Viņam, aizliedz [487] savas tieksmes un ilgas pēc savtīgām izpriecām; un šī kalpošana Dievam ir tikpat pieņemama kā pieaugušo bērnu kalpošana. 8The Review and Herald, November 17, 1896.Am 431.3

  Ar vārdiem un paraugu vecākiem ir jāmāca bērni strādāt neatgriezto labā. Bērniem vajadzētu būt audzinātiem tā, lai viņi justu līdzi vecajiem un slimajiem un censtos atvieglot trūcīgos un grūtībās nonākušos. Viņiem vajadzētu būt mācītiem būt čakliem misijas darbā un jau no mazām dienām parādīt pašaizliedzību un nest upuri citu labā. Viņos vajadzētu būt ieaudzinātai arī vēlmei virzīt uz priekšu Kristus darbu, lai varētu strādāt kopā ar Viņu. 9Liecības draudzei 6: 429.Am 431.4

  Lai vecāki māca saviem mazajiem patiesību, kāda tā ir Jēzū. Bērni savā vienkāršībā saviem biedriem atkārtos to, ko būs iemācījušies. 10Manuskripts 19, 1900.Am 432.1

  Draudzei ir darbs jauniešiem. Lai draudzes vadītāji plāno, kā jau-nos vīriešus un sievietes mācīt izmantot viņiem uzticētos talantus. Lai vecākie draudzes locekļi cenšas nopietni un sirsnīgi strādāt bērnu un jauniešu labā. Lai Dieva kalpi liek lietā visas savas izdomas spējas un sa-gatavo plānu, kas palīdz vadīt draudzes jaunākos locekļus sadarboties ar viņiem misijas darbā. Tomēr neiedomājieties, ka varat pamodināt in-teresi, tikai sludinot garu svētrunu sapulcē. Plānojiet, kā viņos radīt de-dzīgu interesi. Lai katram ir sava daļa darba, ko darīt. Māciet jauniešus darīt to, kas viņiem ir norādīts, un katru nedēļu lai viņi līdzdala savus ziņojumus misijas sanāksmēs, stāstot, ko piedzīvojuši Kristus žēlastībā un kā piedzīvojuši veiksmi. Ja nodevušies darbinieki ienestu misijas sanāksmēs šādus stāstus, tad tās nebūtu garlaicīgas un neinteresantas. Tās kļūtu [488] interesantas, un tajās netrūktu apmeklētāju. 11Liecības draudzei 6, 435, 436.Am 432.2

  Meklējiet iespējas tuvākajā apkārtnē. Iespējas ir katra cilvēka sniedzamības robežās. Uzņemieties darbu, kas jāpaveic jūsu tuvākajā apkārtnē, par ko esat atbildīgi. [Piezīme. Padomus par metodēm un laipnības kalpošanas efektivitāti tuvākajā apkārtnē lasiet nodaļā “Kal-pošana labklājībai”. Sastādītāji.] Negaidiet, lai citi jūs mudina spert soļus uz priekšu. Virzieties uz priekšu bez vilcināšanās, atceroties par savu personīgo atbildību Viņam, kurš ir atdevis par jums savu dzīvību. Ejiet uz priekšu tā, it kā būtu dzirdējis personīgu Kristus aicinājumu pamosties no miega un veltīt katru Dieva doto spēju, darot labāko, lai kalpotu Viņam. Nemeklējiet, kurš vēl ir gatavs gūt iedvesmu no dzīvā Dieva Vārda. Ja esat pilnībā nodevies, ar jūsu palīdzību Viņš ievedīs patiesībā citus, ko Viņš varēs izmantot kā kanālus, lai aiznestu gaismu daudzām dvēselēm tumsā. 12Manuskripts 128, 1901. Am 432.3

  Lai kristīgas ģimenes ieiet tumšos apgabalos. Dievs aicina kris-tīgas ģimenes ieiet kopienās, kas ir tumsā un maldos, un strādāt gudri un neatlaidīgi Kungam. Lai atbildētu uz šo aicinājumu, ir nepieciešama pašuzupurēšanās. Kamēr daudzi gaida, kad tiks noņemti visi šķēršļi, dvēseles mirst bez cerības un bez Dieva pasaulē. Daudzi, ļoti daudzi iet uz nāvējošiem reģioniem un pacieš grūtības pasaulīgu priekšrocību un zinātnisku atziņu dēļ. Kur ir tie, kas ir labprātīgi to darīt tādēļ, lai pastāstītu citiem par [489] Glābēju? Kur ir vīri un sievas, kas ieies reģionos, kur ir nepieciešams evaņģēlijs, lai tiem, kas ir tumsā, varētu norādīt uz Glābēju? 13Liecības draudzei 9, 33.Am 433.1

  Ja ģimenes apmestos zemes tumšajās vietās, kur ļaudis ir tīti garīgā tumsā, un ļautu Kristus dzīves gaismai atspīdēt caur viņiem, tiktu pa-veikts liels darbs. Lai viņi sāk strādāt mierīgi un neuzbāzīgi, neprasot līdzekļus savienībai, līdz interese kļūst tik liela, ka bez palīdzības vairs neiztikt. 14Turpat, 6:442.Am 433.2

  Bērni strādās tur, kur citi nevarēs. Kad Debesu Gudrība redzēs, ka vīriem vairs nav ļauts atklāt patiesību, Dieva Gars nāks pār bērniem un viņi darīs patiesības pasludināšanas darbu, ko vecākie strādnieki nevar darīt, jo viņiem netiek dots ceļš. 15Turpat, 202.Am 433.3

  Zemes vēstures noslēdzošajās ainās daudzi no šiem bērniem un jau-niešiem pārsteigs ļaudis ar savu liecināšanu par patiesību, kas būs dzi-musi vienkāršībā, tomēr ar Garu un spēku. Viņi ir mācīti bīties Kungu, un viņu sirdis ir maigas, ko tādas padarījusi rūpīga Bībeles izpēte un lūgšanas. Tuvākajā nākotnē daudzi bērni tiks apveltīti ar Dieva Garu un darīs darbu, lai pasludinātu patiesību pasaulei, ko tajā laikā nevarēs darīt vecākie draudzes locekļi. 16Counsels to Teachers, Parents, and Students, 166, 167.Am 433.4

  Mūsu draudzes skolas ir Dieva izveidotas, lai sagatavotu bērnus šim lielajam darbam. Tajās bērniem ir jābūt pamācītiem īpašajās šī laika patiesībās un praktiskajā misijas darbā. Viņiem ir brīvprātīgi jāstājas darbinieku rindās, lai palīdzētu slimajiem un ciešanās nonākušajiem. Bērni var piedalīties medicīnas misijas darbā un ar saviem mazajiem darbiem palīdzēt virzīt to uz priekšu. [.. ] Ar viņu palīdzību tiks darīta zināma Dieva vēsts [490] un Viņa glābjošā veselība visām tautām. Tad ļaujiet, lai draudze nes nastas ganāmpulka jēru labā. Lai bērni ir izglītoti un apmācīti kalpošanā Dievam. 17Liecības draudzei 6, 203 Am 434.1

  Mācieties darīt darot. Mīlestība un uzticība Kristum ir visas patie-sas kalpošanas avots. Sirdī, ko skārusi Viņa mīlestība, rodas ilgas strādāt Viņam. Lai šīs ilgas tiek iedrošinātas un pareizi vadītas. Vienalga, vai tas ir mājās, tuvākajā apkārtnē vai skolā, trūcīgo, slimo, nezinošo un neveiksmīgo cilvēku klātbūtni vajadzētu uzskatīt nevis par neveiksmi, bet par dārgu kalpošanas iespēju.Am 434.2

  Šajā darbā, tāpat kā jebkurā citā, prasmes tiek gūtas pašā darbā. Trenējoties vispārējos dzīves pienākumos un kalpošanā trūcīgo un cie-šanās esošo labā, tiek apgūtas prasmes. Bez tām vislabāk domātās pūles bieži vien ir nederīgas un pat kaitīgas. Cilvēks mācās peldēt ūdenī, nevis uz sauszemes. 18Audzināšana, 268. Am 434.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents