Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Второзаконие 10

  1 В онова време Господ ми каза: Издялай си две каменни плочи, като първите, и възкачи се при Мене на планината; направи си и дървен ковчег.ББ1940 — Второзаконие 10:1

  2 И Аз ще напиша на плочите думите, които бяха на първите плочи, които ти строши; а ти да ги туриш в ковчега.ББ1940 — Второзаконие 10:2

  3 Прочее, направих ковчега от ситимово дърво, издялах две каменни плочи, като първите и се възкачих на планината с двете плочи в ръцете си.ББ1940 — Второзаконие 10:3

  4 И Той написа на плочите, както бе написано по-напред, десетте заповеди, които Господ ви изговори на планината изсред огъня, в деня когато се събрахте <там;> и Господ ги даде на мене.ББ1940 — Второзаконие 10:4

  5 Тогава се обърнах и слязох от планината, и турих плочите в ковчега, който направих; и там те се намират, според както Господ ми заповяда.ББ1940 — Второзаконие 10:5

  6 (След това израилтяните отпътуваха от Вирот-Венеякан до Мосера. Там умря Аарон, и там бе погребан; а синът му Елеазар свещенодействува вместо него.ББ1940 — Второзаконие 10:6

  7 От там отпътуваха до Гадгад, и от Гадгад до Иотвата, земя богата с водни потоци.ББ1940 — Второзаконие 10:7

  8 В онова време Господ отдели Левиевото племе да носи ковчега <за плочите> на Господния завет, да стои пред Господа, за да Му слугува и да благославя в Името Му, <както прави> до днес;ББ1940 — Второзаконие 10:8

  9 по която причина левийците нямат дял или наследство между братята си; Господ им е наследство, според както Господ, твоят Бог им се обеща).ББ1940 — Второзаконие 10:9

  10 А аз преседях на планината, както първия път, четиридесет дена и четиридесет нощи; па и тоя път Господ ме послуша, като склони Господ да не те погуби.ББ1940 — Второзаконие 10:10

  11 Тогава Господ ми каза: Стани, предвождай тия люде, за да влязат да притежават земята, за която съм се клел на бащите им да я дам на тях.ББ1940 — Второзаконие 10:11

  12 А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ твоят Бог, освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го любиш и да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа,ББ1940 — Второзаконие 10:12

  13 та да пазиш заповедите на Господа и повеленията Му, които днес ти заповядвам за твое добро?ББ1940 — Второзаконие 10:13

  14 Ето, небето на небесата, земята и всичко що е на нея принадлежи на Господа твоя Бог,ББ1940 — Второзаконие 10:14

  15 обаче само бащите ти предпочете Господ и ги възлюби, и измежду всичките племена избра вас, потомството им по тях, както <виждате> днес.ББ1940 — Второзаконие 10:15

  16 Обрежете, прочее, краекожието на сърцето си и не бивайте вече коравовратни.ББ1940 — Второзаконие 10:16

  17 Защото Иеова вашият Бог е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният и страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема дар;ББ1940 — Второзаконие 10:17

  18 Който извършва съдба за сирачето и за вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло.ББ1940 — Второзаконие 10:18

  19 Обичайте, прочее, чужденеца, защото и вие сте били чужденци в Египетската земя.ББ1940 — Второзаконие 10:19

  20 От Господа твоя Бог да се боиш, Нему да слугуваш, Нему да бъдеш привързан и в Неговото име да се кълнеш.ББ1940 — Второзаконие 10:20

  21 Той е с Когото <трябва> да се хвалиш и Той е твоят Бог, Който извърши за тебе тия велики и страшни дела, които очите ти видяха.ББ1940 — Второзаконие 10:21

  22 Бащите ти слязоха в Египет <на брой> седемдесет души; а сега Господ твоят Бог те направи многочислен, като звездите на небето.ББ1940 — Второзаконие 10:22

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents