Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  4Царе 24

  1 В неговите дни възлезе вавилонският цар Навуходоносор; и Иоаким му стана подчинен за три години; сетне се отметна и въстана против него.ББ1940 — 4Царе 24:1

  2 Но Господ прати против него халдейските чети, сирийските чети, моавските чети и четите на амонците, и прати ги против Юда за да го съкрушат, според словото, което Господ говори чрез слугите Си пророците.ББ1940 — 4Царе 24:2

  3 Наистина по заповед от Господа стана това на Юда, за да го отхвърли от лицето Си поради греховете на Манасия, според всичко що бе извършил,ББ1940 — 4Царе 24:3

  4 а още поради невинната кръв, която бе пролял, като напълни Ерусалим с невинна кръв, така че Господ отказа да <му> прости.ББ1940 — 4Царе 24:4

  5 А останалите дела на Иоакима, и всичко що извърши, не са ли написани в Книгата на летописите на Юдовите царе?ББ1940 — 4Царе 24:5

  6 И Иоаким заспа с баща си; и вместо него се възцари син му Иоахин.ББ1940 — 4Царе 24:6

  7 И египетският цар не излезе вече от земята си, защото вавилонският цар бе превзел всичко, което <принадлежеше> на египетския цар, от египетската река до реката Евфрат.ББ1940 — 4Царе 24:7

  8 Иоахин {В 1 Лет. 3:16 и Иер. 24:1, Иехониа.} бе осемнадесет години на възраст, когато се възцари, и царува три месеца в Ерусалим; а името на майка му бе Неуста, дъщеря на Елнатана от Ерусалим.ББ1940 — 4Царе 24:8

  9 Той върши зло пред Господа, съвсем както бе направил баща му.ББ1940 — 4Царе 24:9

  10 В онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносора възлязоха против Ерусалим та обсадиха града.ББ1940 — 4Царе 24:10

  11 И докато слугите му го обсаждаха, вавилонският цар Навуходоносор дойде до града;ББ1940 — 4Царе 24:11

  12 и Юдовият цар Иоахин излезе към вавилонския цар, той, майка му, слугите му, началниците му и скопците му; и вавилонският цар го хвана в осмата година на царуването си.ББ1940 — 4Царе 24:12

  13 И той отнесе от там всичките съкровища на Господния дом и съкровищата на царската къща, и съсече всичките златни вещи в Господния храм, които Израилевия цар Соломон беше направил, според както Господ беше казал.ББ1940 — 4Царе 24:13

  14 И пресели целия Ерусалим, всичките първенци и всичките юначни мъже, десет хиляди пленници, и всичките дърводелци и ковачи; останаха само по-сиромашката част от людете на земята.ББ1940 — 4Царе 24:14

  15 Пресели Иоахима във Вавилон; и заведе пленници от Ерусалим във Вавилон майката на царя, жените на царя, скопците на <царя> и първенците от земята.ББ1940 — 4Царе 24:15

  16 Всичките юначни мъже — седем хиляди души, и дърводелците и ковачите — хиляда души, всичките храбри войници, — тях вавилонският цар заведе пленници във Вавилон.ББ1940 — 4Царе 24:16

  17 И вавилонският цар постави чича си Матания цар вместо него, като промени името му на Седекия.ББ1940 — 4Царе 24:17

  18 Седекия бе двадесет и една година на възраст, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна.ББ1940 — 4Царе 24:18

  19 Той върши зло пред Господа, съвсем както беше направил Иоаким.ББ1940 — 4Царе 24:19

  20 Защото от гнева на Господа, който <пламна> против Ерусалим и Юда, докато ги отхвърли от лицето Си, <стана, че> Седекия въстана против вавилонския цар.ББ1940 — 4Царе 24:20

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents