Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Лука 17

  1 И рече на учениците Си: Не е възможно да не дойдат съблазните; но горко на онзи, чрез който дохождат!ББ1940 — Лука 17:1

  2 По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тия малките.ББ1940 — Лука 17:2

  3 Внимавайте на себе си. Ако прегреши брат ти, смъмри го; и ако се покае прости му.ББ1940 — Лука 17:3

  4 И седем пъти на ден ако ти сгреши, и седем пъти се обърне към тебе и каже: Покайвам се, прощавай му.ББ1940 — Лука 17:4

  5 И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра.ББ1940 — Лука 17:5

  6 А Господ рече: Ако имате вяра колкото синапово зърно, казали бихте на тая черница: Изкорени се и насади се в морето, и тя би ви послушала.ББ1940 — Лука 17:6

  7 А кой от вас, ако има слуга да му оре или да му пасе, ще му рече веднага, щом си дойде от нивата: Влез да ядеш?ББ1940 — Лука 17:7

  8 Напротив не ще ли му рече: Приготви нещо да вечерям, стегни се та ми пошетай, докато ям и пия, и подир това ти ще ядеш и пиеш?ББ1940 — Лука 17:8

  9 Нима ще благодари на слугата за дето е извършил каквото е било заповядано? [Не вярвам].ББ1940 — Лука 17:9

  10 Също така и вие, когато извършите все що ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме <само> това, което бяхме длъжни да извършим.ББ1940 — Лука 17:10

  11 И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше <границата> между Самария и Галилея.ББ1940 — Лука 17:11

  12 И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч,ББ1940 — Лука 17:12

  13 извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за нас!ББ1940 — Лука 17:13

  14 И като ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се.ББ1940 — Лука 17:14

  15 И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога,ББ1940 — Лука 17:15

  16 и падна на лице при нозете на <Исуса> и Му благодареше. И той бе самарянин.ББ1940 — Лука 17:16

  17 А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? а где са деветимата?ББ1940 — Лука 17:17

  18 Не намериха ли се <други> да се върнат и въздадат слава на Бога, освен тоя иноплеменник?ББ1940 — Лука 17:18

  19 И рече му: Стани и си иди; твоята вяра те изцели.ББ1940 — Лука 17:19

  20 А <Исус> попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така щото да се забелязва;ББ1940 — Лука 17:20

  21 нито ще рекат: Ето тук е! или Там е! защото, ето Божието царство е всред вас.ББ1940 — Лука 17:21

  22 И рече на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите< поне> един от дните на Човешкия Син, и няма да видите.ББ1940 — Лука 17:22

  23 И като ви рекат: Ето, тук е! да не отидете, нито да тичате подире< им>.ББ1940 — Лука 17:23

  24 Защото, както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и Човешкият Син в Своя ден.ББ1940 — Лука 17:24

  25 Но първо Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.ББ1940 — Лука 17:25

  26 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;ББ1940 — Лука 17:26

  27 ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички.ББ1940 — Лука 17:27

  28 Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха,ББ1940 — Лука 17:28

  29 а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, —ББ1940 — Лука 17:29

  30 подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.ББ1940 — Лука 17:30

  31 В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нива да не се връща назад.ББ1940 — Лука 17:31

  32 Помнете Лотовата жена.ББ1940 — Лука 17:32

  33 Който иска да спечели живота {Или: Душата} си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.ББ1940 — Лука 17:33

  34 Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави.ББ1940 — Лука 17:34

  35 Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата <ще се вземе, а другата>{Повторението на тези думи вероятно е печатна грешка в изданието от 1940 г.} ще се остави.ББ1940 — Лука 17:35

  36 [Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави].ББ1940 — Лука 17:36

  37 Отговарят Му, казвайки: Къде, Господи? А Той им рече: Където е трупът, там ще се съберат и орлите.ББ1940 — Лука 17:37

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents