Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Матей 10

  1 И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.ББ1940 — Матей 10:1

  2 А ето имената на дванадесетте апостоли: първият, Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Заведеев, и Иоан, неговият брат;ББ1940 — Матей 10:2

  3 Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей;ББ1940 — Матей 10:3

  4 Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го предаде.ББ1940 — Матей 10:4

  5 Тия дванадесет души Исус изпрати и заповяда им, казвайки: Не пътувайте към езичниците, и в самарянски град не влизайте;ББ1940 — Матей 10:5

  6 но по-добре отивайте при изгубените овце от Израилевия дом.ББ1940 — Матей 10:6

  7 И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи.ББ1940 — Матей 10:7

  8 Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.ББ1940 — Матей 10:8

  9 Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна <монета> в пояса си,ББ1940 — Матей 10:9

  10 нито торба за път, нито две ризи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.ББ1940 — Матей 10:10

  11 И в кой да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен, и там оставайте докле си отидете.ББ1940 — Матей 10:11

  12 А когато влизате в дома, поздравявайте го.ББ1940 — Матей 10:12

  13 И ако домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас.ББ1940 — Матей 10:13

  14 И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си.ББ1940 — Матей 10:14

  15 Истина ви казвам, по-леко ще бъде <наказанието> на содомската и гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град.ББ1940 — Матей 10:15

  16 Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.ББ1940 — Матей 10:16

  17 А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият.ББ1940 — Матей 10:17

  18 Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.ББ1940 — Матей 10:18

  19 А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.ББ1940 — Матей 10:19

  20 Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.ББ1940 — Матей 10:20

  21 Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят.ББ1940 — Матей 10:21

  22 Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.ББ1940 — Матей 10:22

  23 А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.ББ1940 — Матей 10:23

  24 Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си.ББ1940 — Матей 10:24

  25 Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му!ББ1940 — Матей 10:25

  26 И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.ББ1940 — Матей 10:26

  27 Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива.ББ1940 — Матей 10:27

  28 Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.ББ1940 — Матей 10:28

  29 Не продават ли се две врабчета за един асарий? и< пак> ни едно от тях няма да падне на земята без <волята> на Отца ви.ББ1940 — Матей 10:29

  30 А вам и космите на главата са всички преброени.ББ1940 — Матей 10:30

  31 Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчетата.ББ1940 — Матей 10:31

  32 И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата.ББ1940 — Матей 10:32

  33 Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.ББ1940 — Матей 10:33

  34 Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.ББ1940 — Матей 10:34

  35 Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й;ББ1940 — Матей 10:35

  36 и неприятели на човека <ще бъдат> домашните му.ББ1940 — Матей 10:36

  37 Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;ББ1940 — Матей 10:37

  38 и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.ББ1940 — Матей 10:38

  39 Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.ББ1940 — Матей 10:39

  40 Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.ББ1940 — Матей 10:40

  41 Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи.ББ1940 — Матей 10:41

  42 И който напои един от тия скромните само с една чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.ББ1940 — Матей 10:42

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents