Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Деяния 13

  1 А в антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел.ББ1940 — Деяния 13:1

  2 И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призовал.ББ1940 — Деяния 13:2

  3 Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха.ББ1940 — Деяния 13:3

  4 И така те, изпратени от Светия Дух, слязоха в Селевкия, и оттам отплуваха за Кипър.ББ1940 — Деяния 13:4

  5 И когато бяха в Саламин, проповядваха Божието слово в юдейските синагоги; и имаха Иоана за свой прислужник.ББ1940 — Деяния 13:5

  6 И като преминаха целия остров до Пафа, намериха някой си магьосник, лъжепророк, юдеин на име Вариисус,ББ1940 — Деяния 13:6

  7 който беше с управителя Сергия Павла, един разумен човек. Тоя <последният> повика Варнава и Савла и поиска да чуе Божието слово.ББ1940 — Деяния 13:7

  8 Но магьосникът Елима (защото така се превежда името му) им се противеше, и стараеше се да отвърне управителя от вярата.ББ1940 — Деяния 13:8

  9 Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Светия Дух, се вгледа в него и рече:ББ1940 — Деяния 13:9

  10 О, ти, пълен с всякакви лукавщини и с всякакво коварство, сине дяволски, враже на всичко що е право, няма ли да престанеш да извращаваш правите пътища на Господа?ББ1940 — Деяния 13:10

  11 И сега, ето, Господната ръка е върху тебе; ти ще ослепееш, и няма да виждаш слънцето за <известно> време. И начаса падна на него помрачаване и тъмнина; и той се луташе, търсейки да го води някой за ръка.ББ1940 — Деяния 13:11

  12 Тогава управителят, като видя станалото, повярва, смаян от Господното учение.ББ1940 — Деяния 13:12

  13 А Павел и дружината му, като отплуваха от Пафа, дойдоха в Перга Памфилийска; а Иоан се отдели от тях и се върна в Ерусалим.ББ1940 — Деяния 13:13

  14 А те заминаха от Перга и стигнаха в Антиохия писидийска; и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха.ББ1940 — Деяния 13:14

  15 И след прочитането на закона и пророците, началниците на синагогата пратиха до тях да им кажат: Братя, ако имате някоя увещателна дума за людете кажете.ББ1940 — Деяния 13:15

  16 Павел, прочее, стана та помаха с ръка, и рече: Израилтяни, и вие, които се боите от Бога, слушайте.ББ1940 — Деяния 13:16

  17 Бог на тоя Израилски народ избра бащите ни и издигна народа, когато престояваха в Египетската земя, и с издигната мишца ги изведе из нея.ББ1940 — Деяния 13:17

  18 И за около четиридесет години ги води и храни в пустинята.ББ1940 — Деяния 13:18

  19 И като изтреби седем народа в Ханаанската земя, раздели <им> тяхната земя да <им бъде> наследство за около четиристотин и петдесет години.ББ1940 — Деяния 13:19

  20 След това <им> дава съдии до пророка Самуила.ББ1940 — Деяния 13:20

  21 После поискаха цар; и Бог им даде Саула, Кисовия син, мъж от Вениаминовото племе, за четиридесет години.ББ1940 — Деяния 13:21

  22 И него като отмахна, издигна им за цар Давида, за когото свидетелствува, казвайки, “Намерих Давида, Иесеевия син, човек според сърцето Ми, който ще изпълни всичката Ми воля”.ББ1940 — Деяния 13:22

  23 От неговото потомство Бог, според обещанието Си, въздигна на Израиля Спасител, Исуса,ББ1940 — Деяния 13:23

  24 след като Иоан, преди Неговото идване, беше проповядвал кръщението на покаяние на целия Израилски народ.ББ1940 — Деяния 13:24

  25 И като свършваше попрището си, Иоан казваше: Според както мислите, кой съм аз? Не съм <Оня, Когото очаквате>; но, ето, подир мене иде Един, Комуто не съм достоен да развържа обувката на нозете.ББ1940 — Деяния 13:25

  26 Братя, потомци от Авраамовия род, и които измежду вас се боят от Бога, нам се изпрати вестта на това спасение.ББ1940 — Деяния 13:26

  27 Защото ерусалимските жители и техните началници, като не Го познаха, а без да <разберат> пророческите думи, които се прочитат всяка събота, изпълниха <ги> като <Го> осъдиха.ББ1940 — Деяния 13:27

  28 Без да намерят <в Него> нещо достойно за смърт, пак изискаха от Пилата да бъде убит.ББ1940 — Деяния 13:28

  29 И когато изпълниха всичко, що бе писано за Него, снеха Го от дървото и положиха Го в гроб.ББ1940 — Деяния 13:29

  30 Но Бог Го възкреси от мъртвите.ББ1940 — Деяния 13:30

  31 И Той в продължение на много дни се явяваше на тия, които бяха възлезли с Него от Галилея в Ерусалим, които сега са свидетели за Него пред людете.ББ1940 — Деяния 13:31

  32 И ние ви донесохме блага вест за обещанието дадено на бащите ни,ББ1940 — Деяния 13:32

  33 че Бог го изпълни на техните чада, като възкреси Исуса; както е писано и във втория Псалом: — “Ти си Мой Син, Аз днес Те родих”.ББ1940 — Деяния 13:33

  34 А че Го е възкресил от мъртвите, никога вече да се не връща в изтлението казва така: “Ще ви дам Верните милости, <обещани> на Давида”.ББ1940 — Деяния 13:34

  35 Защото и в друг <Псалом> казва: “Няма да оставиш Светеца Си да види изтление”.ББ1940 — Деяния 13:35

  36 Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си, и видя изтление.ББ1940 — Деяния 13:36

  37 А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя изтление.ББ1940 — Деяния 13:37

  38 И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез Него се проповядва на вас прощение на греховете.ББ1940 — Деяния 13:38

  39 и че всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон.ББ1940 — Деяния 13:39

  40 Затова внимавайте да не би да <ви> постигне казаното от пророците:ББ1940 — Деяния 13:40

  41 “Погледнете, презрители, учудете се, и се погубете; Защото Аз ще извърша едно дело във вашите дни, Дело, което никак няма да повярвате, ако и да ви го разкаже някой”.ББ1940 — Деяния 13:41

  42 Когато си излизаха [из юдейската синагога, езичниците] ги молеха да им се проповядват тия думи и следващата събота.ББ1940 — Деяния 13:42

  43 И когато се разиде синагогата, мнозина от юдеите и от благочестивите прозелити тръгнаха след Павла и Варнава; които, като се разговаряха с тях, увещаваха ги да постоянствуват в Божията благодат.ББ1940 — Деяния 13:43

  44 На следващата събота се събра почти целият град да чуят Божието слово.ББ1940 — Деяния 13:44

  45 А юдеите като видяха множествата, изпълниха се със завист, опровергаваха това, което говореше Павел и хулеха.ББ1940 — Деяния 13:45

  46 Но Павел и Варнава говореха дързостно и рекоха: Нужно беше да се възвести първо на вас Божието учение; но понеже го отхвърляте и считате себе си недостойни за вечния живот, ето обръщаме се към езичниците.ББ1940 — Деяния 13:46

  47 Защото така ни заповяда Господ, <казвайки>: “Поставих Те за светлина на народите, За да бъдеш за спасение до края на земята”.ББ1940 — Деяния 13:47

  48 И езичниците, като слушаха това, радваха се и славеха Божието учение; и повярваха всички, които бяха отредени за вечния живот.ББ1940 — Деяния 13:48

  49 И Господното учение се разпространяваше по цялата тая страна.ББ1940 — Деяния 13:49

  50 А юдеите подбудиха набожните високопоставени жени и градските първенци, и като повдигнаха гонение против Павла и Варнава, изпъдиха ги из пределите си.ББ1940 — Деяния 13:50

  51 А те отърсиха против тях праха от нозете си, и дойдоха в Икония.ББ1940 — Деяния 13:51

  52 А учениците се изпълниха с радост и със Светия Дух.ББ1940 — Деяния 13:52

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents