Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Псалми 106

  1 (По слав. 105). Алилуя. Славете Господа, защото е благ. Защото Неговата милост <трае> до века.ББ1940 — Псалми 106:1

  2 Кой може да изкаже мощните дела на Господа, Или да разгласи всичките Негови хвали?ББ1940 — Псалми 106:2

  3 Блажени ония, които пазят правосъдие; <Блажен> оня, който върши правда на всяко време.ББ1940 — Псалми 106:3

  4 Помни ме, Господи, с благоволението, което питаеш към людете Си; Посети ме със спасението Си;ББ1940 — Псалми 106:4

  5 За да видя благоденствието на Твоите избрани, За да се радвам във веселието на народа Ти, За да се хваля заедно с Твоето наследство.ББ1940 — Псалми 106:5

  6 Съгрешихме ние и бащите ни, Беззаконие и нечестие сторихме.ББ1940 — Псалми 106:6

  7 Бащите ни не разсъждаваха за Твоите чудесни дела в Египет, Не си спомняха многото Твои милости, Но се възпротивиха при морето, при Червеното море.ББ1940 — Псалми 106:7

  8 При все това <Бог> ги избави заради името Си, За да направи познато могъществото Си.ББ1940 — Псалми 106:8

  9 Смъмра Червеното море, и то изсъхна; И така ги преведе през дълбочините като през пасбище,ББ1940 — Псалми 106:9

  10 И ги спаси от ръката на ненавистника им, И ги изкупи от ръката на неприятеля.ББ1940 — Псалми 106:10

  11 Водите покриха противниците им; Не остана ни един от тях.ББ1940 — Псалми 106:11

  12 Тогава повярваха думите Му, Пееха хвалата Му.ББ1940 — Псалми 106:12

  13 <Но> скоро забравиха делата Му, Не чакаха <изпълнението на> намерението Му,ББ1940 — Псалми 106:13

  14 Но се полакомиха твърде много в пустинята, И изпитаха Бога в безводната страна;ББ1940 — Псалми 106:14

  15 И Той им даде това, което искаха; Прати, обаче, мършавост на душите им.ББ1940 — Псалми 106:15

  16 Също и на Моисея те завидяха в стана. <И> на Господния светия Аарон.ББ1940 — Псалми 106:16

  17 Земята се разтвори та погълна Датана, И покри Авироновата дружина;ББ1940 — Псалми 106:17

  18 И огън се запали всред дружината им; Пламък изгори нечестивите.ББ1940 — Псалми 106:18

  19 Те направиха теле в Хорив, И поклониха се на излеян идол;ББ1940 — Псалми 106:19

  20 Така размениха Славата си Срещу подобие на вол, който яде трева!ББ1940 — Псалми 106:20

  21 Забравиха своя избавител Бог, Който беше извършил велики дела в Египет,ББ1940 — Псалми 106:21

  22 Чудесни дела в Хамовата земя, Страшни неща около Червеното море.ББ1940 — Псалми 106:22

  23 Затова Той каза, че ще ги изтреби; <Само че> избраният му Моисей застана пред Него в пролома За да отвърне гнева Му, да не би да <ги> погуби.ББ1940 — Псалми 106:23

  24 Дори те презряха желаната земя, Не повярваха Неговото слово,ББ1940 — Псалми 106:24

  25 А пороптаха в шатрите си, И не послушаха гласа на Господа.ББ1940 — Псалми 106:25

  26 Затова Той им се закле {Еврейски: Подигна ръката Си.}, Че ще ги повали в пустинята,ББ1940 — Псалми 106:26

  27 И че ще повали потомството им между народите, И ще ги разпръсне по <разни> страни,ББ1940 — Псалми 106:27

  28 Тоже те се прилепиха към Ваалфегора, И ядоха жертви <принесени> на мъртви <богове>.ББ1940 — Псалми 106:28

  29 И тъй, предизвикаха <Бога> с делата си До толкова щото язвата направи пролом между тях.ББ1940 — Псалми 106:29

  30 Но стана Финеес и извърши посредничество, Та язвата престана;ББ1940 — Псалми 106:30

  31 И това му се вмени за правда Из род в род до века.ББ1940 — Псалми 106:31

  32 Също и при водите на Мерива те Го разгневиха, Така щото стана зле с Моисея поради тях;ББ1940 — Псалми 106:32

  33 Защото се възбунтуваха против Духа Му, Та <Моисей> говори несмислено с устните си.ББ1940 — Псалми 106:33

  34 <При това>, те не изтребиха племената Според както Господ им бе заповядал,ББ1940 — Псалми 106:34

  35 Но се смесиха с <тия> народи, И се научиха на техните дела;ББ1940 — Псалми 106:35

  36 Тъй щото служиха на идолите им, Които станаха примка за тях.ББ1940 — Псалми 106:36

  37 Да! синовете си и дъщерите си Принесоха в жертва на бесовете,ББ1940 — Псалми 106:37

  38 И проляха невинна кръв, кръвта на синовете си и на дъщерите си, Които пожертвуваха на ханаанските идоли; И земята се оскверни от кръвопролития.ББ1940 — Псалми 106:38

  39 Така те се оскверниха от делата си, И блудствуваха в деянията си.ББ1940 — Псалми 106:39

  40 Затова гневът на Господа пламна против людете Му И Той се погнуси от наследството Си.ББ1940 — Псалми 106:40

  41 Предаде ги в ръцете на народите; И завладяха ги ненавистниците им.ББ1940 — Псалми 106:41

  42 Неприятелите им още ги притесняваха; И те останаха подчинени под ръката им.ББ1940 — Псалми 106:42

  43 Много пъти Той ги избавя; Но, понеже намеренията им бяха бунтовнически, <Затова> се и унижиха поради беззаконието си.ББ1940 — Псалми 106:43

  44 Въпреки това, обаче, Той погледна на утеснението им Когато чу вика им;ББ1940 — Псалми 106:44

  45 Спомни си за тях Своя завет, И разкая се според голямата Си милост;ББ1940 — Псалми 106:45

  46 Тоже стори да ги съжаляват Всички, които ги бяха пленили.ББ1940 — Псалми 106:46

  47 Избави ни, Господи Боже наш, И събери ни измежду народите, За да славословим Твоето свето име, И да тържествуваме с Твоята хвала.ББ1940 — Псалми 106:47

  48 Благословен да е Господ Израилевият Бог от века и до века; И всичките люде да рекат: Амин. Алилуя.ББ1940 — Псалми 106:48

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents