Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1 Летописи

  1Летописи 1

  1 Адам, Сит, Енос,ББ1940 — 1Летописи 1:1

  2 Каинан, Маалалеил, Яред,ББ1940 — 1Летописи 1:2

  3 Енох, Матусал, Ламех,ББ1940 — 1Летописи 1:3

  4 Ное, Сим, Хам и Яфет.ББ1940 — 1Летописи 1:4

  5 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас;ББ1940 — 1Летописи 1:5

  6 а Гомерови синове: Асханаз, Дифат {В Бит. 10:3, Рифат.}, и Тогарма;ББ1940 — 1Летописи 1:6

  7 а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим {В Бит. 10:4, Доданим.}.ББ1940 — 1Летописи 1:7

  8 Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;ББ1940 — 1Летописи 1:8

  9 а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.ББ1940 — 1Летописи 1:9

  10 И Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята;ББ1940 — 1Летописи 1:10

  11 а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,ББ1940 — 1Летописи 1:11

  12 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите;ББ1940 — 1Летописи 1:12

  13 а Ханаан роди първородния си Сидон и Хета,ББ1940 — 1Летописи 1:13

  14 и евусейците, аморейците, гергесейците,ББ1940 — 1Летописи 1:14

  15 евейците, арукейците, асенейците,ББ1940 — 1Летописи 1:15

  16 арвадците, цемарейците и аматейците.ББ1940 — 1Летописи 1:16

  17 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а <Арамови синове:> Уз, Ул, Гетер и Мосох {В Бит. 10:23, Маш.};ББ1940 — 1Летописи 1:17

  18 а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.ББ1940 — 1Летописи 1:18

  19 И на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек {Т.е., Разделение.}, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му бе Иоктан.ББ1940 — 1Летописи 1:19

  20 А Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха,ББ1940 — 1Летописи 1:20

  21 Адорама, Узала, Дикла,ББ1940 — 1Летописи 1:21

  22 Гевала {В Бит. 10:28, Овала.}, Авимаила, Шева,ББ1940 — 1Летописи 1:22

  23 Офира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове.ББ1940 — 1Летописи 1:23

  24 Сим, Арфаксад, Сала,ББ1940 — 1Летописи 1:24

  25 Евер, Фалек, Рагав,ББ1940 — 1Летописи 1:25

  26 Серух, Нахор, Тара,ББ1940 — 1Летописи 1:26

  27 Аврам, който е и Авраам,ББ1940 — 1Летописи 1:27

  28 А Авраамови синове: Исаак и Исмаил.ББ1940 — 1Летописи 1:28

  29 Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,ББ1940 — 1Летописи 1:29

  30 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема,ББ1940 — 1Летописи 1:30

  31 Етур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове.ББ1940 — 1Летописи 1:31

  32 А ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; а Иоксанови синове: Шева и Дедан;ББ1940 — 1Летописи 1:32

  33 а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура.ББ1940 — 1Летописи 1:33

  34 И Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил,ББ1940 — 1Летописи 1:34

  35 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;ББ1940 — 1Летописи 1:35

  36 а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи {В Бит. 36:11, Сефо.}, Готом, Кенез, Тамна и Амалик;ББ1940 — 1Летописи 1:36

  37 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.ББ1940 — 1Летописи 1:37

  38 А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;ББ1940 — 1Летописи 1:38

  39 а Лотанови синове: Хори и Омам {В Бит. 36:22, Емам.}; а сестра на Лотана бе Тамна;ББ1940 — 1Летописи 1:39

  40 Совалови синове: Алиан {В Бит. 36:23, Алван.}, Манахат, Гевал, Сефи {В Бит. 36:23, Сефо.} и Онам; а Севегонови синове: Аиа и Ана:ББ1940 — 1Летописи 1:40

  41 Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;ББ1940 — 1Летописи 1:41

  42 Асарови синове: Валаан, Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.ББ1940 — 1Летописи 1:42

  43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син; и името на града му бе Денава.ББ1940 — 1Летописи 1:43

  44 А като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора.ББ1940 — 1Летописи 1:44

  45 А като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.ББ1940 — 1Летописи 1:45

  46 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит.ББ1940 — 1Летописи 1:46

  47 А като умря Адад, вместо него се възцари Самла, от Масрека.ББ1940 — 1Летописи 1:47

  48 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Евфрат {Еврейски: Реката.}.ББ1940 — 1Летописи 1:48

  49 А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.ББ1940 — 1Летописи 1:49

  50 А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад {В Бит. 36:39 Адар.}; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука.ББ1940 — 1Летописи 1:50

  51 А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия {В Бит. 36:40 Алва.}, първенец Етет,ББ1940 — 1Летописи 1:51

  52 първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон,ББ1940 — 1Летописи 1:52

  53 първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,ББ1940 — 1Летописи 1:53

  54 първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци.ББ1940 — 1Летописи 1:54

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents