Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  3Царе 10

  1 И Савската {Еврейски: Шевска.} царица, като чу, че Соломон се прочува <като служител на> Господното име, дойде да го опита с мъчни <за нея въпроси>.ББ1940 — 3Царе 10:1

  2 Дойде в Ерусалим с една твърде голяма свита, с камили натоварени с аромати, и с твърде много злато и скъпоценни камъни; и като дойде при Соломона, говори с него за всичко що имаше на сърцето си.ББ1940 — 3Царе 10:2

  3 И Соломон отговори на всичките й въпроси; нямаше нищо скрито за царя, което не <можа> да й обясни.ББ1940 — 3Царе 10:3

  4 А като видя Савската царица всичката мъдрост на Соломона, и къщата която бе построил,ББ1940 — 3Царе 10:4

  5 ястията на трапезата му, седенето на слугите му, и прислужването на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и нагорнището, с което отиваше в Господния дом, не остана дух в нея.ББ1940 — 3Царе 10:5

  6 И рече на царя: Верен беше слухът, който чух в земята си, за твоето състояние и за мъдростта ти.ББ1940 — 3Царе 10:6

  7 Аз не вярвах думите, докато не дойдох и не видях с очите си; но, ето, нито половината не ми е била казана; мъдростта ти и благоденствието ти надминават слуха, който бях чула.ББ1940 — 3Царе 10:7

  8 Честити мъжете ти, честити тия твои слуги, които стоят всякога пред тебе та слушат мъдростта ти.ББ1940 — 3Царе 10:8

  9 Да бъде благословен Господ твоят Бог, Който има благоволение към тебе да те постави на Израилевия престол. Понеже Господ е възлюбил Израиля за винаги, затова те е поставил цар, за да раздаваш правосъдие и да вършиш правда.ББ1940 — 3Царе 10:9

  10 И тя даде на царя сто и двадесет таланта злато, и твърде много аромати и скъпоценни камъни; не дойде вече такова изобилие от аромати, каквото ония, които Савската царица даде на Соломона.ББ1940 — 3Царе 10:10

  11 Още и Хирамовите кораби, които донасяха злато от Офир, донасяха от Офир и голямо изобилие алмугови дървета и скъпоценни камъни.ББ1940 — 3Царе 10:11

  12 А от алмуговите дървета царят направи преградки в Господния дом и в царската къща, тоже и арфи и псалтири за певците; такива алмугови дървета не са дохождали нито са били виждани до днес.ББ1940 — 3Царе 10:12

  13 И цар Соломон даде на Савската царица всичко що тя желаеше, каквото поиска, освен онова, което цар Соломон й даде доброволно. И тъй тя се върна със слугите си та си отиде в своята си земя.ББ1940 — 3Царе 10:13

  14 А теглото на златото, което дохождаше на Соломона всяка година, беше шестстотин и шестдесет и шест златни таланта,ББ1940 — 3Царе 10:14

  15 освен онова, което <се внасяше> от купувачите, от товарите на търговците, от всичките арабски царе и от управителите на страната.ББ1940 — 3Царе 10:15

  16 И цар Соломон направи двеста щита от ковано злато; шестстотин <сикли> злато се иждиви за всеки щит;ББ1940 — 3Царе 10:16

  17 и триста щитчета от ковано злато; три фунта злато се иждиви за всяко щитче; и царят ги положи в къщата Ливански лес.ББ1940 — 3Царе 10:17

  18 Царят направи и един великолепен престол от слонова кост, който позлати с най-чисто злато.ББ1940 — 3Царе 10:18

  19 Престолът имаше шест стъпала, и върхът на престола беше кръгъл отзаде; и имаше облегалки от двете страни на седалището, и два лъва стояха край облегалките.ББ1940 — 3Царе 10:19

  20 А там, върху шестте стъпала, от двете страни, стояха дванадесет лъва; подобно нещо не се е направило в никое царство.ББ1940 — 3Царе 10:20

  21 И всичките цар Соломонови съдове за пиене бяха златни, и всичките съдове в къщата Ливански лес от чисто злато; ни един не бе от сребро; <среброто> се считаше за нищо в Соломоновото време.ББ1940 — 3Царе 10:21

  22 Защото царят имаше на морето кораби, <като> тарсийските, заедно с корабите на Хирама; еднъж в три години тия тарсийски кораби дохождаха и донасяха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни.ББ1940 — 3Царе 10:22

  23 Така цар Соломон надмина всичките царе на света по богатство и мъдрост.ББ1940 — 3Царе 10:23

  24 И целият свят търсеше Соломоновото присъствие, за да чуят мъдростта, която Бог бе турил в сърцето му.ББ1940 — 3Царе 10:24

  25 И всяка година донасяха всеки от тях подаръка си, сребърни вещи, златни вещи, облекла, оръжия и аромати, коне и мъски.ББ1940 — 3Царе 10:25

  26 Тоже Соломон събра колесници и конници; имаше хиляда и четиристотин колесници, и дванадесет хиляди конници, които настани в градовете за колесниците и при царя в Ерусалим.ББ1940 — 3Царе 10:26

  27 И царят направи среброто да изобилва в Ерусалим, като камъни, а кедрите направи, като полските черници.ББ1940 — 3Царе 10:27

  28 И конете, които имаше Соломон, се докарваха из Египет; и царските търговци ги купуваха по стада с <определена> цена.ББ1940 — 3Царе 10:28

  29 А всяка колесница излизаше из Египет и възхождаше <в Ерусалим> за шестстотин сребърни <сикли> и всеки кон за сто и петдесет; така също за всичките хетейски царе, и за сирийските царе, те се доставяха чрез тия <търговци>.ББ1940 — 3Царе 10:29

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents