Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Изход 25

  1 Тогава Господ говори на Моисея казвайки:ББ1940 — Изход 25:1

  2 Кажи на израилтяните да Ми съберат принос; от всеки човек, който на радо сърце би дал, ще приемете приноса за Мене.ББ1940 — Изход 25:2

  3 И ето какъв принос ще приемете от тях; злато, сребро и мед,ББ1940 — Изход 25:3

  4 синьо, мораво, червено, висон, и козина,ББ1940 — Изход 25:4

  5 червенобоядисани овнешки кожи и язовски {Или: делфинови} кожи, ситимово дърво {Т.е., акация.},ББ1940 — Изход 25:5

  6 масло за осветление, и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене,ББ1940 — Изход 25:6

  7 оникси, и камъни за влагане на ефода и на нагръдника.ББ1940 — Изход 25:7

  8 И да Ми направят светилище, за да обитавам между тях.ББ1940 — Изход 25:8

  9 По всичко, което ти показвам — образа на скинията и образа на всичките й принадлежности, — така да я направите.ББ1940 — Изход 25:9

  10 Да направят ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок.ББ1940 — Изход 25:10

  11 Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; и отгоре му да направиш златен венец наоколо.ББ1940 — Изход 25:11

  12 И да излееш за него четири златни колелца, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна, и две колелца на другата му страна.ББ1940 — Изход 25:12

  13 Да направиш и върлини от ситимово дърво и да ги обковеш със злато,ББ1940 — Изход 25:13

  14 па да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът с тях.ББ1940 — Изход 25:14

  15 Върлините да остават в колелцата на ковчега; да се не изваждат от него.ББ1940 — Изход 25:15

  16 И да вложиш в ковчега <плочите на> свидетелството, което ще ти дам.ББ1940 — Изход 25:16

  17 Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко.ББ1940 — Изход 25:17

  18 И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на двата края на умилостивилището.ББ1940 — Изход 25:18

  19 Да направиш един херувим на единия край, и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края.ББ1940 — Изход 25:19

  20 И херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго; към умилостивилището да бъдат <обърнати> лицата на херувимите.ББ1940 — Изход 25:20

  21 И да положат умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да вложиш <плочите на> свидетелството, което ще ти дам.ББ1940 — Изход 25:21

  22 Там ще се срещам с тебе; и отгоре на умилостивилището, измежду двата херувима, които са върху ковчега <с плочите> на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядам за израилтяните.ББ1940 — Изход 25:22

  23 Да направиш трапеза от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка, и лакът и половина висока.ББ1940 — Изход 25:23

  24 Да я обковеш с чисто злато и да й направиш златен венец на около.ББ1940 — Изход 25:24

  25 Да й направиш и перваз наоколо, една длан <широк>, и да направиш златен венец около перваза й.ББ1940 — Изход 25:25

  26 Да й направиш и четири златни колелца, и да поставиш колелцата на четирите й ъгъла, които са при четирите й нозе.ББ1940 — Изход 25:26

  27 Колелцата да бъдат до самия перваз, като влагалища на върлините, за да се носи трапезата.ББ1940 — Изход 25:27

  28 Върлините ще направиш от ситимово дърво, и да ги обковеш със злато, и да се носи трапезата с тях.ББ1940 — Изход 25:28

  29 И да направиш блюдата й, темянниците й, поливалниците й, и тасовете й, за употреба при възлиянията; от чисто злато да ги направиш.ББ1940 — Изход 25:29

  30 И на трапезата постоянно да слагаш хлябове за приношение пред Мен.ББ1940 — Изход 25:30

  31 Да направиш и светилника от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му, и цветята му да са част от самия него.ББ1940 — Изход 25:31

  32 От страните му да се издават шест клона, три клона на светилника от едната му страна, и три клона на светилника от другата му страна.ББ1940 — Изход 25:32

  33 На единия клон да има три чашки, като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадеми, и една топчица и едно цвете; така да има и на шестте клона, които се издават от светилника.ББ1940 — Изход 25:33

  34 И на <стъблото на> светилника да има четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им.ББ1940 — Изход 25:34

  35 И на шестте клона, които се издават от светилника, да има под <първите> два клона една топчица, част от самия него, и под <вторите> два клона една топчица, част от самия него, и под третите два клона една топчица, част от самия него.ББ1940 — Изход 25:35

  36 Топчиците им и клоновете им да са част от самия него; <светилникът> да бъде цял изкован от чисто злато.ББ1940 — Изход 25:36

  37 И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят отпреде му.ББ1940 — Изход 25:37

  38 Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато.ББ1940 — Изход 25:38

  39 От един талант чисто злато да се направи той и всички тия прибори.ББ1940 — Изход 25:39

  40 Внимавай да ги направиш по образеца им, който ти бе показан на планината.ББ1940 — Изход 25:40

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents