Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Йоан 8

  1 А Исус отиде на Елеонския хълм.ББ1940 — Йоан 8:1

  2 И рано сутринта пак дойде в храма; а всичките люде дохождаха при Него, и Той седна и ги поучаваше.ББ1940 — Йоан 8:2

  3 И книжниците и фарисеите доведоха [при Него] една жена уловена в прелюбодейство и, като я поставиха насред, казаха Му:ББ1940 — Йоан 8:3

  4 Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство.ББ1940 — Йоан 8:4

  5 А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни; Ти, прочее, що казваш за нея?ББ1940 — Йоан 8:5

  6 И това казаха да Го изпитват, за да имат за <какво> да Го обвиняват. А Исус се наведе на долу и пишеше с пръст на земята.ББ1940 — Йоан 8:6

  7 Но като постоянствуваха да Го питат, Той се изправи и рече им: Който от вас е безгрешен {Или: Невинен.} нека пръв хвърли камък на нея.ББ1940 — Йоан 8:7

  8 И пак се наведе на долу, и пишеше с пръст на земята.ББ1940 — Йоан 8:8

  9 А те, като чуха това разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите <и следваха> до последните; и Исус остана сам, и жената, гдето си беше, насред.ББ1940 — Йоан 8:9

  10 И когато се изправи, Исус й рече: Жено, къде са тези, [които те обвиняваха]? Никой ли не те осъди?ББ1940 — Йоан 8:10

  11 И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече.ББ1940 — Йоан 8:11

  12 Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.ББ1940 — Йоан 8:12

  13 Затова фарисеите Му рекоха: Ти сам свидетелствуваш за Себе Си; Твоето свидетелство не е истинно.ББ1940 — Йоан 8:13

  14 Исус в отговор им рече: Ако и да свидетелствувам за Себе Си, <пак> свидетелството Ми е истинно; защото зная от къде съм дошъл и на къде отивам; а вие не знаете от къде ида или на къде отивам.ББ1940 — Йоан 8:14

  15 Вие съдите по плът; Аз не съдя никого.ББ1940 — Йоан 8:15

  16 И даже ако съдя Моята съдба е истинна, защото не съм сам, но Аз <съм>, и Отец, Който Ме е изпратил.ББ1940 — Йоан 8:16

  17 И в закона, да, във вашия <закон> е писано, че свидетелството на двама човека е истинно.ББ1940 — Йоан 8:17

  18 Аз съм, Който свидетелствувам за Себе Си; и Отец, Който Ме е пратил, свидетелствува за Мене.ББ1940 — Йоан 8:18

  19 Тогава Му казаха: Где е Твоят Отец? Исус отговори: Нито Мене познавате, нито Отец Ми; ако познавахте Мене, бихте познавали и Отца Ми.ББ1940 — Йоан 8:19

  20 Тия думи Той изговори в съкровищницата, като поучаваше в храма; и никой не Го хвана, защото часът Му не беше още дошъл.ББ1940 — Йоан 8:20

  21 И пак им рече <Исус>: Аз си отивам; и ще Ме търсите, но в греха си ще умрете. Гдето отивам Аз, вие не можете да дойдете?ББ1940 — Йоан 8:21

  22 Затова юдеите казаха: Да не би да се самоубие, че казва: Гдето отивам Аз, вие не можете да дойдете?ББ1940 — Йоан 8:22

  23 И рече им: Вие сте от тия, <които> са долу; Аз съм от ония, <които> са <горе>. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят.ББ1940 — Йоан 8:23

  24 По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм <това, което казвам>, в греховете си ще умрете.ББ1940 — Йоан 8:24

  25 Те, прочее, Му рекоха: Ти кой си? Исус им каза: Преди всичко, Аз съм именно това, което ви казвам.ББ1940 — Йоан 8:25

  26 Много нещо имам да говоря и да съдя за вас; но Този, Който Ме е пратил, е истинен; и каквото съм чул от Него, това говоря на света.ББ1940 — Йоан 8:26

  27 Те не разбраха, че им говореше за Отца.ББ1940 — Йоан 8:27

  28 Тогава рече Исус: Когато издигнете Човешкия Син, тогава ще познаете, че съм <това което казвам>, и че от Себе Си нищо не върша, но каквото Ме е научил Отец, това говоря.ББ1940 — Йоан 8:28

  29 И Този, Който ме е пратил, с Мене е; не Ме е оставил сам, Аз върша всякога онова, което е Нему угодно.ББ1940 — Йоан 8:29

  30 Когато говореше това, мнозина повярваха в Него.ББ1940 — Йоан 8:30

  31 Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;ББ1940 — Йоан 8:31

  32 и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.ББ1940 — Йоан 8:32

  33 Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги; как казваш Ти: Ще станете свободни.ББ1940 — Йоан 8:33

  34 Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха.ББ1940 — Йоан 8:34

  35 А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно.ББ1940 — Йоан 8:35

  36 Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.ББ1940 — Йоан 8:36

  37 Зная, че сте Авраамово потомство; но пак искате да Ме убиете, защото за Моето учение няма място във вас.ББ1940 — Йоан 8:37

  38 Аз говоря това, което съм видял у <Моя> Отец; също и вие вършите това, което сте чули от вашия баща.ББ1940 — Йоан 8:38

  39 Те в отговор Му казаха: Наш баща е Авраам. Исус им каза: Ако бяхте Авраамови чада, Авраамовите дела щяхте да вършите.ББ1940 — Йоан 8:39

  40 А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е сторил.ББ1940 — Йоан 8:40

  41 Вие вършите делата на баща си. Те му рекоха: Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме, Бога.ББ1940 — Йоан 8:41

  42 Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати.ББ1940 — Йоан 8:42

  43 Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето учение.ББ1940 — Йоан 8:43

  44 Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на <лъжата> баща.ББ1940 — Йоан 8:44

  45 А понеже Аз говоря истината, вие не Ме вярвате.ББ1940 — Йоан 8:45

  46 Кой от вас Ме обвинява в грях? Но ако говоря истина, защо не Ме вярвате?ББ1940 — Йоан 8:46

  47 Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не слушате, защото не сте от Бога.ББ1940 — Йоан 8:47

  48 Юдеите в отговор Му рекоха: Не казваме ли ние право, че си самарянин и имаш бяс?ББ1940 — Йоан 8:48

  49 Исус отговори: Нямам бяс; но Аз почитам Отца Си, а вие Ме позорите.ББ1940 — Йоан 8:49

  50 Но Аз не търся слава за Себе Си; има Един, Който търси и съди.ББ1940 — Йоан 8:50

  51 Истина, истина ви казвам, ако някой опази Моето учение, няма да види смърт до века.ББ1940 — Йоан 8:51

  52 Юдеите Му рекоха: Сега знаем, че имаш бяс. Авраам умря, също и пророците; а Ти казваш: Ако някой опази Моето учение, няма да вкуси смърт до века.ББ1940 — Йоан 8:52

  53 Нима Ти си по-голям от баща ни Авраама, който умря? И пророците умряха. Ти на какъв се правиш?ББ1940 — Йоан 8:53

  54 Исус отговори: Ако славя Аз Себе Си, славата Ми е нищо; Отец Ми е, Който Ме слави, за Когото вие казвате, че е ваш Бог;ББ1940 — Йоан 8:54

  55 и <пак> не сте Го познали. Но Аз Го познавам; и ако река, че не Го познавам, ще бъда като вас лъжец; но Аз го познавам и пазя словото Му.ББ1940 — Йоан 8:55

  56 Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види Моя ден; и видя го и се зарадва.ББ1940 — Йоан 8:56

  57 Юдеите Му рекоха: Петдесет години още нямаш, и Авраам ли си видял?ББ1940 — Йоан 8:57

  58 Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм.ББ1940 — Йоан 8:58

  59 Тогава взеха камъни да хвърлят върху Му; но Исус се скри и излезе от храма, [минавайки през сред; и така си отиде].ББ1940 — Йоан 8:59

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents