Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Изход 12

  1 Тогава Господ говори на Моисея и Аарона в Египетската земя, казвайки:ББ1940 — Изход 12:1

  2 Тоя месец ще ви бъде началният месец; ще ви бъде първият месец на годината.ББ1940 — Изход 12:2

  3 Говорете на цялото Израилево общество, като <им> кажете да си вземат, на десетия ден от тоя месец, всеки по едно агне, според бащините си домове, по едно агне за всеки дом.ББ1940 — Изход 12:3

  4 Но ако домашните са малцина за агнето, тогава <домакинът> и най-ближният до къщата му съсед нека го вземат, според числото на човеците <в тях>; смятайте за агнето според онова, което всеки може да изяде.ББ1940 — Изход 12:4

  5 Агнето или ярето ви нека бъде без недостатък, едногодишно мъжко; от овците или от козите да го вземете.ББ1940 — Изход 12:5

  6 И да го пазите до четиринадесетия ден от същия месец; тогава цялото общество на израилтяните, събрани в <домовете си> да го заколят привечер.ББ1940 — Изход 12:6

  7 После нека вземат от кръвта и турят на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат.ББ1940 — Изход 12:7

  8 През същата нощ нека ядат месото, печено на огън; с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат.ББ1940 — Изход 12:8

  9 Да не ядете от него сурово нито варено във вода, но изпечено на огън, с главата му, краката му и дреболиите му.ББ1940 — Изход 12:9

  10 И да не оставите нищо от него до утринта; ако остане нещо до утринта, изгорете го в огън.ББ1940 — Изход 12:10

  11 И така да го ядете: препасани през кръста си, с обущата на нозете си и тоягите в ръцете си; и да го ядете набързо, <понеже е време на> Господното минаване.ББ1940 — Изход 12:11

  12 Защото в оная нощ ще мина през Египетската земя, и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, и човек и животно; и ще извърша съдби против всичките египетски богове; Аз съм Иеова.ББ1940 — Изход 12:12

  13 И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва.ББ1940 — Изход 12:13

  14 Оня ден ще ви бъде за спомен, и ще го пазите като празник на Господа във всичките си поколения; вечен закон ще ви бъде, да го празнувате.ББ1940 — Изход 12:14

  15 Седем дни да ядете безквасен хляб; още на първия ден ще дигнете кваса от къщите си; защото, който яде квасно от първия ден до седмия ден, оня човек ще се изтреби отсред Израиля.ББ1940 — Изход 12:15

  16 На първия ден ще имате свет събор, и на седмия ден свет събор; никаква работа да не се върши в тях, освен <около> онова, което е нужно за ядене на всеки; само това може да вършите.ББ1940 — Изход 12:16

  17 Да пазите, прочее, <празника> на безквасните, защото в същия тоя ден изведох войнствата ви из Египетската земя; заради което ще ви бъде вечен закон да пазите тоя ден във всичките си поколения.ББ1940 — Изход 12:17

  18 От вечерта на четиринадесетия ден от първия месец до вечерта на двадесет и първия ден от месеца ще ядете безквасни хлябове.ББ1940 — Изход 12:18

  19 Седем дена да се не намира квас в къщите ви; защото който яде квасно, оня човек ще се изтреби отсред обществото на израилтяните, бил той пришелец или туземец.ББ1940 — Изход 12:19

  20 Нищо квасно да не ядете; във всичките си жилища безквасни хлябове да ядете.ББ1940 — Изход 12:20

  21 Тогава, <на четиринадесетия ден от месеца>, Моисей повика всичките Израилеви старейшини и рече им: Идете та си вземете по едно агне според челядите си и заколете пасхата.ББ1940 — Изход 12:21

  22 После да вземете китка от исоп и да я потопите в кръвта, която <ще приемете> в леген, и с кръвта, що е в легена, да ударите по горния праг и двата стълба на <къщната> врата; и никой от вас да не излезе из къщната си врата до утринта.ББ1940 — Изход 12:22

  23 Защото Господ ще мине, за да порази египтяните, а когато види кръвта на горния праг и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата, и не ще остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази.ББ1940 — Изход 12:23

  24 И ще пазите това като вечен закон за себе си и за синовете си.ББ1940 — Изход 12:24

  25 Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде според обещанието си, ще пазите тая служба.ББ1940 — Изход 12:25

  26 И когато чадата ви попитат: Какво искате да кажете с тая служба?ББ1940 — Изход 12:26

  27 Ще отговорите: Това е жертва <в спомен> на минаването на Господа, който отмина къщите на израилтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава людете се наведоха и се поклониха.ББ1940 — Изход 12:27

  28 И израилтяните отидоха та сториха, според както Господ заповяда на Моисея и Аарона; така направиха.ББ1940 — Изход 12:28

  29 И по среднощ Господ порази всяко първородно в Египетската земя, от първородния на Фараона, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който бе в затвора, както и всяко първородно от добитък.ББ1940 — Изход 12:29

  30 И Фараон стана през нощта, той и всичките му слуги, и всичките египтяни; и нададе се голям писък в Египет, защото нямаше къща без мъртвец.ББ1940 — Изход 12:30

  31 И повика Моисея и Аарона <още> през нощта та рече: Станете и вие и израилтяните, излезте изсред людете ми и идете, послужете на Иеова, както рекохте;ББ1940 — Изход 12:31

  32 подкарайте и овците си и стадата си, както рекохте, та идете; па благословете и мене.ББ1940 — Изход 12:32

  33 Тоже египтяните принуждаваха людете, за да ги отпратят по-скоро от земята си, защото си рекоха: Ние всички измираме.ББ1940 — Изход 12:33

  34 И людете дигнаха тестото си преди да вкисне, като носеха на рамена нощвите обвити в дрехите си.ББ1940 — Изход 12:34

  35 А израилтяните бяха постъпили според както Моисей беше казал, като бяха поискали от египтяните сребърни и златни вещи и дрехи;ББ1940 — Изход 12:35

  36 и Господ беше дал на людете да придобият благоволението на египтяните, тъй щото те бяха им дали колкото искаха. Така те обраха египтяните.ББ1940 — Изход 12:36

  37 Прочее, израилтяните се дигнаха от Рамесий за Сокхот, <на брой> около шестстотин хиляди мъже пешаци, освен челядите.ББ1940 — Изход 12:37

  38 Още с тях излезе и голямо разноплеменно множество, както и твърде много добитък — овци и говеда.ББ1940 — Изход 12:38

  39 А от тестото, което носеха из Египет, изпекоха безквасни пити; защото не беше вкиснало, понеже ги изпъдиха из Египет, и те не можаха да се бавят, нито да си приготвят ястие.ББ1940 — Изход 12:39

  40 А времето, което израилтяните прекараха като пришелци в Египет, беше четиристотин и тридесет години.ББ1940 — Изход 12:40

  41 И в края на четиристотин и тридесетте години, дори в същия ден, всичките войнства Господни излязоха от Египетската земя.ББ1940 — Изход 12:41

  42 Това е нощ, която е за особено опазване за Господа, загдето ги изведе из Египетската земя; това е оная нощ, която всичките израилтяни, във всичките си поколения, трябва особено да пазят за Господа.ББ1940 — Изход 12:42

  43 И Господ рече на Моисея и Аарона: Ето законът за пасхата: никой чужденец да не яде от нея;ББ1940 — Изход 12:43

  44 обаче всеки роб купен с пари да яде от нея тогава, когато се обреже.ББ1940 — Изход 12:44

  45 Никой пришелец или наемник да не яде от нея.ББ1940 — Изход 12:45

  46 В една къща да се изяде; от месото да не изнасяте вън от къщи и кост от нея да не строшите.ББ1940 — Изход 12:46

  47 Цялото общество израилтяни ще я пазят.ББ1940 — Изход 12:47

  48 И ако би някой чужденец да живее като пришелец между тебе и да иска да пази пасхата Господу, нека се обрежат всичките му мъжки, и тогава нека пристъпи да я пази; той ще бъде като туземец. Но никой необрязан не бива да яде от нея.ББ1940 — Изход 12:48

  49 Един закон ще има за туземеца и за чужденеца, който е пришелец между вас.ББ1940 — Изход 12:49

  50 И всичките израилтяни сториха според както Господ заповяда на Моисея и Аарона; така направиха.ББ1940 — Изход 12:50

  51 И тъй, в същия оня ден Господ изведе израилтяните из Египетската земя според устроените им войнства.ББ1940 — Изход 12:51

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents