Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1Летописи 15

  1 След това <Давид> си построи <и други> къщи в Давидовия град; приготви и място за Божия ковчег, и постави шатър за него.ББ1940 — 1Летописи 15:1

  2 Тогава рече Давид: Не бива да дигат Божия ковчег други освен левитите, защото тях избра Господ да носят Божия ковчег и да Му слугуват винаги.ББ1940 — 1Летописи 15:2

  3 И Давид събра целия Израил в Ерусалим за да пренесат Господния ковчег на мястото, което беше приготвил за него.ББ1940 — 1Летописи 15:3

  4 Давид събра Аароновите потомци и левитите;ББ1940 — 1Летописи 15:4

  5 от Каатовите потомци, началника Уриил и братята му, сто и двадесет души;ББ1940 — 1Летописи 15:5

  6 от Мерариевите потомци началника Асаия и братята му, двеста и двадесет души;ББ1940 — 1Летописи 15:6

  7 от Гирсоновите потомци, началника Иоил и братята му, сто и тридесет души;ББ1940 — 1Летописи 15:7

  8 от Елисафановите потомци, началника Семаия и братята му, двеста души;ББ1940 — 1Летописи 15:8

  9 от Хевроновите потомци, началника Елиил и братята му, осемдесет души;ББ1940 — 1Летописи 15:9

  10 от Озииловите потомци, началника Аминадав и братята му, сто и двадесет души.ББ1940 — 1Летописи 15:10

  11 И Давид повика свещениците Садок и Авиатар и левитите Уриил, Асаия, Иоил, Семаия, Емиил и Аминадав, та им рече:ББ1940 — 1Летописи 15:11

  12 Вие сте началници на бащините <домове> на левитите; осветете се вие и братята ви за да пренесете ковчега на Господа Израилевия Бог на <мястото>, което съм приготвил за него.ББ1940 — 1Летописи 15:12

  13 Защото, понеже първия път вие не <го дигнахте>, Господ нашият Бог нанесе поражения върху нас, защото не Го потърсихме според както е заповядано.ББ1940 — 1Летописи 15:13

  14 И тъй, свещениците и левитите осветиха себе си за да пренесат ковчега на Господа Израилевия Бог.ББ1940 — 1Летописи 15:14

  15 (Левийците <бяха, които> носеха Божия ковчег с върлините горе на рамената си, както заповяда Моисей, според Господното слово).ББ1940 — 1Летописи 15:15

  16 И Давид каза на левитските началници да поставят братята си певците с музикални инструменти, псалтири и арфи и кимвали, за да свирят весело със силен глас.ББ1940 — 1Летописи 15:16

  17 И така левитите поставиха Емана, Иоилевия син, а от братята му Асафа Варахииния син; а от братята им, Мерариевите потомци, Етана Кисиевия син;ББ1940 — 1Летописи 15:17

  18 и с тях братята им от втория чин, вратарите Захария, Вена, Яазиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Ванаия, Маасия, Мататия, Елифалей, Микнеия, Овид-едом и Еиил.ББ1940 — 1Летописи 15:18

  19 Така, певците Еман, Асаф и Етан <се определиха> да дрънкат с медни кимвали;ББ1940 — 1Летописи 15:19

  20 а Захария, Азиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Маасия и Ванаия с псалтири по Аламот;ББ1940 — 1Летописи 15:20

  21 а Мататия, Елифалей, Минеия, Авид-едом, Еиил и Азазия, с арфи по Семинит, за да ръководят пеенето.ББ1940 — 1Летописи 15:21

  22 А Ханания, главен певец на левитите, ръководеше пеенето, понеже бе изкусен.ББ1940 — 1Летописи 15:22

  23 А Варахия и Елкана бяха вратари за ковчега.ББ1940 — 1Летописи 15:23

  24 А свещениците на Севания, Иосафат, Натанаил, Амасий, Захария, Ванаия и Елиезер свиреха с тръбите пред Божия ковчег; а Овид-едом и Ехия бяха вратари за ковчега.ББ1940 — 1Летописи 15:24

  25 И тъй, Давид и Израилевите старейшини и хилядниците отидоха да дигнат с веселие ковчега на Господния завет от Овид-едомовата къща.ББ1940 — 1Летописи 15:25

  26 И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на Господния завет, те пожертвуваха седем юнеца и седем овена.ББ1940 — 1Летописи 15:26

  27 И Давид бе облечен с одежда от висон както и всичките левити, които носеха ковчега и певците, и Ханания ръководител на певците; а Давид носеше ленен ефод.ББ1940 — 1Летописи 15:27

  28 Така целият Израил възвеждаше ковчега на Господния завет с възклицание, с глас от рог, с тръби и с кимвали, като свиреха с псалтири и с арфи.ББ1940 — 1Летописи 15:28

  29 А когато ковчегът на Господния завет влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца, и като видя, че цар Давид скачаше и играеше, презря го в сърцето си.ББ1940 — 1Летописи 15:29

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents