Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Деяния 26

  1 Тогава Агрипа рече на Павла: Позволява ти се да говориш за себе си. И така, Павел простря ръка и почна да говори в своя защита:ББ1940 — Деяния 26:1

  2 Честит се считам, царю Агрипо, за гдето пред тебе ще се защитя днес относно всичко, за което ме обвиняват юдеите,ББ1940 — Деяния 26:2

  3 а, най-вече, защото си вещ във всичките обреди и разисквания между юдеите; затова ти се моля да ме изслушаш с търпение.ББ1940 — Деяния 26:3

  4 Какъв, прочее, беше моят живот от младини, това всичките юдеи знаят, понеже прекарах отначало между народа си в Ерусалим.ББ1940 — Деяния 26:4

  5 Защото ме познават от начало, (ако искаха да засвидетелствуват), че според най-строгото учение на нашето вероизповедание живях <като> фарисей.ББ1940 — Деяния 26:5

  6 И сега стоя пред съда <понеже имам> надежда на обещанието, което Бог е дал на бащите ни,ББ1940 — Деяния 26:6

  7 до <изпълнението на> което нашите дванадесет племена се надяват да достигнат, като служат <на Бога> усърдно нощем и денем. За тая надежда, царю [Агрипо], ме обвиняват юдеите!ББ1940 — Деяния 26:7

  8 Защо да се мисли между вас нещо не за вярване, че Бог възкресява мъртвите?ББ1940 — Деяния 26:8

  9 И аз си мислех, че трябва да върша много неща против името на Исуса Назарянина;ББ1940 — Деяния 26:9

  10 което и върших в Ерусалим, понеже затварях в тъмници мнозина от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници, и за убиването им давах глас против тях.ББ1940 — Деяния 26:10

  11 И като ги мъчех много пъти във всичките синагоги, стараех се да ги накарам да хулят; и в чрезмерната си ярост против тях гонех ги даже и по чуждите градове.ББ1940 — Деяния 26:11

  12 По която работа, когато пътувах за Дамаск с власт и поръчка от главните свещеници,ББ1940 — Деяния 26:12

  13 по пладне, царю, видях на пътя светлина от небето, <която> надминаваше слънчевия блясък, и осия мене и тия, които пътуваха с мене.ББ1940 — Деяния 26:13

  14 И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо Ме гониш? Мъчно ти е да риташ срещу остен.ББ1940 — Деяния 26:14

  15 И аз рекох: Кой си Ти, Господи? А Господ рече: Аз съм Исус, Когото ти гониш.ББ1940 — Деяния 26:15

  16 Но стани и се изправи на нозете си, понеже затуй ти се явих, да те назнача служител на това, че си Ме видял и на онова, което ще ти открия,ББ1940 — Деяния 26:16

  17 като те избавям от <юдейския> народ и от езичниците, между които те пращам,ББ1940 — Деяния 26:17

  18 да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете <си> и наследство между осветените, чрез вяра в Мене.ББ1940 — Деяния 26:18

  19 Затова, царю Агрипо, не бях непокорен на небесното видение;ББ1940 — Деяния 26:19

  20 но проповядвах първо на <юдеите> в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а <после> и на езичниците, да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела съответствени на покаянието си.ББ1940 — Деяния 26:20

  21 По тая причина юдеите ме уловиха в храма и се опитаха да ме убият.ББ1940 — Деяния 26:21

  22 Но с помощта, която получих от Бога, стоя до тоя ден та свидетелствувам и пред скромен и пред високопоставен, без да говоря нищо друго освен това, което пророците и Моисей са говорили, че щеше да бъде,ББ1940 — Деяния 26:22

  23 <сиреч>, че Христос трябваше да пострада, и че Той, като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да проповядва светлина и на <юдейския> народ и на езичниците.ББ1940 — Деяния 26:23

  24 Когато той така се защищаваше, Фест извика със силен глас: Полудял си, Павле; голямата ти ученост те докарва до лудост.ББ1940 — Деяния 26:24

  25 А Павел рече: Не съм полудял, честити Фесте, но от здрав ум изговарям истинни думи.ББ1940 — Деяния 26:25

  26 Защото и царят, комуто говоря дързостно, знае за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл.ББ1940 — Деяния 26:26

  27 Царю Агрипо, вярваш ли пророците? Зная че ги вярваш.ББ1940 — Деяния 26:27

  28 А Агрипа рече на Павла: Без малко ме убеждаваш да стана християнин!ББ1940 — Деяния 26:28

  29 А Павел <рече>: Молил се бих Богу щото, било с малко, било с много, не само ти, но и всички които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, освен тия окови.ББ1940 — Деяния 26:29

  30 Тогава царят стана, с управителя и Верникия и седящите с тях.ББ1940 — Деяния 26:30

  31 И като се оттеглиха <настрана>, говореха помежду си, казвайки: Тоя човек не върши нищо достойно за смърт или окови.ББ1940 — Деяния 26:31

  32 А Агрипа рече на Феста: Тоя човек можеше да се пусне, ако не беше се отнесъл до Кесаря.ББ1940 — Деяния 26:32

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents