Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1Летописи 26

  1 За отредите на вратарите: от Кореевците бе Меселемия, Кореевият потомец, от Асафовите синове.ББ1940 — 1Летописи 26:1

  2 А Меселемиеви синове бяха: Захария, първородният; Едиил, вторият; Зевадия, третият; Ятниил, четвъртият;ББ1940 — 1Летописи 26:2

  3 Елам, петият; Иоанан, шестият; и Елиоинай, седмият.ББ1940 — 1Летописи 26:3

  4 И Овид-едомови синове: Семаия, първородният; Иозавад, вторият; Иоах третият; Сахар четвъртият; Натанаил, петият;ББ1940 — 1Летописи 26:4

  5 Амиил, шестият; Исахар, седмият; и Феулатай, осмият; защото Бог го благослови.ББ1940 — 1Летописи 26:5

  6 А на сина му Семаия се родиха синове, които властвуваха над бащиния си дом, защото бяха силни и храбри мъже:ББ1940 — 1Летописи 26:6

  7 Семаевите синове бяха: Офний, Рафаил, Овид, Елзавад, чиито братя, Елиу и Семахия, бяха храбри мъже.ББ1940 — 1Летописи 26:7

  8 Всички тия от Овид-едомовите потомци, те, синовете им и братята им от Овид-едома, силни и способни за службата, бяха шестдесет и двама души.ББ1940 — 1Летописи 26:8

  9 А Меселемия имаше осемнадесет храбри синове и братя.ББ1940 — 1Летописи 26:9

  10 А синовете на Оса от Мерариевите потомци бяха: Симрий, първият, (защото, ако и да не беше първороден, пак баща му го направи пръв);ББ1940 — 1Летописи 26:10

  11 Хелкия, вторият; Тевалия, третият; и Захария четвъртият, Всичките синове и братя на Оса бяха тринадесет души.ББ1940 — 1Летописи 26:11

  12 От тия се образуваха отредите на вратарите, ще каже на главните мъже, имащи заръчвания наравно с братята си да слугуват в Господния дом.ББ1940 — 1Летописи 26:12

  13 И за всяка порта хвърлиха жребий, малък и голям еднакво според бащините си домове.ББ1940 — 1Летописи 26:13

  14 И жребият за Селемия падна към изток. Тогава хвърлиха жребий за сина му Захария, мъдър съветник; и на него жребият излезе към север;ББ1940 — 1Летописи 26:14

  15 за Овид-едома към юг, а за синовете му влагалището;ББ1940 — 1Летописи 26:15

  16 за Суфима и Оса към запад, с портата Салехет, при пътя, който върви нагоре, стража срещу стража.ББ1940 — 1Летописи 26:16

  17 Към изток бяха шестима левити, към север четирима на ден, към юг четирима на ден, и към влагалището по двама;ББ1940 — 1Летописи 26:17

  18 в Парвар към запад, четирима към пътя, <който върви на горе>, и двама в Парвар.ББ1940 — 1Летописи 26:18

  19 Тия бяха отредите на вратарите между кореевите потомци и Мерариевите потомци.ББ1940 — 1Летописи 26:19

  20 А от левитите Ахия бе над съкровищата на Божия дом и над съкровищата на посветените неща.ББ1940 — 1Летописи 26:20

  21 Ладанови синове: синовете на гирсонеца Ладан, началници на бащините <домове> на гирсонеца Ладан, бяха Ехиил;ББ1940 — 1Летописи 26:21

  22 а Ехииловите синове, Зетан и брат му Иоил, бяха над съкровищата на Господния дом.ББ1940 — 1Летописи 26:22

  23 От Амрамовците, Исааровците, Хевроновците и Озииловците,ББ1940 — 1Летописи 26:23

  24 Суваил, син на Гирсама, Моисеевия син, бе надзирател над съкровищата.ББ1940 — 1Летописи 26:24

  25 А братята му от Елиезера, чийто син бе Равия, а негов син Исаия, негов син Иорам, негов син Зехрий, а негов син Селомит; —ББ1940 — 1Летописи 26:25

  26 тоя Селомит и братята му бяха над всичките съкровища на посветените неща, които посветиха цар Давид, първенците на бащините <домове>, хилядниците, стотниците и военачалниците.ББ1940 — 1Летописи 26:26

  27 От користите, вземани в боевете, бяха посветили за построяването на Господния дом.ББ1940 — 1Летописи 26:27

  28 Също и всичко, каквото бяха посветили гледачът Самуил, Саул Кисовият син, Авенир Нировият син, и Иоав Саруиният син, — <всичко> посветено от кого да било, — бе под ръката на Селомита и на братята му.ББ1940 — 1Летописи 26:28

  29 От Исааровците: Ханания и синовете му бяха надзиратели и съдии над Израиля за външните дела.ББ1940 — 1Летописи 26:29

  30 От Хевроновците: Асавия и братята му, хиляда и седемстотин храбри мъже, бяха надзиратели над Израиля отсам Иордан, на запад, за всичките Господни дела и за слугуването на царя.ББ1940 — 1Летописи 26:30

  31 Между Хевроновците Ерия беше началник, между Хевроновците, според поколенията им, според бащините им <домове>. В четиридесетата година на Давидовото царуване те бяха прегледани, и между тях се намериха силни и храбри мъже в Язир Галаад.ББ1940 — 1Летописи 26:31

  32 И братята му, храбри мъже, бяха две хиляди и седемстотин началници на бащини <домове>, които цар Давид постави над рувимците, гадците и половината Манасиево племе за всяко Божие дело и за царските работи.ББ1940 — 1Летописи 26:32

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents