Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Езекил 16

  1 Пак дойде към мене Господното слово и рече:ББ1940 — Езекил 16:1

  2 Сине човешки, направи да познае Ерусалим мерзостите си, като речеш:ББ1940 — Езекил 16:2

  3 Така казва Господ Иеова на ерусалимската <дъщеря>: Произходът ти и рождението ти е от Ханаанската земя; Баща ти бе амореец, а майка ти хетейка.ББ1940 — Езекил 16:3

  4 А при раждането ти, В деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан, Нито си била къпана във вода за да се очистиш, Със сол не си била насолявана, нито в пелени повивана.ББ1940 — Езекил 16:4

  5 Око не те е пощадило Та да ти направи някое от тия неща и да те пожали; Но в деня, когато си се родила, Понеже са се погнусили от тебе, Била си изхвърлена по лицето на полето.ББ1940 — Езекил 16:5

  6 И когато заминах край тебе и те видях, че се валяше в кръвта си, Рекох ти <като беше> в кръвта си: Да си жива; Да! рекох ти <като беше> в кръвта си: Да си жива.ББ1940 — Езекил 16:6

  7 Направих те да нарастеш извънредно, като полската трева; И ти порасна и стана голяма, И достигна превъзходна красота; Гърдите ти се образуваха, и космите ти растяха; Но ти беше гола и непокрита.ББ1940 — Езекил 16:7

  8 И когато заминах край тебе и те погледнах, Ето, възрастта ти беше любовна възраст; И тъй, като прострях полата Си върху тебе та покрих голотата ти, Клех ти се и стъпих в завет с тебе, Казва Господ Иеова; и ти стана Моя.ББ1940 — Езекил 16:8

  9 Тогава те окъпах с вода; Да! измих кръвта ти от тебе, И помазах те с миро.ББ1940 — Езекил 16:9

  10 Облякох те още във везани <дрехи>, И те обух с чехли от язовски кожи, Опасах те с висон, И те покрих с копринена покривалка.ББ1940 — Езекил 16:10

  11 Украсих те още с накити, Турих гривни на ръцете ти И огърлица около шията ти,ББ1940 — Езекил 16:11

  12 Турих и колелце на ноздрите ти, Обеци на ушите ти, И славен венец на главата ти.ББ1940 — Езекил 16:12

  13 Така ти се украси със злато и сребро; И дрехите ти бяха от висон, коприна и везано; Ти ядеше чисто брашно, мед и масло; И стана превъзходно красива, И напреднала си дори до царско положение.ББ1940 — Езекил 16:13

  14 Ти още се прочу между народите по твоята хубост, Защото тя стана съвършена чрез Моето величие, С което те облякох, казва Господ Иеова.ББ1940 — Езекил 16:14

  15 Но поради известността си Ти си уповавала на хубостта си и си блудствувала, И към всеки, който минаваше, си изливала блудството си; и то е станало негово.ББ1940 — Езекил 16:15

  16 И взела си от дрехите си, И като си украсила издигнатите си места с пъстри шарки Си блудствувала на тях. <Такова нещо> не е било нито ще бъде.ББ1940 — Езекил 16:16

  17 Тоже си взела лъскавите накити От Моето злато и от Моето сребро, което Аз бях ти дал, И като си си направила <от тях> мъжки образи Си блудствувала с тях;ББ1940 — Езекил 16:17

  18 Взела си и везаните си дрехи та си ги покрила, И турила си пред тях Моето масло и Моя темян;ББ1940 — Езекил 16:18

  19 Също и Моя хляб, който ти дадох, — Чистото брашно, маслото и меда, с които те хранех, — Дори тия си положила пред тях за благоухание. Така стана, казва Господ Иеова.ББ1940 — Езекил 16:19

  20 При това, си взела синовете и дъщерите, Които си Ми родила, И тях си им пожертвувала да бъдат изядени. Малко ли бяха <тия> твои блудстваББ1940 — Езекил 16:20

  21 Та си заклала <и> чадата Ми, и си ги предала Да бъдат преведени през <огъня> за тях?ББ1940 — Езекил 16:21

  22 И във всичките си мерзости и блудства Не си помнила дните на младостта си, Когато ти беше гола и непокрита и се валяше в кръвта си.ББ1940 — Езекил 16:22

  23 И над всички <тия> си злини, (Горко, горко ти! казва Господ Иеова),ББ1940 — Езекил 16:23

  24 Съградила си за себе си и блудилище, И на всяка улица си направила за себе си издигнато място.ББ1940 — Езекил 16:24

  25 На всеки кръстопът си съградила издигнато място, Направила си хубостта си гнусна, И като си разтворила краката си на всеки, който минаваше, Блудствувала си твърде много.ББ1940 — Езекил 16:25

  26 Блудствувала си и с египтяните, Едрите си съседи, И като си блудствувала твърде много си Ме разгневила.ББ1940 — Езекил 16:26

  27 Ето, прочее, прострях ръката Си върху тебе, Намалих определената ти храна, и те предадох на волята на ония, Които те мразят, — на филистимските дъщери, Които се срамуват от твоите позорни постъпки.ББ1940 — Езекил 16:27

  28 Блудствувала си и с асирийците, Защото не си се наситила; Да! блудствувала си с тях, Но пак не си се наситила.ББ1940 — Езекил 16:28

  29 При това, блудствувала си твърде много. Дори до оная търговска земя, до Халдейската; И пак нито така си се наситила.ББ1940 — Езекил 16:29

  30 Колко е слабо сърцето ти, казва Господ Иеова, Като вършиш всички тия работи, Дело на безочлива блудница!ББ1940 — Езекил 16:30

  31 Защото си съградила блудилището си на всеки кръстопът, И си направила издигнатото си място във всяка улица, А <пък> не си станала като блудница, защото си презряла заплата,ББ1940 — Езекил 16:31

  32 <Но си била като> жена прелюбодейца, Която приема чужди мъже, вместо своя си.ББ1940 — Езекил 16:32

  33 На всичките блудници дават заплата; Но ти даваш даровете си на всичките си любовници, И ги подкупваш, за да дохождат при тебе отвред И да блудствуват с тебе.ББ1940 — Езекил 16:33

  34 Тъй че в блудствата ти става с тебе противното на <онова що става с другите> жени, Защото никой не те следва за да блудствува <с тебе>; И понеже ти даваш заплата, а на тебе заплата не дават, <Пак>, поради това, става с тебе противното.ББ1940 — Езекил 16:34

  35 Затова, чуй, блуднице, словото Господно.ББ1940 — Езекил 16:35

  36 Така казва Господ Иеова: Понеже си изливала парите {Или: Гнусотата. <Еврейски>: Медта.} си, И голотата ти се е открила в блудствата ти с любовниците ти, И поради всичките твои мерзостни идоли, И поради кръвта на чадата ти, които си им принесла, —ББ1940 — Езекил 16:36

  37 Поради тия неща, ето, Аз ще събера всичките твои любовници, С които си се наслаждавала, И всички, които си възлюбила, Заедно с всички, които си намразила, — Ще ги събера против тебе отвред, И ще им открия голотата ти, За да видят всичката ти голота.ББ1940 — Езекил 16:37

  38 И ще те съдя Според както се съдят такива жени, Които прелюбодействуват и проливат кръв; И ще нанеса върху тебе кръвно <наказание> с ярост и ревнование.ББ1940 — Езекил 16:38

  39 Тоже ще те предам в ръката им; И те ще съборят блудилището ти, Ще разорят издигнатите ти места, Ще те съблекат още от дрехите ти, Ще отнемат лъскавите ти накити, И ще те оставят гола и непокрита.ББ1940 — Езекил 16:39

  40 И ще доведат против тебе много народ, Които ще те убият с камъни И ще те прободат със сабите си.ББ1940 — Езекил 16:40

  41 Ще изгорят с огън къщите ти, И ще извършат съдби над тебе пред очите на много жени; И Аз ще те направя да се оставиш от блудството, И няма да даваш вече заплата.ББ1940 — Езекил 16:41

  42 Така ще се уталожи яростта Ми против тебе, И ревнованието Ми спрямо тебе ще престане; И Аз ще утихна, и няма вече да се гневя,ББ1940 — Езекил 16:42

  43 Понеже не си си спомнила за дните на младостта си, Но си Ме дразнила с всичко това, Затуй, ето, и Аз ще възвърна върху главата ти постъпките ти, Казва Господ Иеова; И няма да извършиш <тоя> разврат Над всичките си мръсни дела.ББ1940 — Езекил 16:43

  44 Ето, всеки, който си служи с поговорки, Ще употреби <тая> поговорка против тебе, Като рече: Каквато майката, такава и дъщерята.ББ1940 — Езекил 16:44

  45 Ти си дъщеря на майка си, <На оная>, която отметна мъжа си и чадата си; Ти си сестра на сестрите си, Които отметнаха мъжете си и чадата си; Майка ви бе хетейка, и баща ви амореец.ББ1940 — Езекил 16:45

  46 По-голямата ти сестра е Самария, Тя и дъщерите й, които живеят от ляво ти; А по-малката ти сестра е Содом и дъщерите й, Които живеят отдясно ти.ББ1940 — Езекил 16:46

  47 А ти не си ходила <само> по техните пътища, Нито си направила <само> по техните мерзости, Но, като да беше това много малко, Си надминала разврата им във всичките си пътища.ББ1940 — Езекил 16:47

  48 В живота Си <се заклевам>, казва Господ Иеова, Ни сестра ти Содом направи, ни дъщерите й, Както направи ти и твоите дъщери.ББ1940 — Езекил 16:48

  49 Ето що беше беззаконието на сестра ти Содом, Нейното и на дъщерите й: Гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие; А сиромахът и немощният не подкрепяше;ББ1940 — Езекил 16:49

  50 Те се и възгордяха и вършеха мерзости пред Мене; Затуй, като видях това, махнах ги.ББ1940 — Езекил 16:50

  51 Също и Самария не е извършила нито половината от твоите грехове; Но ти си извършила много повече мерзости от тях, И оправда сестрите си с всичките мерзости, които си извършила.ББ1940 — Езекил 16:51

  52 Ти, която съдеше сестрите си, понеси сега срама си: Поради съгрешенията, които си извършила, по-гнусни от техните, Те са по-праведни от тебе; Затова засрами се и ти, и понеси срама си, Понеже си оправдала сестрите си.ББ1940 — Езекил 16:52

  53 И Аз като възвърна техните пленници, Пленниците на Содом и на дъщерите й, И пленниците на Самария и на дъщерите й, <Ще възвърна> тогава и твоите пленници заедно с тях,ББ1940 — Езекил 16:53

  54 За да понасяш безчестието си, И да се срамуваш за всичко що си извършила, Като си станала утеха за тях.ББ1940 — Езекил 16:54

  55 Когато сестрите ти Содом и дъщерите й се върнат в предишното си състояние, И Самария и дъщерите й се върнат в предишното си състояние, Тогава ще се върнеш и ти и дъщерите ти в предишното си състояние.ББ1940 — Езекил 16:55

  56 Защото в дните на гордостта ти <Името на> сестра ти Содом не се чуваше от устата ти,ББ1940 — Езекил 16:56

  57 Преди да се открие твоето нечестие, Както <се откри> във времето, когато те укоряваха сирийските дъщери, И всички наоколо тях, <и> филистимските дъщери, Които те презираха отвред.ББ1940 — Езекил 16:57

  58 Ти трябва да понесеш <наказанието за> разврата си И мерзостите си, казва Господ.ББ1940 — Езекил 16:58

  59 Защото така казва Господ Иеова: Аз ще постъпя с тебе, както постъпи ти, Която си презряла клетвата и нарушила завета.ББ1940 — Езекил 16:59

  60 Обаче, ще помня завета Си <Сключен> с тебе в дните на младостта ти, И ще ти утвърдя вечен завет.ББ1940 — Езекил 16:60

  61 Тогава ще си спомниш за пътищата си и ще се засрамиш, Когато приемеш сестрите си, по-големите си и по-малките си; И ще ти ги дам за дъщери, Но не по завета <Ми с> тебе.ББ1940 — Езекил 16:61

  62 А Моя завет с тебе ще утвърдя; И ще познаеш, че Аз съм Господ,ББ1940 — Езекил 16:62

  63 За да си спомниш, и да се засрамиш, И да не отвориш вече устата си от срам, Когато ти простя за всичко що си сторила, Казва Господ Иеова.ББ1940 — Езекил 16:63

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents