Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Марко 6

  1 И Той излезе оттам и дойде в Своята родина; и учениците Му вървяха подир Него.ББ1940 — Марко 6:1

  2 И когато настана събота, почна да поучава в синагогата; и мнозина, като Го слушаха, се чудеха и думаха: Откъде има Тоя всичко това? и: Каква е дадената на този мъдрост, и какви са тези велики дела извършени от ръцете Му?ББ1940 — Марко 6:2

  3 Тоя не е ли дърводелецът, син на Мария, и брат на Якова и Иосия, на Юда и Симона? и сестрите Му не са ли тука между нас? И те се съблазниха в Него.ББ1940 — Марко 6:3

  4 А Исус им каза: Никой пророк не е без почит, освен в своята родина, и между своите сродници, и в своя си дом.ББ1940 — Марко 6:4

  5 И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен дето положи ръце на малцина болни и ги изцели.ББ1940 — Марко 6:5

  6 И чудеше се за тяхното неверие. И обикаляше околните села и поучаваше.ББ1940 — Марко 6:6

  7 И като повика дванадесетте, почна да ги разпраща двама по двама, и даде им власт над нечистите духове.ББ1940 — Марко 6:7

  8 И заповяда им да не вземат нищо за път освен една тояга; ни хляб, ни торба, ни пари в пояса;ББ1940 — Марко 6:8

  9 но да се обуват със сандали: И<, рече Той>, не се обличайте с две дрехи.ББ1940 — Марко 6:9

  10 И каза им: В която къща влезете, оставайте в нея докле си излезете оттам.ББ1940 — Марко 6:10

  11 И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам отърсете праха из под нозете си като свидетелство против тях.ББ1940 — Марко 6:11

  12 И те излязоха и проповядваха, че <човеците> трябва да се покаят.ББ1940 — Марко 6:12

  13 И изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с масло и ги изцеляваха.ББ1940 — Марко 6:13

  14 И цяр Ирод чу за <Исуса>, (защото името Му стана известно), и думаше: Иоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и за това тия велики сили действуват чрез Него.ББ1940 — Марко 6:14

  15 А други казваха, че е Илия. Други пък казваха, че Той е пророк, като един от <старовременните> пророци.ББ1940 — Марко 6:15

  16 Но Ирод, като чу за <Него>, рече: Това е Иоан, когото аз обезглавих, той е възкръснал.ББ1940 — Марко 6:16

  17 Защото тоя Ирод беше пратил да хванат Иоана, и да го вържат в тъмница, заради Иродиада, жената на брата му Филипа, понеже я беше взел за жена.ББ1940 — Марко 6:17

  18 Защото Иоан казваше на Ирода: Не ти е позволено да имаш братовата си жена.ББ1940 — Марко 6:18

  19 А Иродиада се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше;ББ1940 — Марко 6:19

  20 защото Ирод се боеше от Иоана, като знаеше, че той е човек праведен и свет, и го пазеше здраво; и когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше.ББ1940 — Марко 6:20

  21 И когато настана сгоден ден, когато Ирод за рождения си ден направи вечеря на големците си и на хилядниците и на галилейските старейшини,ББ1940 — Марко 6:21

  22 и самата дъщеря на Иродиада влезе и поигра, тя угоди на Ирода и на седящите с него; и царят рече на момичето: Искай от мене каквото щеш, и ще ти го дам.ББ1940 — Марко 6:22

  23 И закле й се: Каквото и да поискаш от мене, ще ти дам<, даже> до половината на царството ми.ББ1940 — Марко 6:23

  24 А тя излезе и рече на майка си: Какво да поискам? И тя каза: Главата на Иоана Кръстителя.ББ1940 — Марко 6:24

  25 И на часа <момичето> влезе бързо при царя и поиска, като каза: Искам да ми дадеш още сега, на блюдо, главата на Иоана Кръстителя.ББ1940 — Марко 6:25

  26 И царят се наскърби много; но пак, заради клетвите си и заради седящите с него, не иска да й откаже.ББ1940 — Марко 6:26

  27 И веднага царят прати един телохранител<, комуто> заповяда да донесе главата му; и той отиде, обезглави го в тъмницата,ББ1940 — Марко 6:27

  28 и донесе главата му на блюдо и я даде на момичето; а момичето я даде на майка си.ББ1940 — Марко 6:28

  29 И учениците му, като чуха <това> дойдоха и дигнаха тялото му, и го положиха в гроб.ББ1940 — Марко 6:29

  30 И апостолите се събраха при Исуса и разказваха Му всичко каквото бяха извършили и каквото бяха поучили.ББ1940 — Марко 6:30

  31 И рече им: Дойдете вие сами на уединено място насаме и починете си малко. Защото мнозина дохождаха и отиваха; и нямаха време нито да ядат.ББ1940 — Марко 6:31

  32 И отидоха с ладията на уединено място на саме.ББ1940 — Марко 6:32

  33 А като отидоха< людете ги> видяха, и мнозина <ги> познаха; и от всичките градове се стекоха там пеша, и ги изпревариха.ББ1940 — Марко 6:33

  34 И <Исус> като излезе, видя едно голямо множество, и смили се за тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и почна да ги поучава много неща.ББ1940 — Марко 6:34

  35 И когато беше станало вече късно, учениците Му се приближиха при Него и казаха: Мястото е уединено, и вече е късно;ББ1940 — Марко 6:35

  36 разпусни ги за да отидат по околните колиби и села и да си купят нещо за ядене.ББ1940 — Марко 6:36

  37 А Той в отговор им рече: Дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Да идем ли да купим за двеста пенязи хляб и да им дадем да ядат?ББ1940 — Марко 6:37

  38 А Той им каза: Колко хляба имате? Идете вижте. И като узнаха, казаха: Пет и две риби.ББ1940 — Марко 6:38

  39 И заповяда им да насядат всички на групи по зелената трева.ББ1940 — Марко 6:39

  40 И те насядаха на редици, по сто и по петдесет.ББ1940 — Марко 6:40

  41 И като взе петте хляба и двете риби, <Исус> погледна на небето и благослови; и разчупи хлябовете, и даваше на учениците да наслагат отпреде им; раздели и двете риби на всичките.ББ1940 — Марко 6:41

  42 И всички ядоха и се наситиха.ББ1940 — Марко 6:42

  43 И дигнаха къшеи, дванадесет пълни коша, така и от рибите.ББ1940 — Марко 6:43

  44 А ония, които ядоха хлябовете, бяха пет хиляди мъже.ББ1940 — Марко 6:44

  45 И веднага накара учениците Си да влязат в ладията и да отидат преди <Него> на отвъдната страна към Витсаида, докле Той разпусне народа.ББ1940 — Марко 6:45

  46 И след като се прости с тях, отиде на бърдото да се помоли.ББ1940 — Марко 6:46

  47 И като се свечери, ладията беше всред морето, а Той сам на сушата.ББ1940 — Марко 6:47

  48 И като ги видя, че се мъчат като гребат с веслата, защото им беше противен вятърът, около четвъртата стража на нощта дохожда при тях, като вървеше по езерото; и щеше да ги отмине.ББ1940 — Марко 6:48

  49 А те, като Го видяха да ходи по езерото, помислиха си, че е призрак, и извикаха;ББ1940 — Марко 6:49

  50 защото всички Го видяха и се смутиха. И веднага Той им проговори, като им каза: Дерзайте! Аз съм, не бойте се!ББ1940 — Марко 6:50

  51 И влезе при тях в ладията, и вятърът утихна; и те много се ужасиха в себе си.ББ1940 — Марко 6:51

  52 Защото не бяха се вразумили от <чудото> с хлябовете, но сърцето им беше закоравяло.ББ1940 — Марко 6:52

  53 И като премина <езерото>, дойдоха в генисаретската земя и излязоха на сушата.ББ1940 — Марко 6:53

  54 И когато излязоха из ладията, веднага <хората> Го познаха;ББ1940 — Марко 6:54

  55 и разтичаха се по цялата оная околност и почнаха да носят на легла болните там, гдето чуеха, че се намирал Той.ББ1940 — Марко 6:55

  56 И гдето и да влизаше, в села или в градове или в колиби, туряха болните по пазарите, и молеха Му се да се допрат те поне до полите на дрехите Му; и колкото души се допираха се изцеляваха.ББ1940 — Марко 6:56

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents