Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1Тимотей 5

  1 Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя,ББ1940 — 1Тимотей 5:1

  2 старите жени като майки, по-младите като сестри — със съвършена чистота.ББ1940 — 1Тимотей 5:2

  3 Почитай вдовиците, които наистина са вдовици.ББ1940 — 1Тимотей 5:3

  4 Но ако някоя вдовица има чада или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си; защото това е угодно пред Бога.ББ1940 — 1Тимотей 5:4

  5 А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянствува в молби и в молитви нощем и денем;ББ1940 — 1Тимотей 5:5

  6 но оная, която живее сладострастно, жива е умряла.ББ1940 — 1Тимотей 5:6

  7 Заръчвай и това, за да бъдат непорочни.ББ1940 — 1Тимотей 5:7

  8 Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.ББ1940 — 1Тимотей 5:8

  9 Да се записва само такава вдовица, която не е по-долу от шестдесет години, <която е била> на един мъж жена,ББ1940 — 1Тимотей 5:9

  10 известна по добрите си дела: ако е отхранила чада, ако е приемала странни, ако е умивала нозете на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е предавала на всякакво добро дело.ББ1940 — 1Тимотей 5:10

  11 А по-младите вдовици не приемай, защото, когато страстите им ги отвърнат от Христа, искат да се омъжват,ББ1940 — 1Тимотей 5:11

  12 та падат под осъждане, защото са се пометнали от първото си убеждение.ББ1940 — 1Тимотей 5:12

  13 А при това, те навикват <да стоят> празни, да ходят от къща в къща, и не само <да бъдат> празни, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва <да се говори>.ББ1940 — 1Тимотей 5:13

  14 По тая причина, искам по-младите <вдовици> да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;ББ1940 — 1Тимотей 5:14

  15 защото някои вече са се отклонили и отишли подир сатана.ББ1940 — 1Тимотей 5:15

  16 Ако някой вярващ, <мъж или жена>, има <сродници> вдовици, нека си ги пригледват, та църквата да се не обременява, за да може да пригледва истинските вдовици.ББ1940 — 1Тимотей 5:16

  17 Презвитерите които управляват добре, нека се удостояват с двойна почит, особено ония, които се трудят в словото и поучението,ББ1940 — 1Тимотей 5:17

  18 защото писанието казва: “Да не обвързваш устата на вола, когато вършее”; и: “Работникът заслужа заплатата си”.ББ1940 — 1Тимотей 5:18

  19 Против презвитер не приемай обвинение, освен <ако е нанесено> от двама или трима свидетели.ББ1940 — 1Тимотей 5:19

  20 Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички, та и другите да имат страх.ББ1940 — 1Тимотей 5:20

  21 Пред Бога, пред Христа Исуса и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тия <заповеди> без предразсъдък и нищо да не вършиш с пристрастие.ББ1940 — 1Тимотей 5:21

  22 Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвувай в чужди грехове. Пази себе си чист.ББ1940 — 1Тимотей 5:22

  23 Не пий вече <само> вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.ББ1940 — 1Тимотей 5:23

  24 Греховете на някои човеци са явни и предварят ги на съда; а на някои идат отпосле.ББ1940 — 1Тимотей 5:24

  25 Така и добрите дела <на някои> са явни; а ония, които не са, не могат да се укрият <за винаги>.ББ1940 — 1Тимотей 5:25

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents