Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Матей 24

  1 И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.ББ1940 — Матей 24:1

  2 А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.ББ1940 — Матей 24:2

  3 И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв <ще бъде> белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?ББ1940 — Матей 24:3

  4 Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;ББ1940 — Матей 24:4

  5 защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.ББ1940 — Матей 24:5

  6 И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже <тия неща> трябва да станат; но това още не е свършекът.ББ1940 — Матей 24:6

  7 Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.ББ1940 — Матей 24:7

  8 Но всичко това ще бъде< само> начало на страдания,ББ1940 — Матей 24:8

  9 Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.ББ1940 — Матей 24:9

  10 И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.ББ1940 — Матей 24:10

  11 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.ББ1940 — Матей 24:11

  12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.ББ1940 — Матей 24:12

  13 Но който устои до край, той ще бъде спасен.ББ1940 — Матей 24:13

  14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.ББ1940 — Матей 24:14

  15 Затова, когато видите мерзостта, която <докарва> запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира),ББ1940 — Матей 24:15

  16 тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините;ББ1940 — Матей 24:16

  17 който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си;ББ1940 — Матей 24:17

  18 и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.ББ1940 — Матей 24:18

  19 А горко на непразните и на кърмещите в ония дни!ББ1940 — Матей 24:19

  20 При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден;ББ1940 — Матей 24:20

  21 защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има.ББ1940 — Матей 24:21

  22 И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.ББ1940 — Матей 24:22

  23 Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте;ББ1940 — Матей 24:23

  24 защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.ББ1940 — Матей 24:24

  25 Ето предсказах ви.ББ1940 — Матей 24:25

  26 Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте;< или:> Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.ББ1940 — Матей 24:26

  27 Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.ББ1940 — Матей 24:27

  28 Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.ББ1940 — Матей 24:28

  29 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.ББ1940 — Матей 24:29

  30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.ББ1940 — Матей 24:30

  31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.ББ1940 — Матей 24:31

  32 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.ББ1940 — Матей 24:32

  33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.ББ1940 — Матей 24:33

  34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.ББ1940 — Матей 24:34

  35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.ББ1940 — Матей 24:35

  36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.ББ1940 — Матей 24:36

  37 И като <бяха> Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.ББ1940 — Матей 24:37

  38 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,ББ1940 — Матей 24:38

  39 и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.ББ1940 — Матей 24:39

  40 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.ББ1940 — Матей 24:40

  41 Две жени <ще> мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.ББ1940 — Матей 24:41

  42 Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.ББ1940 — Матей 24:42

  43 Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата.ББ1940 — Матей 24:43

  44 Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.ББ1940 — Матей 24:44

  45 Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна на време?ББ1940 — Матей 24:45

  46 Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.ББ1940 — Матей 24:46

  47 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.ББ1940 — Матей 24:47

  48 Но, ако оня слуга е зъл {Гръцки: Оня зъл слуга каже.}, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,ББ1940 — Матей 24:48

  49 и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с пияниците,ББ1940 — Матей 24:49

  50 господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не <го> очаква, и в час, когато не знае,ББ1940 — Матей 24:50

  51 и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.ББ1940 — Матей 24:51

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents