Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  2Летописи 28

  1 Ахаз бе двадесет години на възраст когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; но не върши това, което бе право пред Господа, както баща му Давид,ББ1940 — 2Летописи 28:1

  2 но ходи в пътищата на Израилевите царе, направи още и леяни идоли за ваалимите.ББ1940 — 2Летописи 28:2

  3 При това той кади в долината на Еномовия син, и изгори <от> чадата си в огъня, според мерзостите на народите, които Господ беше изпъдил пред израилтяните.ББ1940 — 2Летописи 28:3

  4 И жертвуваше и кадеше по високите места, по хълмовете и под всяко зелено дърво.ББ1940 — 2Летописи 28:4

  5 Затова Господ неговият Бог го предаде в ръката на сирийския цар; и <сирийците> го поразиха, и взеха от него голямо множество пленници, които отведоха в Дамаск. Също биде предаден в ръката на Израилевия цар, който му нанесе голямо поражение.ББ1940 — 2Летописи 28:5

  6 Защото Факей, Ромелиевият син, изби от Юда сто и двадесет хиляди души в един ден, всички силни и храбри мъже, понеже бяха оставили Господа Бога на бащите си;ББ1940 — 2Летописи 28:6

  7 и Зехрий, един силен мъж от Ефрема, уби царския син Маасия, и надзирателя на двореца Азрикам, и втория подир царя Елкана;ББ1940 — 2Летописи 28:7

  8 тоже израилтяните заплениха от братята си двеста хиляди жени, синове и дъщери, и при това взеха много користи от тях, и отнесоха користите в Самария.ББ1940 — 2Летописи 28:8

  9 А там имаше един Господен пророк на име Одид; и той излезе да посрещне войската, която дохождаше в Самария та им рече: Ето, понеже Господ Бог на бащите ви се разгневи на Юда, предаде ги в ръката ви; и вие ги убихте с ярост, която стигна до небето.ББ1940 — 2Летописи 28:9

  10 И сега възнамерявате да държите юдейците и ерусалимляните като роби и робини под себе си; обаче няма ли у вас, у сами вас, престъпления против Господа вашия Бог?ББ1940 — 2Летописи 28:10

  11 Сега, прочее, послушайте ме, и върнете пленниците, които заробихте от братята си; защото яростен гняв от Господа е върху вас.ББ1940 — 2Летописи 28:11

  12 Тогава някои от първенците от ефремците, Азария Ионановият син, Варахия Месилемотовият син, Езекия Селумовият син и Амаса Адлаевият син, станаха против завърналите се от войната та им рекоха:ББ1940 — 2Летописи 28:12

  13 Не въвеждайте тук пленниците: защото като беззаконствувахме <вече> против Господа, вие искате да притурите на греховете ни и на престъпленията ни; защото престъплението ни е голямо, и яростен гняв е върху Израиля.ББ1940 — 2Летописи 28:13

  14 Тогава войниците оставиха пленниците и користите пред първенците и пред цялото събрание.ББ1940 — 2Летописи 28:14

  15 И споменатите по име мъже станаха та взеха пленниците и облякоха от користите всичките голи между тях; облякоха ги, обуха ги, дадоха им да ядат и да пият, и помазаха ги, а всичките слаби от тях пренесоха на осли и ги заведоха в Ерихон, града на палмите, при братята им. Тогава се върнаха в Самария.ББ1940 — 2Летописи 28:15

  16 В онова време цар Ахаз прати до асирийските царе да иска помощ,ББ1940 — 2Летописи 28:16

  17 защото едомците бяха пак дошли и поразили Юда и взели пленници.ББ1940 — 2Летописи 28:17

  18 Филистимците тоже бяха нападнали полските градове и южната страна на Юда, и бяха превзели Ветсемес, Еалон, Гедирот, Сокхо и селата му, Тамна и селата му, и Гимзо и селата му, и бяха се заселили в тях.ББ1940 — 2Летописи 28:18

  19 Защото Господ смири Юда поради Израилевия цар Ахаз; понеже той беше развратил Юда и нечествувал много против Господа.ББ1940 — 2Летописи 28:19

  20 И асирийският цар Теглат-феласар дойде при него; но той го притесни, а не го подкрепи;ББ1940 — 2Летописи 28:20

  21 защото Ахаз, като оголи Господния дом и царската къща и първенците, даде <всичкото> на асирийския цар; но това не му помогна.ББ1940 — 2Летописи 28:21

  22 И във времето на притеснението си той още повече престъпваше против Господа; такъв бе цар Ахаз.ББ1940 — 2Летописи 28:22

  23 Защото жертвуваше на дамасковите богове, които го бяха поразили, като думаше: Понеже боговете на сирийските царе им помагат, на тях ще принасям жертви, за да помагат и на мене. Но те станаха причина да падне той и целият Израил.ББ1940 — 2Летописи 28:23

  24 И Ахаз събра съдовете на Божия дом, та съсече съдовете на Божия дом, затвори вратите на Господния дом, и си направи жертвеници на всеки ъгъл в Ерусалим.ББ1940 — 2Летописи 28:24

  25 И във всеки Юдов град устрои високи места, за да кади на други богове, и разгневи Господа Бога на бащите си.ББ1940 — 2Летописи 28:25

  26 А останалите негови дела, и всичките му постъпки, първите и последните, ето, написани са в Книгата на Юдовите и Израилевите царе.ББ1940 — 2Летописи 28:26

  27 И Ахаз заспа с бащите си; и погребаха го в града, в Ерусалим, но не го занесоха в гробищата на Израилевите царе. А вместо него се възцари син му Езекия.ББ1940 — 2Летописи 28:27

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents