Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  3Царе 6

  1 В четиристотин и осемдесетата година от изхода на израилтяните из Египетската земя, в четвъртата година на царуването си над Израиля, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон почна да строи Господния дом.ББ1940 — 3Царе 6:1

  2 И дължината на дома, който цар Соломон построи за Господа, беше шестдесет лакътя, широчината му двадесет, а височината му тридесет лакътя.ББ1940 — 3Царе 6:2

  3 А предхрамието, откъм лицето на храма на дома, беше двадесет лакътя дълго, според широчината на дома, а десет лакътя широко пред дома.ББ1940 — 3Царе 6:3

  4 И направи за дома неподвижни прозорци с решетки.ББ1940 — 3Царе 6:4

  5 И пристрои етажи изоколо до стената на дома, изоколо до стените на дома, както на храма, така и на светилището {Или: Прорицалището.}; така направи странични стаи изоколо.ББ1940 — 3Царе 6:5

  6 На по-долния етаж широчината бе пет лакътя, на средния широчината бе шест лакътя, а на третия широчината бе седем лакътя; защото на външната страна <на стената> на дома той направи стеснения изоколо, за да не влизат <гредите> в стените на дома.ББ1940 — 3Царе 6:6

  7 И като се строеше домът иззида се с камъни приготвени на кариерата; така щото нито чук, нито топор, нито какво да е желязно сечиво не се чу в дома, като се строеше.ББ1940 — 3Царе 6:7

  8 Вратата за средните странични стаи беше в дясната страна на дома; и чрез витлообразна стълба се възкачваха в средния <етаж>, и от средния в третия.ББ1940 — 3Царе 6:8

  9 Така построи дома и го свърши; и покри дома с кедрови греди и дъски.ББ1940 — 3Царе 6:9

  10 Пристрои етажите, по пет лакътя високи по целия дом; и те се държаха за дома чрез кедрови греди.ББ1940 — 3Царе 6:10

  11 Тогава Господното слово дойде до Соломона, и рече:ББ1940 — 3Царе 6:11

  12 Относно тоя дом, който строиш, <казвам ти>: Ако ходиш в повеленията Ми, изпълняваш съдбите Ми, и пазиш всичките Ми заповеди да ходиш в тях, тогава Аз ще утвърдя с тебе думата, която говорих на баща ти Давида;ББ1940 — 3Царе 6:12

  13 И ще обитавам всред израилтяните, и няма да оставя людете Си Израиля.ББ1940 — 3Царе 6:13

  14 Така Соломон построи дома и го свърши.ББ1940 — 3Царе 6:14

  15 И облече стените на дома извътре с кедрови дъски; облече стените с дърво извътре от пода на дома до покрива, а пода на дома покри с елхови дъски.ББ1940 — 3Царе 6:15

  16 Още в по-вътрешната част на дома облече <едно място от> двадесет лакътя с кедрови дъски от пода до <върха на> стените; облече го извътре за светилището — най-светото място.ББ1940 — 3Царе 6:16

  17 А домът, то ест, предхрамието, бе четиридесет лакътя <дълъг>.ББ1940 — 3Царе 6:17

  18 И по кедровите дървета, извътре дома, бяха изрязани пъпки и цъфнали цветове; всичко бе кедрово; камък не се виждаше.ББ1940 — 3Царе 6:18

  19 Той приготви светилище в по-вътрешната част на дома, за да положи там ковчега на Господния завет.ББ1940 — 3Царе 6:19

  20 Отвътре светилището беше двадесет лакътя дълго, двадесет лакътя широко и двадесет лакътя високо; и го обкова с чисто злато, обкова и кедровия олтар.ББ1940 — 3Царе 6:20

  21 Така Соломон обкова дома извътре с чисто злато; и прокара <завесата> на златни верижки пред светилището, и покри я със злато.ББ1940 — 3Царе 6:21

  22 Обковаваше със злато и целия дом, докато свърши целия дом; обкова със злато и целия олтар, който бе при светилището.ББ1940 — 3Царе 6:22

  23 И в светилището направи два херувима от маслинено дърво, по десет лакътя високи.ББ1940 — 3Царе 6:23

  24 Едното крило на единия херувим беше пет лакътя <дълго>, и другото крило на единия херувим пет лакътя; от края на едното му крило, до края на другото му крило, имаше десет лакътя.ББ1940 — 3Царе 6:24

  25 Така и другият херувим имаше десет лакътя <между краищата на крилата си; защото> двата херувима имаха една мярка и една направа.ББ1940 — 3Царе 6:25

  26 Височината на единия херувим беше десет лакътя, така и на другия херувим.ББ1940 — 3Царе 6:26

  27 И той положи херувимите в средата на вътрешния дом; и крилата на херувимите бяха разперени, така щото крилото на единия достигаше едната стена, и крилото на другия херувим достигаше другата стена; и крилата им се допираха едно с друго в средата на дома.ББ1940 — 3Царе 6:27

  28 И обкова херувимите със злато.ББ1940 — 3Царе 6:28

  29 А по всичките стени на дома изоколо изряза образи на херувими и палми и цъфнали цветове, извътре и извън.ББ1940 — 3Царе 6:29

  30 Също и пода на дома обкова със злато извътре и извън.ББ1940 — 3Царе 6:30

  31 За входа на светилището направи врата от маслинено дърво; и горният праг със стълбовете на вратата бяха една пета <от дължината на стената>.ББ1940 — 3Царе 6:31

  32 И двете <крила> на вратата бяха от маслинено дърво; и по тях <Соломон> изряза херувими и палми и цъфнали цветове, и обкова ги със злато, като разстла златото върху херувимите и върху палмите.ББ1940 — 3Царе 6:32

  33 Така и за храмовата врата направи вратни стълбове от маслинено дърво, <ограждайки отверстие широко> една четвърт <от дължината на стената>.ББ1940 — 3Царе 6:33

  34 И две врати от елхово дърво; двете крила на едната врата се сгъваха и двете крила на другата врата се сгъваха.ББ1940 — 3Царе 6:34

  35 И изряза на тях херувими и палми и цъфнали цветове; и покри ги със злато натъкмено върху изрязаното,ББ1940 — 3Царе 6:35

  36 Съгради вътрешния двор с три реда дялани камъни и с един ред кедрови греди.ББ1940 — 3Царе 6:36

  37 През четвъртата година, в месец Зив, се положиха основите на Господния дом;ББ1940 — 3Царе 6:37

  38 И през единадесетата година, в месец Вул, който е осмият месец, домът се свърши във всичките си части и съвършено по плана си. Така, за седем години той го построи.ББ1940 — 3Царе 6:38

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents