Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ездра 8

  1 А ето началниците на бащините им <домове>, ето и родословието, на ония, които възлязоха с мене от Вавилон в царуването на цар Артаксеркса.ББ1940 — Ездра 8:1

  2 От Финеесовите потомци, Гирсон; от Итамаровите потомци, Даниил; от Давидовите потомци, Хатус.ББ1940 — Ездра 8:2

  3 От потомците на Сехания, из Фаросовите потомци, Захария, и с него се преброиха по родословието на мъжките сто и петдесет души.ББ1940 — Ездра 8:3

  4 От Фаат-моавовите потомци, Зараиевият син Елиоинай, и с него двеста души от мъжки пол.ББ1940 — Ездра 8:4

  5 От Сеханиевите потомци, Яазииловият син, и с него триста души от мъжки пол.ББ1940 — Ездра 8:5

  6 От Адиновите потомци, Ионатановият син Евед, и с него петдесет души от мъжки пол.ББ1940 — Ездра 8:6

  7 От Еламовите потомци, Готолиевият син Исаия, и с него седемдесет души от мъжки пол.ББ1940 — Ездра 8:7

  8 От Сефатиевите потомци, Михаиловият син Зевадия, и с него осемдесет души от мъжки пол.ББ1940 — Ездра 8:8

  9 От Иоавовите потомци, Ехииловият син Авдия, и с него двеста и осемнадесет души от мъжки пол.ББ1940 — Ездра 8:9

  10 От Селомитовите потомци, Иосифиевият син, и с него сто и шестдесет души от мъжки пол.ББ1940 — Ездра 8:10

  11 От Виваевите {В изданието от 1940 г. Винаевите, печатна грешка.} потомци, Захария Виваевият син, и с него двадесет и осем души от мъжки пол.ББ1940 — Ездра 8:11

  12 От Азгадовите потомци, Иоанан Акатановият син, и с него сто и десет души от мъжки пол.ББ1940 — Ездра 8:12

  13 От послешните, Адоникамовите потомци, <следните>, чиито имена са: Елифалет, Еиил и Семаия, и с тях седемдесет души от мъжки пол.ББ1940 — Ездра 8:13

  14 А от Вагуевите потомци, Утай и Завуд, и с тях седемдесет души от мъжки пол.ББ1940 — Ездра 8:14

  15 Тия събрах при реката, която тече към Аава, и там се разположихме в стан три дни; а като прегледах людете и свещениците, не намерих там ни един от потомците на Левия.ББ1940 — Ездра 8:15

  16 Тогава пратих за по-видните човеци Елиезера, Ариила, Семаия, Елнатана, Ярива, Елнатана, Натана, Захария и Месулама, и за благоразумните мъже Иоярива и Елнатана,ББ1940 — Ездра 8:16

  17 и дадох им поръчка до началника на мястото Касифия, Идо; и казах им какво да казват на Идо и на братята му нетинимите на мястото Касифия, да ни изпратят служители за дома на нашия Бог.ББ1940 — Ездра 8:17

  18 И понеже добрата ръка на нашия Бог беше над нас, те ни доведоха един разумен човек от потомците на Маалия, син на Левия, син на Израиля; също и Саравия със синовете му и братята му, осемнадесет души;ББ1940 — Ездра 8:18

  19 и Асавия, и с него Исаия от Мерариевите потомци, братята му и синовете им, двадесет души;ББ1940 — Ездра 8:19

  20 и от нетинимите, които Давид и първенците бяха определили за прислуга на левитите, двеста и двадесет нетиними. Всички тия бяха споменати по име.ББ1940 — Ездра 8:20

  21 Тогава прогласих пост там при реката Аава, за да се смирим пред нашия Бог, и да просим от Него добър път за нас, за чадата ни, и за всичкия ни имот.ББ1940 — Ездра 8:21

  22 Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници, за да ни помогнат против неприятели по пътя; понеже бяхме говорили на царя казвайки: Ръката на нашия Бог е за добро над всички, които Го търсят, а силата Му и гневът Му са против всички, които Го оставят.ББ1940 — Ездра 8:22

  23 Постихме, прочее, и молихме се на нашия Бог за това, и Той ни послуша.ББ1940 — Ездра 8:23

  24 Тогава отделих дванадесет от главните свещеници — Саравия, Асавия, и с тях десет от братята им —ББ1940 — Ездра 8:24

  25 и претеглих им среброто, златото и вещите, които царят, съветниците му и първенците му, и целият Израил, който се намираше там, бяха дали в принос за дома на нашия Бог;ББ1940 — Ездра 8:25

  26 претеглих, прочее, в ръката им шестстотин и петдесет таланти сребро, сто таланта сребърни вещи, сто таланта злато,ББ1940 — Ездра 8:26

  27 двадесет златни паници, хиляда драхми на тегло, и два съда от добра лъскава мед, скъпоценни като злато.ББ1940 — Ездра 8:27

  28 И рекох им: Вие сте свети Господу, и вещите са свети; защото среброто и златото са доброволен принос на Господа Бога на бащите ви;ББ1940 — Ездра 8:28

  29 внимавайте, <прочее>, и пазете ги докле ги претеглите пред по-първите от свещениците и левитите и началниците на Израилевите бащини <домове> в Ерусалим, в стаите на Господния дом.ББ1940 — Ездра 8:29

  30 И тъй, свещениците и левитите приеха среброто, златото и вещите в размер на това тегло, за да ги донесат в Ерусалим в дома на нашия Бог.ББ1940 — Ездра 8:30

  31 Тогава на дванадесетия ден от първия месец станахме от реката Аава, за да отидем в Ерусалим; и ръката на нашия Бог бе над нас за <добро>, та ни избави от неприятелска ръка и от причакващи по пътя.ББ1940 — Ездра 8:31

  32 И като стигнахме в Ерусалим, седяхме там три дни.ББ1940 — Ездра 8:32

  33 А на четвъртия ден, в дома на нашия Бог, среброто, златото и вещите се претеглиха в ръката на Меримота, син на свещеник Урия, с когото бе Елеазар Финеесовият син, и с тях левитите Иозавад, Исусовият син и Ноадия, Вануевият син, —ББ1940 — Ездра 8:33

  34 всичко <се предаде> под брой и по тегло; и цялото тегло се записа в същото време.ББ1940 — Ездра 8:34

  35 Завърналите се от плен, които бяха дошли от заточение, принесоха всеизгаряния на Израилевия Бог, дванадесет юнци за целия Израил, деветдесет и шест овена, седемдесет и седем агнета, и дванадесет козела в принос за грях, всички тия във всеизгаряния на Господа.ББ1940 — Ездра 8:35

  36 И предадоха царските поръчки на царските сатрапи {Т.е. Главни управители.} и на областните управители отсам реката; и те помагаха на людете и на Божия дом.ББ1940 — Ездра 8:36

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents