Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Езекил

  Езекил 1

  1 В тридесетата година, четвъртия <месец>, на петия <ден> от месеца, като бях между пленниците при реката Ховар, отвориха се небесата, и аз видях Божии видения.ББ1940 — Езекил 1:1

  2 На петия <ден> от месеца в тая година, <която бе> петата от пленяването на цар Иоахина,ББ1940 — Езекил 1:2

  3 Господното слово дойде нарочно към свещеника Езекиила, син на Вузия, в Халдейската земя, при реката Ховар; и там Господната ръка биде върху него.ББ1940 — Езекил 1:3

  4 Видях, и, ето, вихрушка идеше от север, голям облак и пламнал огън, а около него сияние; и отсред него <се виждаше> нещо на глед като светъл метал, от средата на огъня.ББ1940 — Езекил 1:4

  5 Отсред него <се виждаше> и подобие на четири живи същества. И това беше изгледът им: те имаха човешко подобие.ББ1940 — Езекил 1:5

  6 Всяко от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири крила.ББ1940 — Езекил 1:6

  7 Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога; и изпущаха искри като повърхността на лъскава мед.ББ1940 — Езекил 1:7

  8 И имаха човешки ръце под крилата си на четирите си страни; и на четирите лицата и крилата бяха <така>:ББ1940 — Езекил 1:8

  9 крилата им се съединяваха едно с друго; не се обръщаха като вървяха; всяко вървеше направо пред себе си.ББ1940 — Езекил 1:9

  10 А колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице; и четирите имаха лъвово лице от дясната страна; и четирите имаха волско лице от лявата; и четирите имаха орлово лице.ББ1940 — Езекил 1:10

  11 И лицата им и крилата им бяха обърнати нагоре; две <крила> на всяко се съединяваха едно с друго, и двете покриваха телата им,ББ1940 — Езекил 1:11

  12 И вървяха всяко на право пред себе си; гдето се носеше духът, <там> вървяха; като вървяха не се обръщаха.ББ1940 — Езекил 1:12

  13 А колкото за подобието на живите същества, изгледът им бе като запалени огнени въглища, като изгледа на факли, които се движеха нагоре надолу между живите същества; огънят беше светъл, и светкавица изскачаше из огъня.ББ1940 — Езекил 1:13

  14 И живите същества блещукаха {Еврейски: Тичаха и се връщаха.} наглед като светкавица.ББ1940 — Езекил 1:14

  15 А като гледах живите същества, ето по едно колело на земята при живите същества, за всяко от четирите им лица.ББ1940 — Езекил 1:15

  16 Изгледът на колелата и направата им бе като цвят на хрисолит; и четирите имаха еднакво подобие; а изгледът им и направата им бяха като че ли на колело в колело.ББ1940 — Езекил 1:16

  17 Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха като вървяха.ББ1940 — Езекил 1:17

  18 А колелата им бяха високи и страшни; и колелата около тия четири бяха пълни с очи.ББ1940 — Езекил 1:18

  19 И когато вървяха живите същества, и колелата вървяха край тях; и когато се издигаха живите същества от земята, и колелата се издигаха.ББ1940 — Езекил 1:19

  20 Гдето имаше да иде духът, <там> вървяха и те; там гдето духът имаше да иде, и колелата се издигаха край тях; защото духът на <всяко от> живите същества <беше и> в колелата <му>.ББ1940 — Езекил 1:20

  21 Когато вървяха ония, вървяха и тия; и когато стояха ония, стояха и тия; а когато ония се издигаха от земята, то и колелата се издигаха край тях; защото духът на <всяко от> живите същества беше <и> в колелата му.ББ1940 — Езекил 1:21

  22 А над главите на живите същества имаше подобие на един простор, на глед като цвят на страшен кристал, разпрострян над главите им.ББ1940 — Езекил 1:22

  23 А под простора крилата им бяха разпрострени, едно срещу друго; всяко <същество> имаше две, които покриваха телата им отсам; и всяко имаше две, които ги покриваха оттам.ББ1940 — Езекил 1:23

  24 И когато вървяха, чувах фученето на крилата им като бучене на големи води, като глас на Всесилния, шум на метеж, като шум на войска. Когато се спираха, спущаха крилата си.ББ1940 — Езекил 1:24

  25 И глас се издаде от горе из простора, който бе над главите им; и като се спряха спуснаха крилата си.ББ1940 — Езекил 1:25

  26 И над простора, който бе върху главите им, се виждаше подобие на престол, на глед като камък сапфир; и върху подобието на престола имаше подобие на глед като човек <седящ> на него на високо.ББ1940 — Езекил 1:26

  27 И видях нещо на глед като светъл метал, като изглед на огън в него от всяка страна; от това, което се виждаше, че е кръстът му, и нагоре, и от това, което се виждаше, че е кръстът му, и надолу видях като изглед на огън обиколен със сияние.ББ1940 — Езекил 1:27

  28 Какъвто е изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв бе изгледът на обикалящото сияние. Това бе изгледът на подобието на Господната слава. И когато го видях паднах на лицето си, и чух глас на едного, който говореше.ББ1940 — Езекил 1:28

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents