Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Еремия 33

  1 При това, Господното слово дойде към Еремия втори път, като бе той още затворен в двора на стражата, и рече:ББ1940 — Еремия 33:1

  2 Така казва Господ, Който върши тия неща, Господ, Който ги прави, за да ги утвърждава, — Иеова е името Му:ББ1940 — Еремия 33:2

  3 Извикай към Мене и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, Които не знаеш.ББ1940 — Еремия 33:3

  4 Защото така казва Господ, Израилевият Бог, За къщите на тоя град, И за дворците на Юдовите царе, Които са били разрушени <за да образуват защитата> против могилите и против ножа,ББ1940 — Еремия 33:4

  5 И за ония, които идат да воюват против халдейците И да напълнят тия <къщи> с труповете на човеците, Които Аз ще поразя с гнева Си и в яростта Си, Поради всичките злини, за които Скрих лицето Си от тоя град:ББ1940 — Еремия 33:5

  6 Ето, ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля, И ще им открия изобилие на мир и на вярност.ББ1940 — Еремия 33:6

  7 Ще върна Юдовите пленници И Израилевите пленници, И ще ги съградя както по-напред;ББ1940 — Еремия 33:7

  8 Ще ги очистя от всичкото беззаконие, С които Ми съгрешиха, И с които престъпиха <закона> Ми,ББ1940 — Еремия 33:8

  9 И <тоя град> ще Ми бъде <град>, <чието> име <да се споменава> с радост, С хвала и със слава пред всичките народи в света, Които ще чуят всичкото добро, което им правя Аз, И ще се убоят и ще се разтреперят за всичкото добро, И за всичкия мир, който ще му доставя.ББ1940 — Еремия 33:9

  10 Така казва Господ: В това място, за което вие казвате: Пусто е, без човек и без животно, Да! В Юдовите градове и в ерусалимските улици, Които са пусти, без човек, без жител, И без животно, пак ще се чуеББ1940 — Еремия 33:10

  11 Глас на радост и глас на веселие, Глас на младоженец и глас на невеста, Глас на ония, които казват: Хвалете Господа на Силите, Защото Господ е благ, Защото Неговата милост е до века, И глас на ония, които принасят благодарствени приноси в дома Господен, Защото ще върна пленниците <взети> от тая земя Както <са били> по-напред, казва Господ.ББ1940 — Еремия 33:11

  12 Така казва Господ на Силите: В това място, което е пусто, Без човек и без животно, И във всичките му градове, Пак ще има жилища на овчари, Които ще успокояват стадата си.ББ1940 — Еремия 33:12

  13 В планинските градове и в полските градове, В южните градове и във Вениаминовата земя, В околностите на Ерусалим и в Юдовите градове, Пак ще минават стадата Под ръката на ония, които ги броят, казва Господ.ББ1940 — Еремия 33:13

  14 Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще изпълня онова добро слово, което говорих За Израилевия дом и за Юдовия дом.ББ1940 — Еремия 33:14

  15 В ония дни и в онова време Ще направя да израсте на Давида праведен Отрасъл; И той ще извърши правосъдие и правда на земята.ББ1940 — Еремия 33:15

  16 В ония дни Юда ще бъде спасен, И Ерусалим ще обитава в безопасност; И ето <името>, с което ще се нарича: Господ е наша правда.ББ1940 — Еремия 33:16

  17 Защото така казва Господ: Никога няма да липсва от Давида човек, Който да стои на престола на Израилевия дом;ББ1940 — Еремия 33:17

  18 Нито от левитските свещеници ще липсва пред Мене човек, Който да принася всеизгаряния и да гори хлебни приноси И да жертвува непрестанно.ББ1940 — Еремия 33:18

  19 И словото Господно дойде към Еремия и рече:ББ1940 — Еремия 33:19

  20 Така казва Господ: Ако ви е възможно да нарушите завета Ми за деня И завета ми за нощта, Тъй щото да не става вече ден и нощ на времето си,ББ1940 — Еремия 33:20

  21 Тогава ще може да се наруши и заветът Ми със слугата Ми Давида, Тъй щото да няма син да царува на престола му, — И <заветът Ми> със служителите Ми — левитските свещеници.ББ1940 — Еремия 33:21

  22 Както не може да се изброи небесното множество, Нито да се измери морският пясък, Така ще умножавам потомството на слугата Ми Давида, И левитите, които Ми служат.ББ1940 — Еремия 33:22

  23 И словото Господно дойде към Еремия и рече:ББ1940 — Еремия 33:23

  24 Не си ли размислил що говорят тия люде, какво казват: Двата рода, които Господ избра, ето, отхвърлил ги е? Така презират те людете Ми, Щото да не се считат вече за народ пред тях.ББ1940 — Еремия 33:24

  25 Така казва Господ: Ако не съм <поставил> завета Си за деня и нощта, И ако не съм определил наредбите за небето и за земята,ББ1940 — Еремия 33:25

  26 Тогава ще отхвърля и потомството на Якова и на слугата Си Давида, Така щото да не вземам от него <човеци> <да> управляват Потомството на Авраама, Исаака и Якова; Защото ще върна пленниците им и ще им покажа милост.ББ1940 — Еремия 33:26

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents