Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ze skarbnicy świadectw II - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Szatan — oskarżyciel

  Tak jak szatan oskarżał Jozuego i jego lud, tak w każdym czasie oskarża tych, którzy szukają miłosierdzia i przychylności Boga. W Apokalipsie powiedziano, że jest to “oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem”. Objawienie 12,10. Walka toczy się o każdą duszę uwolnioną spod władzy zła, której imię zostało zapisane w księdze Baranka. Nikt nie przechodzi z rodziny szatana do rodziny Boga bez wzbudzenia gwałtownego oporu ze strony zła. Oskarżenia szatana wznoszone przeciwko tym, którzy szukają Pana, nie są bynajmniej wywołane niezadowoleniem z powodu ich grzechów. Na odwrót, raduje go każdy niedoskonały charakter. Tylko wtedy, kiedy przekraczają przykazania Boże, szatan może mieć nad nimi władzę. Jego oskarżenia pochodzą jedynie z wrogości żywionej do Chrystusa. Planem zbawienia Jezus niszczy moc szatana nad ludźmi i uwalnia dusze spod jego władzy. Cała nienawiść i wszelkie zło tego arcybuntownika wybuchają, gdy widzi on wywyższenie Chrystusa. I wtedy z diabelską potęgą i chytrością działa, starając się odprowadzić od Niego ostatki, które przyjęły zbawienie.SS2 123.4

  Budzi w ludziach wątpliwość, powoduje utratę zaufania do Boga i odrzucenie Jego miłości. Zwodzi do łamania Jego prawa, a potem żąda ich jako swoich jeńców i kwestionuje prawo Chrystusa do odebrania mu tych istot. Wie, że kto gorliwie szuka u Boga przebaczenia i łaski, otrzyma je. Dlatego przypomina im popełnione grzechy, ażeby ich zniechęcić. Ustawicznie szuka okazji, by wystąpić przeciwko tym, którzy pragną być posłuszni Bogu. Nawet ich najlepsze i najprzyjemniejsze Bogu wysiłki stara się przedstawić jako zepsute i grzeszne. Uciekając się do przeróżnych oszustw i podstępów usiłuje w okrutny sposób spowodować ich zgubę.SS2 124.1

  Człowiek nie jest w stanie sam odeprzeć tych oskarżeń. W brudnych szatach staje przed Bogiem wyznając Mu swe winy, ale Jezus — nasz Obrońca — występuje i przemawia, broniąc tych, którzy w skrusze i w wierze powierzają mu straż nad swoją duszą. On jest adwokatem w ich sprawie i pokonuje oskarżyciela potęgą argumentów Golgoty. Jego doskonałe posłuszeństwo prawu Bożemu aż do śmierci na krzyżu dało Mu wszelką moc na niebie i na ziemi, i teraz domaga się od swego Ojca łaski i pojednania dla grzesznych ludzi. Oskarżycielowi swego ludu mówi: “‘Niech cię zgromi Pan, szatanie.’ Oni, wykupieni za cenę mojej krwi, są ‘głownią wyrwaną z ognia’”. Kto w wierze na Nim polega, otrzymuje pocieszające zapewnienie: “Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne”.SS2 124.2

  Wszyscy, którzy włożyli na siebie szatę sprawiedliwości Chrystusa, staną przed Nim jako wybrani, wierni i szczerzy. Szatan nie ma żadnej mocy, by wyrwać ich z Jego ręki. Chrystus nie dopuści, żeby chociaż jedna dusza, która w skrusze oraz wierze odwołała się do Niego, dostała się pod władzę nieprzyjaciela. W Jego Słowie jest powiedziane: “Chyba że cię poddadzą pod moją ochronę, zawrą ze mną pokój; niech zawrą ze mną pokój”. Izajasza 27,5. Obietnica dana Jozuemu odnosi się do wszystkich: “Jeź- li ustaw moich przestrzegać będziesz, (...) dam ci to zapewne, abyś chodził między tymi, którzy tu stoją”. Zachariasza 3,7 (BG). Aniołowie Boży będą im towarzyszyć nie tylko tu na ziemi, ale w końcu wraz z nimi będą stać u tronu Bożego.SS2 124.3

  Fakt, że wybrany lud Boży został przedstawiony jako stojący przed obliczem Pana w brudnych szatach, powinien tych wszystkich, którzy wyznają Jego imię skłaniać do pokory i głębokiego zbadania serca. Kto rzeczywiście oczyszcza swą duszę przez posłuszeństwo prawdzie, będzie miał o sobie skromne mniemanie. Im bardziej wpatruje się w nieskazitelny charakter Chrystusa, tym silniejsze będzie jego pragnienie przekształcenia się na Jego podobieństwo, i tym mniej czystości i świętości będzie widział w samym sobie. Jednak w czasie, kiedy powinniśmy poznawać nasz grzeszny stan, powinniśmy polegać na Chrystusie, naszej sprawiedliwości i naszym zbawieniu. Nie potrafimy nic odpowiedzieć na oskarżenia szatana przeciwko nam. Jedynie Chrystus jest w stanie skutecznie wstawić się zanami i jest zdolny uciszyć oskarżyciela argumentami opartymi nie na naszych, lecz na Jego zasługach.SS2 124.4

  Jednak nigdy nie powinniśmy zgadzać się na grzeszne życie. Myśl, że każda ułomność charakteru, każda jego cecha nie odpowiadająca temu, czego Bóg od nas żąda, to dla szatana otwarte wrota, którymi może wtargnąć, by zniszczyć chrześcijan, powinna pobudzać nas do większej gorliwości i powagi. Poza tym każde niedociągnięcie i każdy błąd z naszej strony daje kusicielowi i jego sługom okazję do krytykowania Chrystusa. Musimy wytężyć wszystkie nasze siły, żeby zwyciężyć, a mając Jezusa stale przed oczyma prosić Go o moc, dzięki której możemy dokonać tego, czego sami nie jesteśmy w stanie uczynić.SS2 125.1

  Żaden grzech nie może być tolerowany przez tych, którzy wraz z Chrystusem chodzić będą w białych szatach. Brudne szaty muszą być z nas zdjęte, a na ich miejsce powinniśmy otrzymać szaty sprawiedliwości Chrystusa. Dzięki skrusze i wierze będziemy zdolni dochować posłuszeństwa wszystkim przykazaniom Bożym, i zostaniemy znalezieni przed Nim bez skazy. Ci, którzy w przyszłości chcą, żeby Bóg miał w nich upodobanie, dziś troszczą się o to, wyznają grzechy i gorliwie proszą o przebaczenie za pośrednictwem Jezusa — swego Orędownika. W Nim jest ich nadzieja, ich wiara. Swą uwagę kierują na Niego. A gdy padnie rozkaz: “Zdejmijcie z niego brudną szatę i włóżcie mu na głowę czysty zawój oraz przyobleczcie go w szaty odświętne” — są gotowi oddać Jezusowi chwałę za swoje zbawienie.SS2 125.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents