Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chemare la pocăință

  Care este adevărata putere a bisericii? Nu membrii ei; nu cei despre care se presupune că au cunoștință și experiență. O inteligență cultă, nesfințită este egal cu zero. De ce să nu învingă adevărul în Nashville? Să fie adevărul fără putere din cauză că inimi nesfințite se luptă pentru supremație? Pentru că limbi neconsacrate au făcut prezentări neadevărate? Dumnezeu caută lucrători care să poarte jugul lui Hristos. “Luați jugul Meu asupra voastră, spune Mântiutorul, și învățați de la Mine căci Eu sunt smerit și blând cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și povara Mea este ușoară.”MN 291.3

  Am o solie pentru lucrătorii din câmpul sudic. Egoismul caută recunoaștere și susținere. Vor fi create și alte centre pe lângă cel din Nashville; însă faceți din acest centru, punctul vostru de unire. Nu așteptați viitorul comitet din Graysville ci intrați în miezul acțiunii. Și dacă toți își vor umili inimile în pocăință și în mărturisire înaintea lui Dumnezeu, El vă va ierta.MN 291.4

  Cei care se angajează în lucrarea de dezbinare din Nashville, nu sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu, ci de un alt spirit.MN 291.5

  Lăsați să se dezvolte opoziția, căci lucruri ca acestea vor fi văzute în aceste zile din urmă. În ciuda tuturor acestora, lucrarea lui Dumnezeu va înainta, lăsând în urmă elementele care vor să blocheze drumul; căci adevărul rămâne adevăr, iar minciuna rămâne minciună. O minciună nu poate fi adevăr. Au fost puse în circulație multe prezentări greșite, însă de ce să fie adevărul acoperit? Îndepărtați acoperitoarea. De ce să nu învingă adevărul? Ne putem îndoi de Cuvântul lui Dumnezeu? Ce a spus El vreodată și nu s-a împlinit? Nu este scris: “Cuvântul Meu... nu se va întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele”?MN 291.6

  Timpul este prea scurt, lucrarea noastră este prea importantă, pentru oricine se angajează într-o străduință să distrugă lucrarea altui om pe care Dumnezeu le-a rânduit să slujească. Frații mei, planurile care vă par atât de plauzibile, nu sunt ale lui Dumnezeu. Satana va instiga pe toți pe care îi poate descuraja, să scoată oamenii talentați din lucrarea de predicare a Cuvântului, de publicare a adevărului și de circulație a publicațiilor noastre pretutindeni. Nu aveți timp să ajutați pe vrăjmaș în efortul lui de a scoate pe lucrătorii lui Dumnezeu di câmpul sudic. Nu aceasta este lucrarea pe care v-a dat-o Dumnezeu.MN 292.1

  În numele Domnului spun acelora care doresc să facă lucruri mari: Pentru binele vieții voastre spirituale, vă rog, luați mâinile de pe chivotul Domnului. Există Cineva care lucrează continuu. El va avea grijă de lucrarea Sa cea sfântă.MN 292.2

  În ce constă puterea bisericii? În unitate, în umilință, în adeziune totală la Cuvântul Domnului. În superioritatea lor egoistă, oamenii ar lua Tronul ca și când nu Dumnezeu trebuie să îndrume și să dea putere lucrătorilor Săi. Cei care sunt în legătură cu casele de editură, cu școlile noastre și cu instituțiile noastre medicale să fie bărbați și femei aleși de Dumnezeu și renăscuți prin Duhul Său cel sfânt. Să caute după adevăr și după comoara ascunsă.MN 292.3

  Frații mei, mulți dintre voi au părăsit dragostea dintâi. “Aduceți-vă aminte de unde ați căzut, pocăiți-vă și întoarceți-vă la faptele voastre dintâi.” Celor care nu se pocăiesc, Hristos le spune: “Voi veni curând la tine și îți voi muta sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești”. Dați la o parte planurile și teoriile oamenilor. Nu mai umblați în lumina scânteilor focului vostru. Aduceți-vă aminte de cuvintele: “Dacă nu te pocăiești”. “Voi veni repede și-ți voi muta sfeșnicul din locul lui.”MN 292.4

  Domnul mă îndeamnă să spun acelora care se împotrivesc lucrării care se concentrează la Nashville: Cercetați-vă starea voastră spirituală. Întoarceți-vă la dragostea dintâi pe care ați părăsit-o. Satana caută să provoace pe toți cei care și-au părăsit dragostea dintâi să-și consacre talentele date de Dumnezeu în sluba vrăjmașuliu, dărămând ceea ce Domnul dorește să clădească. Îndemn pe cei din Nashville și din Graysville, ale căror nume nu le-am menționat, “să caute pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Căutați-L câtă vreme este aproape; să se lase cel rău de calea lui și cel nelegiuit să se lase de gândurile lui! Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, nici căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Căci cât de departe este cerul de pământ, tot atât de departe sunt căile Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre”.MN 292.5

  Frații mei, citiți capitolul 17 din Ioan și vedeți dacă înțelegeți că ați părăsit dragostea dintâi. Hristos s-a rugat ca ucenicii Săi să fie una așa cum El era una cu Tatăl. “Așa cum m-ai trimis pe mine în lume”, spunea El, Tatălui, “așa i-am trimis și Eu în lume. Și eu mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Nu mă rog numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor; ca ei să fie una, așa cum Tu, tată ești în mine și Eu în Tine, ca și ei să fie una în noi; ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” “Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, - Eu în ei, și Tu în Mine; - pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimes, și că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o tu; fiind că Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, și aceștia au cunoscut că tu M-ai trimes. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, și li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, și Eu să fiu în ei.”MN 292.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents