Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Lucrarea misionară practică - o ramură a educației

  Studiul Bibliei trebuie să stea la temelia oricărei educații adevărate ; dar se cere mult mai mult decât o cunoaștere teoretică a adevărului biblic. Nu este suficient să umplem mintea studenților, cu învățături prețioase, de cea mai profundă importanță, și după aceea să lăsăm nefolosite, lecție după lecție. Lucrarea misionară trebuie făcută de cei pregătiți, ca să poată învăța pe alții, ceea ce au primit. Cei cărora le-a fost dată lucrarea, nu trebuie să o țină ferecată, ci să spargă vasul, iar mireasma să fie răspândită în jur. Sunt printre studenți , unii care au talente prețioase. Sfătuitorul nostru zice: “Puneți talentele la schimbător.”MN 136.1

  Pentru scopul cel mai înalt al educației, trebuie să dăm studenților timp, să facă lucrare misionară, timp să se obișnuiască cu familiile în mijlocul cărora trăiesc. Ei n-ar trebui împovărați cu toate studiile pe care le pot face, ci ar trebui să li se dea timp, să folosească cunoștința pe care au acumulat-o. Ar trebui să fie încurajați, să facă lucrare misionară credincioasă, interesându-se de cei care zac în întunericul rătăcirii, ducându-le adevărul acolo unde sunt. Căutând cunoașterea de la Hristos, cu toată umilința de inimă, rugându-se și veghind în rugăciune, ei pot face cunoscut altora, adevărul care le este descoperit, zi de zi.MN 136.2

  Cei care fac lucrarea aceasta vor găsi mulți, atât tineri cât și mai în vârstă, care sunt plini de prejudecăți moștenite, care urăsc adevărul, din cauza concepțiilor eronate , despre caracterul lui. Când aceștia ajung în legătură cu cei care cunosc și practică adevărul, își vor vedea greșelile și deși se pare că au cultivat ură și pasiuni ciudate, o întâlnire prietenească le va schimba aceste sentimente. Vălul subțire de prejudecăți, orbește multe minți. Ei au nevoie de dragoste, de milă și de sfințirea adevărului.MN 136.3

  Profesorii și studenții din școlile noastre, au nevoie de atingerea divină. Dumnezeu poate face mai mult pentru ei, decât a făcut până acum, dar în trecut calea Lui a fost împiedicată. Dacă ar fi încurajat spiritul misionar, chiar dacă s-ar lua câteva ore din programul de studiu, dacă s-ar da pe față, mai multă credință și zel spiritual, s-ar realiza mai mult voia lui Dumnezeu, și le-ar fi date mai multe binecuvântări cerești. Sunt încă multe coarde ce trebuie atinse. Profesorii ca și studenții trebuie să dea pe față o dispoziție mai mare de a fi învățați. În măsura în care este adus în educația și pregătirea tinerilor adevăratul spirit misionar, va veni și binecuvântarea. Studenții trebuie să înceapă să lucreze în domeniul misionar, ei ar trebui să învețe să se prindă de Hristos, în timp ce colaborează cu persoane cu o vastă experiență, cu care se pot sfătui. Când fac lucrul acesta, nu numai că vor înainta în cunoaștere și în putere spirituală, dar vor învăța și cum să lucreze astfel că atunci , când se vor încheia cursurile și se vor despărți de profesori și de sfetnicii cu experiență, ei vor fi pregătiți să se angajeze în lucrarea misionară asiduă, lucrând sub îndrumarea celui mai mare Profesor pe care L-a cunoscut lumea vreodată. Este tot atât de important, să știe cum să comunice, ca și cum să primească cunoașterea adevărului. Practica de a vorbi altora despre Hristos, de a citi și explica altora despre Cuvântul Său, va pecetlui acel Cuvânt în minte și adevărul va fi al lor.MN 136.4

  ” Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta.... și pe aproapele tău, ca pe tine însuți.” Aceasta este porunca Lui Dumnezeu. Isus a mai adăugat o cerință: “Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți unii pe alții.” Niciodată omul nu a cunoscut puterea acelei iubiri, până când Hristos n- a venit pe acest pământ și și-a dat viața pentru “prietenul Lui”. Noi trebuie să iubim pe aproapele ca pe noi; trebuie să ne iubim unul pe altul, cum ne-a iubit Hristos. ” Așa cum m-a iubit pe Mine Tatăl, tot așa v-am iubit și Eu pe voi, a spus El, rămâneți în Dragostea Mea. Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, și rămân în Dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri ,pentru ca bucuria Mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca Mea, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit Eu.”MN 137.1

  Atât studenții cât și profesorii din școlile noastre, trebuie să-și ia timp să se obișnuiască cu membrii din comunitățile în care trăiesc. Dragostea pe care Hristos a arătat-o față de noi, trebuie să o cultivăm și unii față de alții. Adevărul nu va rămâne multă vreme în inimă, dacă nu lucrează prin dragoste, ca să salveze sufletele care sunt gata să piară.MN 137.2

  Dumnezeu nu dorește, ca școlile noastre să fie conduse după planuri omenești, stereotipe, așa cum sunt conduse multe astăzi. El ar dori să ne ferim de precizia omenească, de a trage o linie, pe care trebuie să o urmeze toți. Un alt element trebuie adus în școlile noastre. Au fost urmate maxime și metode de învățare, greșite, care au fost privite până acum, ca fiind esențiale. Cei care sunt în legătură cu școlile noastre, ar trebui să pătrundă mai adânc decât au avut obiceiul, la părerile care au fost socotite ca autoritate. Nu trebuie puse multe studii și datorii asupra studenților, astfel încât să neglijeze să discute, cu Marele Învățător, Domnul Isus Hristos și să lase să pătrundă în sufletele lor influența înnobilatoare și blândă, care a locuit în El. Este important ca studenții, să fie învățați cum să facă lucrarea misionară, nu numai cu condeiul și cu glasul, ci lucrând cu ei în diferitele domenii de lucrare misionară. Împrejurul nostru sunt oameni care au nevoie să fie învățați cum să gătească și cum să trateze pe bolnavi. Împlicându-ne în aceste domenii de lucrare, trăim adevărul așa cum este el în Isus. Profesorii și studenții să studieze , cum să se angajeze în această lucrare. Profesorii ar trebui să-i ia pe studenți, în locuri în care este nevoie de ajutor, dându-le îndrumări practice, cu privire la îngrijirea bolnavilor.MN 137.3

  Profesorii trebuie să scoată din izvorul adânc, al oricărei puteri intelectuale și morale, cerând Domnului, să le dea gândul care era în Hristos Isus, astfel încât orice caz, care are nevoie de simpatie și de ajutor, atât în cele fizice, cât și în cele spirituale, să primească atenția lor. Învățați pe studenți să facă o aplicație practică, a învățăturilor pe care le-au primit. Când văd durerea omenească și sărăcia lucie, a acelora pe care încearcă să-i ajute, vor fi mișcați de milă. Inimile le vor fi sensibilizate și supuse de către principiile sfinte și profunde, ale Cuvântului Lui Dumnezeu.MN 138.1

  Marele Medic conlucrează în orice efort făcut în favoarea omenirii suferinde, ca să dea lumină trupului și viață și refacere sufletului. Și de ce se întâmplă așa? Satana a venit în lumea noastră și a dus pe oameni în ispită. Odată cu păcatul, a venit durerea și suferința, deoarece noi culegem ce semănăm. După aceea Satana a făcut pe om, să arunce asupra Lui Dumnezeu suferința, care nu este decât urmarea sigură a neascultării de legile fizice. Dumnezeu a fost în felul acesta, acuzat pe nedrept, în caracterul său și reprezentat greșit. El este acuzat că face tocmai ce a făcut Satana. Dumnezeu dorește ca poporul Său, să demaște înșelăciunea vrășmașului. El le-a dat lumina Evangheliei sănătății, și ca reprezentanți ai Săi, trebuie să dea altora această lumină. Când ei lucrează pentru alinarea suferințelor omenești, trebuie să arate către originea oricărei suferințe și să le îndrepte mintea la Isus, Marele Vindecător al trupurilor și al sufletelor. Inima Sa plină de simpatie, se apropie de toți suferinzii pământului, și conlucrează cu oricine lucrează, pentru alinarea suferințelor. Odată cu binecuvântarea Sa, vine sănătatea și atunci caracterul Lui Dumnezeu este îndreptățit, iar minciuna este pusă asupra lui Satana, care este autorul ei.MN 138.2

  Trebuie să dăm Domnului ocazia, să-și facă lucrarea, marea Sa lucrare pentru suflete. Hristos este îndestulător pentru noi. Fiecare din noi trebuie să înțeleagă, ce înseamnă ca Cuvântul Lui Dumnezeu să fie împlinit în noi. Noi ar trebui să fim în lume cum a fost Hristos. Dacă în viața aceasta ajungem ca El în caracter, vom avea și în cer asemănarea cu El. Dacă aici nu ne asemănăm cu Hristos, nu vom avea părtășie cu El când va veni în Slava Sa , cu toți îngerii Săi. Ca profesori ai religiei, avem obligația să învățăm pe studenți, cum să se implice în lucrarea misionară medicală. Cei care fac această lucrare, au multe ocazii să semene sămânța adevărului, și vor avea succes. O inimă plină de recunoștință, față de Dumnezeu, se va ruga: “Învață-mă căile Tale, Dumnezeule, du-mă pe cărări drepte... din cauza vrășmașilor mei , sau mai degrabă datorită celor ce mă privesc.”MN 138.3

  În toate școlile noastre este o lucrare de făcut. Dacă suntem purtători de lumină către lume, atunci suntem obligați să învățăm pe studenți, cum să transmită lumina și să li se dea ocazia să lucreze. Trebuie să oferim invitații la cină, deoarece sunt vești bune pentru toți oamenii. Toți cei care se pregătesc pentru această lucrare, trebuie să petreacă mult timp în rugăciune. Să privească datoria lor în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu. Trebuie să vedem ce se poate face, ca să educăm pe studenți, în lucrarea misionară practică, pentru ca și ei să dea altora ceea ce au primit. Cine va pune o parte din timpul lui pentru această lucrare? Amintiți-vă că Isus este prețul vieții, suveranul de drept al tuturor celor de pe drumuri și de la garduri, și le cunoaște nevoile.MN 138.4

  Dumnezeu a pus asupra noastră o povară de răspundere, pe care nu o recunoaștem. Trebuie să aprofundăm mai mult lecțiile din școala Lui Hristos. Putem realiza mult în puterea Sa. El ar dori să învățăm pe studenți, cum să-și ducă la îndeplinire, lucrarea pe care le-a dat-o, ca să nu piardă spiritul lucrării, printr-o apreciere prea accentuată a teoriei adevărului. Aceasta este o cunoaștere inteligentă, făcută desăvârșită, prin practica prin care lucrătorul devine eficient.MN 139.1

  Evanghelia aceasta a Împărăției va fi predicată în toată lumea, ca mărturie pentru toate popoarele; și atunci va veni sfârșitul. “Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ” , declară Hristos. El este gata să dea această putere, celor care vor conlucra cu El, în lepădare de sine și prin sacrificiu de sine. Trebuie ca fără amânare, să fie deschisă o cale, prin care să fie dezvoltată această ramură de educație. Studenților să li se dea ocazii deosebite, să facă lucrare misionară, pentru ca să se așeze în calea primirii și oferirii, luminii. Ei trebuie să facă cunoscut adevărul, care i-a făcut copii ai lui Dumnezeu.MN 139.2

  Dacă credem Cuvântul lui Dumnezeu, scopul nostru cel mai mare ar trebui să fie, învățarea și educarea tinerilor și a tinerelor, să iasă și să facă lucrare misionară. În felul acesta pot folosi adevărul, care le-a fost prezentat cu credincioșie. Când vizitează familii, adevărurile prețioase, pe care le-au auzit, destoinicia pe care o au cu privire la subiectele biblice le vor fi aduse în minte. Când citesc și explică Cuvântul, Mângâietorul care este Duhul Sfânt, pe care Tatăl Îl Va trimite “în Numele Meu, El vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte, de tot ce v-am spus Eu.” În felul acesta , nu numai că cei care nu cunosc Adevărul, vor fi încurajați, dar și cei care vorbesc de frumusețea lui Hristos, vor fi mult binecuvântați.”MN 139.3

  Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents