Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Suntem împreună lucrători

  Sanatoriu, California

  13 iunie 1906

  Doctorului C. E. Steward

  Iubite frate,

  Am primit scrisoarea ta în care mă întrebi ce înseamnă cuvintele “Eu”, “Noi” și așa mai departe în mărturiile mele. În lucrarea mea, sunt legată de ajutoarele mele și de asemenea sunt în strânsă atingere cu Instructorul meu și cu alte inteligențe cerești. Cei care sunt chemați de Dumnezeu trebuie să fie în contact cu El prin lucrarea Duhului Său cel Sfânt, ca să poată fi învățați de El.MN 463.1

  De la mine nu pot face nimic. Simt că tot creditul trebuie dat unei Puteri mai înalte a cărei voință și cuvânt trebuie să-l transmit așa fel încât, unită cu inteligențele cerești, să am o percepție clară a lucrurilor spirituale și veșnice. Hristos spunea: “Fiul nu poate face nimic de la Sine, decât ce vede pe Tatăl făcând; ce Tatăl face, face la fel și Fiul”.MN 463.2

  Iarăși spun, calea lui Dumnezeu trebuie pusă în practică în toate ramurile lucrării, altfel cauza lui Dumnezeu va purta pecetea nedesăvârșirilor modelării omenești și va fi reprezentată greșit. Trebuie să devenim una cu Hristos, în armonie cu rugăciunea Sa care sună astfel: “și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu în Tine; ca, și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimes. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, - Eu în ei, și Tu în Mine; - pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimes, și că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă, pe care mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, și aceștia au cunoscut că Tu M-ai trimes. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, și li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, și Eu să fiu în ei”.MN 463.3

  Nu totdeauna pot să spun “Eu”. Nu sunt obișnuită să fac astfel. Fără o lumină și fără harul deosebit al lui Hristos nu pot face nimic. Mai departe, sunt unită cu lucrătorii mei. În viziune de noapte sunt deseori profund impresionată de prezentările care-mi trec pe dinainte, și de obicei, oricare ar fi ora din noapte, mă scol imediat și scriu îndrumările care mi-au fost date.MN 463.4

  Manuscrisul acesta îl dau unuia dintre copiștii mei care scrie la mașină mai multe copii. Apoi mi-l aduce înapoi și îl citesc cu atenție ca să văd dacă totul este corect. Materialul scris pentru publicare este uneori trimes direct la unul dintre periodicele noastre, iar alteori este pus deoparte cu alte materiale ca să fie publicat mai târziu într-o carte, sau altfel.MN 463.5

  Acesta este unul din motivele pentru care spun deseori “Noi”. Ajutoarele mele și cu mine suntem conlucrători pentru transmiterea luminii dată mie ca să fie o binecuvântare pentru lume.MN 463.6

  În capitolul 1 al primei epistole către Corinteni, citim: “Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Isus Hristos, Domnul lor și al nostru: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!”.MN 464.1

  “Mulțămesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru; așa că nu duceți lipsă de nici un fel de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire.”MN 464.2

  “Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: “Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți, și voi nimici priceperea celor pricepuți”. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii.”MN 464.3

  “Iudeii, într-adevăr, cer minuni, și Grecii caută înțelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, și pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei chemați, fie Iudei, fie Greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu, este mai înțeleaptă decât oamenii; și slăbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați: printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.”MN 464.4

  “Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: “Cine se laudă, să se laude în Domnul.”MN 464.5

  Citiți capitolul 2 din 1 Corinteni și observați cu atenție cum folosește Pavel cuvintele “Eu”, “Noi” și “nouă”.MN 465.1

  În capitolul 3 citim: “Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut; și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă, sunt tot una; și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu”.MN 465.2

  Acum dacă spun “Noi” sau “nouă” înțelegi ce înseamnă; noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Tot capitolul 3 din 1 Corinteni trebuie să fie studiat cu atenție. Studiază fiecare verset din acest capitol; căci el înseamnă mult pentru tine și pentru asociații tăi, ca și pentru mine.MN 465.3

  “Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?”. Atunci de ce să nu spun “noi” într-un sens special și semnificativ? Eu personal și cu tine personal trebuie să fim uniți în minte, în inimă și în suflet, în putere cu ființele cerești. Aceasta este unica noastră speranță pentru reușită. Cu cât mai puțin se vorbește despre “Eu”, cu atât mai corectă va fi înțelegerea noastră cu privire la Marele Eu Sunt.MN 465.4

  “Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu, și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele: Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: “El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor.”MN 465.5

  Am fost instruită să spun că dacă nu se produce o schimbare hotărâtă în experiența religioasă a acelora care au refuzat să ia seama la avertizările date lor și care în loc să rămână de bună voie sub influența modelatoare care predomină acum la sanatoriul din Battle Creek, nu vor avea nici un folos să explice tot ce se prezintă ca o obiecție la viziuni. Unii au fost sub influența lui ani de zile, și nenumăratele subterfugii și explicații care au pornit de acolo, vor fi preluate de sufletele duse în rătăcire și folosite împotriva mărturiilor. Atâta vreme cât refuză să ia seama la avertizările date lor, vraja care este peste ei nu va putea fi alungată. Dumnezeu are o lucrare care trebuie continuată cu curăție și inteligență, pe calea Lui, cu totul despărțită de influența duhurilor amăgitoare cu care unii sunt în comuniune.MN 465.6

  Sunt îndrumată să-ți spun: Trăim în mijlocul pericolelor din zilele din urmă. Sunt împuternicită să rostesc mărturia: “Fiți și voi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți”.MN 465.7

  Dumnezeul nostru, ne-a dat nouă, poporul Său de făcut o lucrare specială. Fiul lui Dumnezeu s-a descoperit în trup omenesc pentru ca omul să primească o cunoaștere inteligentă de la Învățătorul divino-uman. Hristos a venit în asemănarea omului ca să poată atrage pe toți oamenii la Sine. Urmașii Săi trebuie să meargă în lumina exemplului Său glorios.MN 465.8

  Creștinul trebuie să păstreze doctrina reformatoare a Evangheliei cu orice sacrificiu - al renumelui, al comodității, cu sacrificiul bunurilor, cu prețul muncii. Pe scurt, dacă omul este înviat împreună cu Hristos prin mărturisirea de credință în Fiul lui Dumnezeu, ca Răscumpărător al lui, el și-a luat cel mai solemn angajament ca să păstreze aceste învățături reformatoare. Pe măsură ce înaintează în viața creștină, el va accepta cu bucurie jertfirea de sine și lepădarea de sine pe care acesta le implică. “Voi sunteți împreună lucrători cu Dumnezeu.”MN 466.1

  (Semnat) Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents