Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Panimbahon sa Pagsalop sang Adlaw

  Ang labi nga pagkabalaan ginahatag sa Sabado sang sa ginahatag sa iya sang madamo nga nagapakabumalantay sang Sabado. Ang Ginuo ginapakahuy-an sing dako sadtong wala nagabantay sang Sabado suno sa sugo, bisan sa letra ukon sa espiritu. Ginakinahanglan Niya ang pagbalhin sa pagbantay sang Sabado.MLI 59.4

  Sa wala pa magsalop ang adlaw, ang mga miembro sang pani malay magtipon sa pagbasa sang pulong sang Dios, sa pagkanta kag pagpangamuyo. Diri kinahanglan ang pagbalhin, kay madamo ang ginakalimutan. Kinahanglan kita magtuad sa Dios kag sa isa kag isa. Kinahanglan kita magsugod sing bag-o sa pagbuhat sing pinasahi nga paghusay agod ang tagsa ka miembro sang panimalay sarang makaaman sa pagpadungog sang adlaw nga ginpakamaayo kag ginpakabalaan sang Dios.MLI 60.1

  Sa pangamuyo sa panimalay ang mga kabataan kinahanglan magpakigbahin. Ang tanan magdala sang ila Biblia kag ang tagsatagsa magbasa sing isa ukon duha ka bersikulo. Niyan pagkantahon ang nahibaloan nga kalantahon, nga pagsundan sang pangamuyo. Sa sini si Kristo naghatag sing huwaran. Ang Amay Namon wala pagtuyoa nga pagsuliton lamang subong isa ka dagway, kundi isa sia ka halimbawa sang mga pangamuyo nga kinahanglan manginaton— simple, hanuot, kag tuhoy. Sa simple nga pag-ampo, isugid sa Ginuo ang imo mga kinahanglan kag magpasalamat tungod sang Iya mga pagkaluoy. Sa sini nga bagay ginaagda mo si Jesus subong ginaabiabi nga bisita sa imo puloy-an kag tagipusoon. Sa panimalay ang malawig nga mga pangamuyo nahanungod sang mga butang nga malayo wala sing duog. Ginahimo nila ang takna sa pangamuyo nga makalalapyo nga kuntani kinahanglan sia kabigon subong isa ka kahigayunan kag pagpakamaayo. Himoa ang tion subong isa ka makawiwili kag makalilipay nga tion.MLI 60.2

  Sa nagahinunod ang adlaw (pagtakop sang Sabado), tugoti nga ang tingog sang pangamuyo kag kanta sa pagdayaw magtanda sang pagtakop sang balaan nga mga takna kag agdahon ang pagupod sang Dios sa mga talatapon sang simana nga inogpangabudlay.MLI 60.3

  Nagakahulogan sang walay katubtoban nga kaluwasan ang pagbantay sang Sabado subong balaan sa Ginuo. Ang Dios nagasiling: “Kay pagapadunggan Ko ang mga nagapaladungog sa Akon.” 1 Samuel 2:30.46 T 353, 359.MLI 60.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents