Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  Nagakaigo nga Pagalima Sang Pagkabutang

  Samtang may ila sila nga maayong hunahona kag maayong pagkilala, ang mga ginikanan kinahanglan sa mapinangammoon nga pagbinagbinag, kag sa bulig sang nagakaigo nga manoglaygay nga may eksperiensia sa kamatuoran kag may pagkilala sang diosnon nga kabubot-on, magtapat kon paano ang pag-alima sang ila pagkabutang.MLI 100.3

  Kon may mga anak sila nga yara sa kalisod ukon nagapakigaway sa kaimulon, kag magagamit sing mainalamon sang mga pagkabutang, kinahanglan sila patugsilingon. Apang kon may dimatinuohon sila nga mga anak nga bugana sa sining kalibutan, kag nagaalagad sa kalibutan, nagapakasala sila batok sa Agalon, Sia nga naghimo sa ila nga Iya tulogyanan, bangod sa pagpahamutang sang mga pagkabutang sa ila kamot tungod lamang nga mga anak sila. Ang ginaako sang Dios indi dapat kabigon sing pasapayan.MLI 100.4

  Kag kinahanglan sing maathag paghangpon nga tungod nga ang mga ginikanan nakahimo sang ila testamento, ini magapugong sa ila sa paghatag sang pagkabutang sa bulohaton sa Dios samtang nagakabuhi sila. Ini dapat nila paghimuon. Kinahanglan may ila sila nga kabusog diri kag balos sa ulihi sa pagtugyan sang sobra nga pagkabutang samtang nagakabuhi sila. Kinahanglan sila magbuhat sang ila bahin sa pagpalakat sang bulohaton sang Dios. Kinahanglan sila maggamit sang pagkabutang nga ginpahulam sa ila sang Agalon sa pagpadayon sang bulohaton nga kinahanglan paghimuon sa Iya ulobasan.193 T 121.MLI 100.5

  Yadtong nagahawid gikan sa balahandian sang Dios kag nagatipon sang ila mga pagkabutang para sa ila mga anak nagapahamtang sa katalagman sang espirituhanon nga kaayuhan sang ila mga anak. Ginapahamtang nila ang ila pagkabutang, nga among kasandaran sa ila kaugalingon, sa dalanon sang ila mga anak, agod magkalasandad sila sa kapahamakan. Madamo ang nagahimo sing dako nga sayop nahanungod sang mga butang sining kabuhi. Nagahikot sila, nga ginadumilian ang ila kaugalingon kag ang iban, sang kaayuhan nga kuntani sarang nila mabaton gikan sa matarong nga paggamit sang pagkabutang nga ginpahulam sang Dios sa ila, kag nagmaiyaiyahon kag mahinamkunon. Ginapatumbayaan nila ang ila espirituhanon nga bulohaton kag nangin-enano sa ila pagtubo nga balaan, tanan tungod sa pagtipon sing manggad nga indi nila sarang magamit. Ginabilin nila ang ila pagkabutang sa ila mga anak, kag siam ka beses sa napulo, nagalabi sia kadako nga pagpakamalaot sa ila manogpanubli sang sa ila kaugalingon. Ang anak nga nagasalig sa pagkabutang sang ila mga ginikanan, masunson indi makahimo sing kauswagan sa sining kabuhi, kag indi sila makadangat sing himpit sang kabuhi nga palaabuton.MLI 101.1

  Ang labi gid kaayo nga panublion nga sarang mabilin sang mga ginikanan sa ila mga anak, amo ang pagkilala sang mapuslanon nga pagpangabudlay kag ang huwaran s:;ng isa ka kabuhi nga ginapahayag sang dimaiyaiyahon nga pagkamahinatagon. Bangod sina nga kabuhi, ginapakita nila ang matuod nga kapuslanan sang kuarta, nga ginaabiabi lamang tungod sa kaayuhan nga iya mahimo sa pagtabang sang ila kaugalingon nga kakulangan kag sang kinahanglanon sang iban, kag sa pagpalakat sang bulohaton sang Dios.203 T 399.MLI 101.2