Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Mga Pagpakamaayo sa Pagbantay sang Sabado

  Ang bug-os nga langit ginapahayag sa akon subong nagatan-aw kag nagabantay sa Sabado sa sadtong nagakilala sang mga ginaako sang ikap-at nga sugo kag nagabantay sang Sabado. Ang mga manogtunda nagatanda sang ila kawili kag sang mataas nga pagbilang sining diosnon nga palatukoran. Yadtong nagapakabalaan sa Ginuong Dios sa ila tagipusoon bangod sa matul-id nga pagtugyan sa hunahona, kag nagatinguha sa pagpauswag sang balaan nga mga takna sa pagbantay sang Sabado sa iya bug-os nga masarangan, kag sa pagpadungog sa Dios bangod sa pagtawag sang Sabado nga kalalipayan—ini sila ginapakamaayo sing pinasahi sang mga manogtunda sa kapawa kag sa maayong panglawas, kag ang pinasahi nga kusog ginahatg sa ila.192 T 704, 705. MLI 69.1

  Ang matul-id nga pagtuman sang mga tulomanon sang langit nagadala sing umalagi kag espirituhanon nga mga pagpakamaayo. 20PK 546.MLI 69.2

  “Bulahan ang tawo nga nagahimo sini, kag ang anak sang tawo nga nagahakos sini, nga nagabantay sa iya, kag nga nagaamlig sang iya kamot sa paghimo sing bisan ano nga kalainan.” “Kag naha-nungod sa mga anak sang mga dumoluong, nga nagilimpon kay Jehoba sa pag-alagad sa Iya, kag sa paghigugma sang ngalan ni Jehoba, agod nga manginalagad sila Niya; ang tanan nga mga magabantay sang Sabado sa indi pagpasipala sa iya, kag magpadayon sila sa Akon katipan, pagadal-on Ko sila sa bukid sang Akon pagkabalaan, kag pagalipayon Ko sila sa Akon balay sang pangamuyo.” Isaias 56:2, 6, 7. 21GG 451;MLI 69.3

  Tubtob ang mga langit kag ang duta nagapadayon, ang Sabado magapadayon subong tanda sang gahom sang Manunoga. Kag kon ang Eden magpamukadkad sa duta liwat, ang balaan nga adlaw nga inogpahuway sang Dios pagapasidunggan sang tanan sa idalom sang adlaw. “Kag mahanabo nga, sa bulanbulan, kag sa sulosabado, magakari ang tanan nga unod sa pagyaob sa atubangan Nakon, siling ni Jehoba.” 22DA 283 MLI 69.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents