Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Espiritu Sang Pagdumili Sang Kaugalingon kag Pag-antos

  Ang piano sang kaluwasan ginpahamtang bangod sa tama kadako nga halad sang Anak sang Dios. Ang kapawa sang maayong balita nga nagaiwag kutob sa krus ni Kristo nagasabdong sang pagkamaiyaiyahon kag nagapabaskog sang pagkamaalwan kag pagkamahinatagon. Indi dapat pagkasuboan nga nagadugang ang panawag sa paghatag. Ang Dios sa Iya kaako nagatawag sa Iya mga tinawo gikan sa ila dituay nga duog sang binuhatan sa pagsuiod sa labi pa kadalagko nga bulohaton. Ang walay latid nga pagpangabudlay ginakinahanglan sa sining panag-on sa nagatabon sa kalibutan ang kadudolman moral. Ang kalibutanon kag kaibog nagakaon sang kusog sang mga tinawo sang Dios. Kinahanglan sila maghangop nga amo ang Iya kaluoy ang nagapadamo sang pagkinahanglan sang ila mga pagkabutang. Ang manogtunda sang Dios nagapahamtang sang mahinatagon nga buhat maiapit sa luyo sang pangamuyo. Nagsiling Sia kay Kornelio: “Ang imo mga pangamuyo kag mga panglimos nagdangat nga halandumanan sa atubangan sang Dios.” Binuhatan 10:4. 263 T 405.MLI 105.2

  Buhata ang pagkinot sa inyo puloy-an. Madamo ang nagadalo kag nagasimba sa mga diosdios. Ipahilayo ang inyo mga diosdios. Untati ang inyo maiyaiyahon nga pagpangalipay. Ginaampo ko, indi paggamita ang pagkabutang sa pagpatahom sang inyo mga puloy-an, kay ang kuarta iya sang Dios, kag pagakinahangl non ini sa inyo liwat. Mga ginikanan, tungod kay Kristo indi paggamita ang kuarta sang Ginuo sa pagpahamuot sang luyag sang inyo mga anak. Indi sila pagtudloi sa pagpangita sang mga moda kag pagpakitakita agod sa pagdaog sang inpluensia sa kalibutan. Magapaduyog bala ini sa ila sa pagluwas sang mga kalag nga ginakamatyan ni Kristo? Indi; magatuga sia sang kahisa, kaimon, kag malaot nga hunahona. Ang inyo mga anak pagatuytoyan sa pagpaindisindis sa pagpakitakita kag sa kadayawan sang kalibutan, kag sa paggamit sang kuarta sang Ginuo sa butang nga indi kinhanglan sa maayong panlawas ukon sa kalipayan.MLI 105.3

  Indi pagtudloi ang inyo mga anak sa paghunahona nga ang inyo gugma sa ila kinahanglan ipahayag bangod sa pagpasugot sang ila bugal, pagpadayaw, kag gugma sa pagpakitakita. Wala na sing tion sa pagtukib sing mga paagi sa paggamit sang kuarta. Gamita ninyo ang inyo ikasarang sa pagtukib sang paagi sa pagkinot. Sa baylo sa pagbusog sang maiyaiyahon nga kaduyogan, nga ginagamit ang kuarta sa sadtong mga butang nga nagalaglag sang matarong nga hunahona, magtuon kamo kon paano ang pagdumili sang kaugalingon, agod may inyo kamo nga igapahunan sa pagbayaw sang hayahay sang kamatuoran sa bag-o nga mga palangumhan. Ang ihibalo isa ka talanton; gamita ini sa pagtuon kon paano ang paggamit sing labi kaayo sang inyo mga pagkabutang sa kaluwasan sang mga kalag.276 T 450, 451.MLI 106.1

  Yadtong nagadumili sang kaugalingon agod sa pagbuhat sing kaayuhan sa iban. kag nagatugyan sang ila kaugalingon kag sang tanan nga ila sa bulohaton ni Kristo, magadangat sang kalipayan nga indi makita sang maiyaiyahon nga tawo. Ang siling sang aton Manloluwas: “Gani bisan sin-o sa inyo nga indi magbiya sang tanan niya nga pagkabutang, indi sia mahimo nga Akon gintuton-an.” Lukas 14:33. Ang gugma “wala nagapangita sang iya kaugalingon”. Ini amo ang bunga sinang dimaiyaiyahon nga gugma kag pagkamahinatagon nga nagalarawan sang kabuhi ni Kristo. Ang kasugoan sang Dios sa aton tagipusoon magapasakop sang aton kaugalingon nga ginakabalak-an sa mataas kag walay katubtoban nga pagbinagbinag.283 T 397.MLI 106.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents