Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Tugot Ang Paghimo Sing Kaayuhan sa Adlaw nga Inogpahuway”

  Sa puloy-an kag sa iglesia ang espiritu sa pag-alagad kinahanglan ipahayag. Sia nga naghatag sa aton sang anom ka adlaw sa pagpangabudlay nga umalagi, nagpakamaayo kag nagpakabalaan sang adlaw nga ikapito kag ginpahain Niya ini para sa Iya kaugalingon Sa sini nga adlaw pagapakamaayuhon Niya sa pinasahi nga bagay ang tanan nga nagatugyan sang ila kaugalingon sa iya bulohaton.MLI 64.4

  Ang bug-os nga langit nagabantay sang Sabado, apang indi sa dimahinalungon, walay pulos nga paagi. Sa sining adlaw ang tagsa ka kusog sang kalag dapat magbugtaw kay indi bala kita nagasu- gata sa Dios kag kay Kristo nga aton Manlulowas? Sarang naton Sia makita bangod sa pagtuo. Nagahandom Sia sa pagbag-o kag pagpakamaayo sa tagsa ka kalag. 116 T 361, 362.MLI 64.5

  Ang Diosnon nga kaluoy nagmando nga ang masakit kag ang nagaalantos kinahanglan tatapon; ang pagpangabudlay nga ginakinahanglan agod sa pagbulig sa ila among bulohaton nga kinahanglanon, kag ang Sabado wala ginalapas. Apang ang tanan nga pagpangabudlay nga indi kinahanglanon dapat likawan. Madamo ang nagauntat sing dimahinalungon sa pagsugod sang Sabado sang mga diutay nga butang nga kinahanglan paghimuon sa adlaw nga inogaman. Indi dapat manginamo ini. Ang bisan ano nga bulohaton nga ginapatumbayaan tubtob sa pagsugod sang balaan nga tion indi dapat paghimuon tubtob magligad ang Sabado.122 TT 184. MLI 65.1

  Samtang ang pagluto sa Sabado kinahanglan likawan, indi kinahanglan ang pagkaon sang matugnaw nga pagkaon. Sa matugnaw nga panahon ang pagkaon nga naaman pag-initon. Kag tugoti nga ang pagkaon, wala sapayan nga yano, kinahanglan manamit kag makawiwili. Mag-aman sing butang nga pagakabigon subong pinasahi, butang nga wala ginakaon sang panimalay sa tagsa ka adlaw.MLI 65.2

  Kon buot kita sang pagpakamaayo nga ginasaad sa mga matinumanon, kinahanglan naton bantayan ang Sabado sing labi kaid-id. Nagakahadlok ako nga masunson nagapanlakatan kita sa sining adlaw nga kuntani sarang malikawan. Suno sa kapawa nga ginhatag sa akon sang Ginuo nahanungod sa pagbantay sang Sabado, kinahanglan kita maglabi pa kamahinalungon nahanungod sa panlakatan sa mga sakayan, ukon sa salakyan sa sini nga adlaw. Sa sini nga butang, kinahanglan kita maghatag sing matarong nga huwaran sa atubangan sang aton mga anak kag pamatan-on. Agod makaaabot kita sa mga iglesia nga nagakinahanglan sang aton bulig, kag sa paghatag sa ila sing balita nga buot sang Dios nga ila pagpamatian, ayhan kinahanglan sa aton ang pagpanlakatan sa Sabado; apang kon sarang mahimo, kinahanglan kita magkuha sang aton tiket kag maghimo sang tanan nga pag-aman sa iban nga adlaw. Kon magsugod sa pagpanlakatan kinahanglan kita magbuhat sang tanan nga paninguha sa pagplano agod malikawan ang pag-abot sa aton kaladtoan sa Sabado.MLI 65.3

  Kon mapilitan sa pagpanlakatan kon Sabado, kinahanglan naton likawan ang pag-upod sa sadtong magadala sang aton mga hunahona sa kalibutanon nga mga butang. Kinahanglan ipahamtang ang aton hunahona sa Dios, kag sa pagpakig-ambit si Iya. Bisan sa ano nga tion nga may kahigayunan kinahanglan kita maghambal sa iban nahanungod sang kamatuoran. Kinahanglan kita magpakahanda sa pagkuha sang pag-antos kag pagbulig sa sadtong may kinahanglan. Sa amo nga mga kahimtangan ang Dios buot nga ang pagkilala kag ihibalo nga Iya ginhatag sa aton kinahanglan paggamiton. Apang dili kita maghambal nahanungod sa mga butang sang negosyo, ukon sa bisan ano nga ordinaryo, kalibutanon nga pagsugilanon. Sa tanan nga tion kag sa tanan nga duog ang Dios nagakinahanglan sa aton sa pagpahayag sang aton pagtuman sa Iya bangod sa pagpadungog sang Sabado. 136T 357-360MLI 65.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents