Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Imo Talanton Igo sa Ginakinahanglan

  Ginbutang sang Ginuo ang tagsatagsa sa Iya dako nga piano. Ang mga talanton ukon hiyas nga indi ginakinahanglan wala ginahatag. Halimbawa ang talanton diutay. Ang Dios may duog para sa iya, kag inang isa ka talanton, kon paggamiton sing matutom, magahimo sang amo gid nga bulohaton nga buot sang Dios iya dapat paghimuon. Ang mga talanton sang mapainuboson nga tagiya sang kamalig ginakinahanglan sa pamalaybalay nga pagpangabudlay kag sarang makabuhat sing madamo pa sa sining bulohaton sang sa masidlakon nga mga hiyas.49 T 37, 38.MLI 80.2

  Kon ang mga tawo maggamit sang ila mga gahom subong nga ginamando sang Dios, ang ila mga talanton magadugang, ang ila ikasarang magadako, kag maila nila ang langitnon nga kaalam sa pagtinguha sa pagluwas sang nadula. Apang samtang ang mga miembro sang iglesia dimahinalungon kag mapinatumbayaon sang salabton nga ginhatag sa ila sang Dios sa paghatag sa iban, paano ang pagkasarang nila sa pagbaton sang bahandi sa langit? Kon ang nagapakaKristohanon wala nagabatyag sing lulan sa pagiwag sadtong yara sa kadudolman, kon maguntat sila sa paghatag sing bugay kag pagkilala, magaamat diutay ang ila pagkilala, madula nila ang pagabiabi sang manggad nga ginahatag sang langit; kag, sa wala nila pagpakamahala ini, indi nila makita ang kinahanglan sang pagpahayag sini sa iban.MLI 80.3

  Makita naton ang dalagko nga mga iglesia nga nagapundok sa nagkalainlain nga mga duog. Ang ila mga miembro nakakuha sing pagkilala sang kamatuoran, kag madamo ang busog sa pagpamati sang pulong sang kabuhi nga wala nagatinguha sa pagahatag sang kapawa. Ginabatyag nila ang diutay nga salabton sa pagpauswag sang bulohaton, diutay nga kabalaka sa kaluwasan sang mga kalag.MLI 80.4

  Puno sila sing kakugi sa kalibutanon nga mga butang, apang wala nila ginadala ang ila pagtuloohan sa ila negosyo. Nagasiling sila; “Ang pagtuloohan, pagtuloohan, kag ang negosyo,negosyo.” Nagatoo sila nga ang tagsa sa ila may nagakaigo nga duog, apang nagasiling sila: “Tugoti nga pagbulagon sila.”MLI 81.1

  Tungod sang pinatumbayaan nga mga tion kag pagtimulang sang mga kahigayunan, ang mga miembro sining mga iglesia wala ngatubo “sa bugay, kag sa pagkilala sang aton Ginuo kag Manlulowas nba si Jesukristo.” 2 Pedro 3:18. Busa, mga maluya sila sa pag-tuo, kulang sing pagkilala kag mga bata sa eksperiensia. Wala sila makapanggamot kag mapasad sa kamatuorari. Kon magpabilin sila subong nga amo sila, ang madamo nga mga paglimbong sa katapusan nga adlaw magadaya sa ila sa pagkamatuod, kay wala sila sing espirituhanon nga pagtulok sa pagkilala sang kamatuoran gikan sa sayop.56 T 424, 425.MLI 81.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents