Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Panaad nga Ginbuhat sa Dios Malig-on kag Balaan

  Ang tagsatagsa kinahanglan manginiya kaugalingon nga tasador kag ginapabayaan sa paghatag suno sa ginahinyo sang iya tagipusoon. Apang may yara sadtong nagapakasala sa sala ni Ananias kag ni Sapira, nga nagahulonahona nga kon paghawiran nila ang bahin sang ginaako sang Dios sa ikapulo, ang mga kautoran indi gid makahibalo sini. Amo ini ang ginahunohona sang mag-asawa nga ang ila huwaran ginahatag sa aton subong isa ka pagpaandam. Ang Dios sa sini nga butang nagapahayag nga ginausisa Niya ang tagipusoon. Ang mga tinutuyo kag mga hinyo sang tawo indi sa- sarang mapalipdan sa Iya. Nagbilin Sia sing dayon nga pagpaandam sa mga Kristohanon sa tanan nga panag-on sa paglikaw sa sala nga ginapaduyogan sang tagipusoon sang mga tawo sa walay langan.MLI 102.4

  Kon ang isa ka panaad, sa hambal ukon sa sulat, ginbuhat sa sa atubangan sang aton mga kautoran sa paghatag sing kuarta, amo sila ang makita nga saksi sang isa ka kasugtanan nga ginhimo sa tunga sang aton kaugalingon kag sang Dios. Ang panaad wala paghimoa sa tawo, kundi sa Dios, kag kaangay sia sang ginsulat nga panaad nga ginhatag sa masigkatawo. Wala sing matarong nga higot nga maglabi kapag-on sa Kristohanon sa pagbayad sang kuarta subong sang panaad nga ginbuhat sa Dios.MLI 103.1

  Ang mga tawo nga nagapanaad sa sini nga bagay sa ila masigkatawo sa kinabatasan wala nagahunahona sa pagpangayo nga paghilwayon sila gikan sa ila mga panaad. Ang panaad sa Dios, nga Manoghatag sang tanan nga kaayuhan, labi pa gid kaimportante; niyan ngaa dapat kita magtinguha nga paghilwayon gikan sa aton panaad sa Dios? Pagakabigon bala sang tawo ang iya saad nga indi malig-on tungod nga ginbuhat sia sa Dios? Tungod nga ang iya panaad indi pagadalhon sa hulot sang hukom nga pagbistahon, wala na sia sing kalig-unan? “magapangawat bala sa Dios” ang tawo nga nagatuad nga pagaluwason sang dugo sang walay katubtoban nga halad ni Jesukristo? Wala bala ginatimbang ang iya mga panaad kag iya mga buhat sa timbangan sang katarungan sa langitnon nga mga hulot?MLI 103.2

  Ang iglesia may salabton sa mga panaad sang iya tagsa ka miembro. Kon makita nila nga may isa ka utod nga nagpatumbaya sa pagtuman sang iya panaad, kinahanglan sila magpangabudlay sa iya sing malulo apang sing maathag. Kon wala sia sa kahimtangan nga sarang makabayad sang iya panaad, kag takos sia nga miembro kag may handa nga tagipusoon, niyan ang iglesia sing malulo magbulig sa iya. Sa sini nga bagay sarang nila mataytayan ang kaiwatan kag makabaton sing pagpakamaayo sa ila ka-ugalingon.224 T 469-476.MLI 103.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents