Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagbinuligay

  Sa pagpatindog sang mga tinukod sa bag-o nga mga palangumhan masunson kinahanglan ang pagpahamtang sing mga salabton sa mga tawo nga wala sing himpit nga ihibalo sang nanarisari nga bahin sang bulohaton. Ining mga tawo nagapangabudlay sa dako nga kaiwatan kag luwas kon sila kag ang ila masigkamanogpangabudlay may dimaiyaiyahon nga kabalaka sa tinukod sang Ginuo, magapatubas sang kahimtangan sang mga butang nga magasablag sang iya kahamungaya.MLI 110.4

  Madamo ang nagabatyag nga ang bahin sang bulohaton nga ila ginahimo natungod sa ila lamang kag nga wala sing sin-o nga dapat maghimo sing bisan ano nga suhestyon nahanungod sa iya. Ini sila gid ayhan wala sing alam nahanungod sang labing maayo nga paagi sa pagdumala sang bulohaton; apang, kon ang isa magatinguha sa paghatag sa ila sing laygay, magakasubo sila kag magtapat sing labi sa pagsunod sang ila kinaugalingon nga pagkilala. Liwat, ang iban sang mga manogpangabudlay indi buot magbulig ukon magtudlo sa ila masigkamanogpangabudlay. Ang iban nga wala sing eksperiensia indi maluyag nga ang ila pagkadimaalam mahibaloan. Nagasalayop sila, sa kagastuhanan sang madamo nga tion kag materyal, tungod nga tama sila kabugalon sa pagpangayo sing laygay.MLI 110.5

  Ang kabangdanan sang gamo indi maiwat nga paghibaloan. Ang mga manogpangabudlay nagmakinaugalingon nga mga bunang nga kuntani dapat sila magkabig sang ila kaugalingon subong mga bunang nga kinahanglan ihabol sing tingob sa pagbulig agod sa pagporma sing huwaran.MLI 111.1

  Ini nga mga butang nagapasubo sang Espiritu Santo. Buot ang Dios nga magtudloanay ang isa kag isa. Ang dibalaan nga pagkamakinaugalingon nagapahamtang sa aton sa diin indi Sia sarang makapangabudlay upod naton. Sa sina nga kahimtangan sang mga butang si Satanas nagakalipay sing dako.MLI 111.2

  Ang tagsa ka manogpangabudlay ginatilwan kon bala nagapangabudlay sia sa pagpauswag sang tinukod sang Ginuo, ukon nagaalagad sia sa iya kaugalingon nga kaayuhan.MLI 111.3

  Ang sala nga daw wala gid sing paglaom kag wala sing bulong amo ang bugal sang opinyon, paglimbong sa kaugalingon. Ini nagabalabag sa alagyan sang tanan nga pagtubo. Kon ang tawo may kasawayan sa karakter, apang indi sia makakita sini; kon nahubog sia sang pagkabusog sa kaugalingon sa bagay nga indi sia makakita sang iya sayop, paano ang pagtinlo sa iya? “Ang mga maayo wala sing kinahanglan sang manogbulong, kundi ang mga nagamasakit.” Mateo 9:12. Ano ang pagkasarang sa paguswag sang isa kon nagahunahona sia nga ang iya mga dalan himpit?MLI 111.4

  Wala sing sin-o luwas sang isa ka putli nga Kristohanon ang sarang makamangin matuod nga ulitao.7T 197-200.MLI 111.5

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents