Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Eskuela Sabatika

  Ang tuyo sang bulohaton sa eskuela Sabatika kinahanglan amo ang pagtipon sang mga kalag. Ayhan ang kahusay sang paghikot Wala sing sayop, kag mga galamiton nga sarang mahandom; apang kon ang mga bata kag mga pamatan-on indi ginadala kay Kristo, ang eskuelahan wala sing nahimoan; kay luwas kon ang mga kalag ginadala kay Kristo, sing labi kag labi indi sila matandog sang inpluensia sang pagtuloohan nga sa dagway. Ang manunodlo kinahanglan maghiusa, sa nagapanuktok sia sa gawang sang tagipusoon sadtong nagakinahanglan sing bulig. Kon ang mga tumoluon magbaton sang ginaampo sang Espiritu, kag magbukas sang gawang sang tagipusoon, agod si Jesus makasulod, pagabuksan Niya ang ila inoghalangop agod mahangpan nila ang mga butang sa Dios! Ang bulohaton sang manunodlo among bulohaton nga mahapos, apang kon ginabuhat sia sa Espiritu ni Jesus, ang kadalom kag kasampaton pagaidugang sa lya bangod sa pagpanghikot sang Espiritu sang Dios.MLI 63.1

  Mga ginikanan, magbutang kamo sing diutay nga tion tagsa ka adlaw sa pagtuon sang leksyon sa Eskuela Sabatika upod sang inyo mga anak. Untati ninyo ang pagduaw sosyal kon kinahanglan, sa baylo sang sa pagusik sang takna nga natugyan sa mahal nga mga leksyon sang balaan nga maragtas. Ang mga ginikanan subong man ang mga kabataan magabaton sing kaayuhan gikan sining pagtuon. Tugoti nga ang labi kaimportante nga mga dinalan sa Kasulatan nga may kaangtanan sa leksyon pagsaulohon, indi subong isa ka lulan, kundi isa ka kahigayunan. Wala sapayan sing una ang hunahona ayhan may kasawayan, magabaton sia sing kusog bangod sa ehersisyo, agod sa tapos sang isa ka tion, magapangalipay kamo sa pagtumpi sang mahal nga mga pulong sang kamatuaran kag ang pamatasan magapakita nga labing mahal nga bulig sa pagtubo nga balaan. . . .MLI 63.2

  Sunda ninyo ang paagi sa pagtuon sang mga Kasulatan sa inyo panimalay. Pabayai ang bisan ano nga butang nga may kinaugali nga umalagi; untani ang tanan nga mga pagpanabi nga indi kinahanglan kag pag-aman sang latok nga indi kinahanglanon, apang tatapa nga ang kalag ginapakaon sang tinapav sang kabuhi. Indi gid mahimo ang pagisip sang maayong mga patubas sang isa ka takna ukon tunga sa takna tagsa ka adlaw nga ginatugyan sa malipavon nga paagi sa pulong san? Dios. Himoa ang Biblia nga iya manogpahavag, sa pagdala sing hiusa sang tanan nga ginasiling nahanungod sang halambalanon sa nagkalainlain nga tion kag sa idalom sang sarisari nga kahimtangan. Indi pagbungkaga ang pagtuon sa inyo puloy-an tungod sa mga nag-alabot ukon mga bisita. Kon magkari sila sa tion sang pagtuon, agdaha sila sa pagpakigbahin. Ipahayag nga ginakabig ninyo nga labi kaimportante ang pagkuha sing ihibalo sang pulong sang Dios sang sa pagbaton sing mga ganansia ukon kalalipayan sang kalibutan.MLI 63.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents