Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Biblijny komentarz - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Hebrajczyków 1,14

  (Patrz komentarz EGW do Dzieje Apostolskie 10,1-6; Objawienie 5,11) — Moc i skuteczność dla kościoła

  Boska posługa jest potrzebna dla kościoła w tym świecie, gdyż ona daje mu moc i skuteczność, bowiem Boża rodzina na ziemi, będąca obiektem pokus i utrapień, jest bardzo bliska Jego sercu miłości. On zarządził, że pomiędzy niebiańskimi istotami a Jego dziećmi na ziemi ma być utrzymywana nieustanna łączność. Aniołowie z niebiańskich pałaców są posyłani aby służyć tym, którzy mają być dziedzicami zbawienia. — Manuscript 142, 1899.BK 425.6

  (Jakuba 4,8) — Dobrzy aniołowie powstrzymują szatana

  Pan Bóg ma aniołów, których cała działalność polega na przyciąganiu [do Boga] tych, którzy mają być dziedzicami zbawienia. Kiedy tylko ktoś uczyni krok w stronę Jezusa, Jezus zbliża się do niego. Zadanie aniołów polega na powstrzymywaniu mocy szatana. — Manuscript 17, 1893.BK 425.7

  (Efezjan 6,12) — Pomoc dla kuszonych dusz

  Niebiańscy aniołowie są posłani, aby czuwali nad owieczkami Chrystusa. Gdy szatan poprzez swoje oszukańcze pułapki chce zwieść, jeśliby można i wybranych, ci aniołowie wywierają wpływ mający na celu ratowanie kuszonych dusz. Gdy dusze zważają na słowa Pana, uświadamiając sobie grożące im niebezpieczeństwo, mówią: “Nie! nie chcę stać się uczestnikiem machinacji diabła. W niebie, na tronie, posiadam starszego Brata, który dowiódł, że jest mną wielce zainteresowany i ja nie chcę sprawić bólu Jego sercu miłości. Wiem i jestem pewny tego, że On czuwa nad Swoimi dziećmi i strzeże ich jak źrenicy Swego oka. Dlatego też nie chcę uwłaczać Jego miłości. Nie chcę zasmucać serca Chrystusa ani też nie chcę być kusicielem innych”. — Letter 52, 1906.BK 425.8

  (Objawienie 5,9-12) — Aniołowie będą uczestniczyć w ostatecznym triumfie

  Jako niewidzialne narzędzia, aniołowie działają poprzez ludzi nad ogłoszeniem przykazań Bożych. Aniołowie mają o wiele więcej do czynienia z ludzką rodziną niż to wielu sobie wyobraża. O aniołach jest powiedziane: “Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?”BK 425.9

  Święci aniołowie przyłączą się do śpiewu zbawionych. Chociaż aniołowie nie mogą śpiewać w oparciu o własne doznania: “obmyłeś nas swoją krwią i odkupiłeś dla Boga”, to jednak pojmują owo ogromne niebezpieczeństwo, z którego lud Boży został wyratowany. Czyż nie zostali wysłani ku pomocy tym, którzy mają stawić czoła wrogowi? Oni mogą w pełni odczuć płomienną gorliwość tych, “którzy zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swojego świadectwa”. — Letter 79, 1900.BK 426.1

  Aniołowie współpracują z ludźmi

  Święci słudzy nieba współpracują z ludźmi, aby skierować na bezpieczną ścieżkę tych wszystkich, którzy miłują prawdę i sprawiedliwość. Największą radością niebiańskich aniołów jest to, że mogą roztoczyć swoją ochronną miłość nad duszami, które zwracają się ku Bogu. Natomiast szatan walczy z ogromną bezwzględnością o każdą duszę, która posiada światło i dowody. Jego zawziętym i niesłabnącym pragnieniem jest-jeżeli tylko to możliwe — zniszczenie każdej duszy. Czy w tej sytuacji chcesz stanąć pod jego sztandarem?BK 426.2

  Aniołowie stoją mocno i zdecydowanie na stanowisku, żeby szatan nie osiągnął zwycięstwa. Oni pozyskaliby każdą duszę stojącą pod sztandarem szatana, gdyby tylko te biedne dusze tak usilnie nie dążyły do odgrodzenia siebie i odłączenia od ich miłosiernej i wyzwalającej mocy. Niezmierzona, głęboka i szczera jest ich miłość do tych, dla których zmarł Chrystus. Chcą pokazać tym zwiedzionym duszom jak mają się bronić, aby uwolnić się od uroku, który rzucił na nich szatan.BK 426.3

  O, gdyby ludzie patrzyli tylko na Chrystusa i chociaż na moment wnikliwie i szczerze zastanowili się nad tym, jaka miłość została okazana w ofierze złożonej dla nich!BK 426.4

  Gdybyż tylko mogli dostrzec owe ogromne wysiłki szatana zmierzające do zasłonięcia piekielnymi ciemnościami każdego promyka światła, zmierzającego do umysłu i serca tych osób, które teraz są umarłe w przestępstwach i grzechach! Ach, oby na głos trąby Bożej, zwiastującej Jego przyjście, obudzili się ze swego odrętwienia...BK 426.5

  Aniołowie wstrzymują owe niszczące narzędzia, ponieważ są głęboko zainteresowani tymi zbuntowanymi synami ludzkimi. Chcą im pomóc, aby wrócili do bezpiecznej i spokojnej owczarni; chcą, aby w końcu zwyciężyli i zostali zbawieni — zbawieni na wieki i przebywali z rodziną Bożą w niebie. — Manuscript 29, 1900.BK 426.6

  (Jana 17,21) — Niebiańska atmosfera sprowadzona na ziemię

  Dzieło tych niebiańskich istot polega na przygotowaniu mieszkańców ziemi do tego, aby stali się dziećmi Boga — czystymi, świętymi i nieskalanymi. Jednak ludzie, a zwłaszcza ci, którzy tak chętnie przyznają się do tego, że są naśladowcami Jezusa, nie chcą stanąć tam, gdzie mogliby pojąć tę służbę, przez co utrudniają dzieło owym posłom nieba. Aniołowie, stale oglądając oblicze niebiańskiego Ojca, woleliby pozostawać w jak najściślejszej bliskości Boga, w owej czystej i świętej atmosferze nieba, jednak zdają sobie sprawę z tego, że musi być wykonana praca sprowadzenia tej niebiańskiej atmosfery do kuszonych i doświadczanych dusz, aby szatan nie przeszkodził im w zajęciu miejsca, przewidzianego przez Boga dla nich w niebiańskich pałacach.BK 426.7

  Archaniołowie i książęta w niebiańskich pałacach przyłączają się do tych aniołów, którzy opiekują się przyszłymi dziedzicami zbawienia. Lecz jakże żałosnym jest fakt, że dziełu temu przeszkadza grubiaństwo, szorstkość, światowe dążenia mężczyzn i kobiet pragnących tak bardzo zabezpieczyć swoje interesy i zaspokoić swoje zachcianki, że w końcu tracą z oczu Słowo Boże, które powinno być ich nauczycielem i przewodnikiem.BK 426.8

  Pan przydziela każdemu aniołowi odpowiednie zadanie dla upadłego świata. Ta Boska pomoc jest przewidziana dla mężczyzn i kobiet. Oni zaś mają okazję współpracować z niebiańskimi istotami i stać się współpracownikami Boga. Przez to też dana jest im możliwość osiągnięcia zdolności przebywania w obecności Bożej oraz oglądania Jego oblicza. Niebiańscy aniołowie pracują nad tym, aby ludzką rodzinę doprowadzić do ściślejszej więzi braterskiej i do takiej jedności — opisanej przez Chrystusa — jaka zachodzi między Ojcem i Synem. Jak mogą ludzie — których Pan Bóg obdarza tak wielkimi względami — nie doceniać danych im szans i przywilejów? Jak mogą odrzucać proponowaną im Boską pomoc? Czegóż to nie dokonaliby ludzie, gdyby stale mieli na uwadze proponowaną im wieczność!BK 427.1

  Zwolennicy szatana nieustannie walczą o opanowanie ludzkiego umysłu, podczas gdy aniołowie Boży stale pracują nad wzmocnieniem opadających rąk i drżących kolan tych wszystkich, którzy proszą Boga o pomoc. — The Review and Herald, 4 lipca 1899.BK 427.2

  Niebiańska linia łączności

  Aniołowie Boży są w łączności z Bożym ludem i chronią go; oni odpierają moce ciemności aby nie wywierały wpływu na tych, którzy mają być dziedzicami zbawienia. Zatem, czy współpracujemy w harmonii z aniołami? Przecież oni są linią łączności, którą Pan ustanowił dla ludzi. — Manuscript 1, 1890.BK 427.3

  Każdy anioł ma przydzielone specjalne dzieło

  Pan Jezus przydzielił specjalną pracę każdemu członkowi anielskiej rodziny. Tak samo ludzie mają przydzieloną specjalną pracę odnośnie własnych dusz i innych dusz, które zostaną uratowane wskutek ich wpływu. Aniołowie Boży spowodują, że praca ludzkich przedstawicieli stanie się skuteczna...BK 427.4

  Oni intensywnie dążą do tego aby ludzie przyszli tam, gdzie znajdą schronienie. To właśnie aniołowie nieustannie strzegli Chrystusa począwszy od urodzenia aż do Jego wstąpienia w niebiańskie pałace... Aniołowie działają poprzez ludzi — tych, którzy chcą być aktywni w pracy — aby przyprowadzić grzeszników do Boga...BK 427.5

  Ach, oby ci, którzy błąkają się pomiędzy dwoma poglądami, chcieli pojąć, że aniołowie nieustannie pracują, aby chronić ich przed osaczającymi mocami ciemności! Przez przedstawianie światowych korzyści lub przeszkód, jak też przez różne inne sposoby, szatan chce zniweczyć zamiary Boga oraz zasłonić każdy promyk światła przekazywany przez posłów Boga. Jednak gdyby została usunięta zasłona z oczu obecnie zaślepionych na pracę niewidzialnych przedstawicieli, mogliby odnowionym duchowo wzrokiem zobaczyć nieustannie toczącą się walkę dla dobra oddalonych od Chrystusa a idących na zginienie dusz. Jakaż wtedy różnica zaistniałaby w procesie oddziaływania na świat. Wówczas zostałyby podjęte zdecydowane działania i bezzwłocznie wpływ dobra zaznaczyłby się po stronie Chrystusa. Wtedy też zobaczyliby najgłębsze zainteresowanie aniołów Bożych na rzecz dobra dusz odrzucających okazje i przywileje, które obecnie mają dla nich największą wartość w celu osiągnięcia doświadczalnego poznania Boga i posłanego przezeń Jezusa Chrystusa. — Manuscript 29, 1900.BK 427.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents